Adventný koncert

21 decembra, 2022 by  

Rožňava – 14.12.2022

Fotogaléria Tatiana Tomková

ZDROJ textu: www.roznava.sk

Po dvoch rokoch núteného online koncertu dňa 14. decembra 2022 sa o 17.00 hod. sa v kostole evanjelickej cirkvi  a. v. v Rožňave uskutočnil  Adventný koncert, kde znovu rozozneli tóny diel európskych skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov dúfajúc že so svojou magickou silo prinesú  radosť na duši všetkým prítomným.  Hlavným organizátorom koncertu je  Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave a koná sa pod záštitou primátora mesta Rožňava  Michala Domika. Spoluorganizátormi koncertu sú mesto Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave , Základná umelecká škola v Rožňave, ZŠ Pionierov 1 v Rožňave, Katolícka ZŠ s MŠ sv.J.Nepomuckého v Rožňave,  MŠ Kyjevská a Spojená škola  L. A. Komenského v Rožňave. V tomto roku je to 20. ročník toho výnimočného podujatia, ktoré má nezastupiteľné miesto v období očakávania najväčšieho a najkrajšieho sviatku všetkých ľudí – Vianoc.  Advent je časom, keď sa každý pripravuje potešiť svojich najbližších, svoju rodinu, svojich priateľov, svojich známych, keď spomienkach je čas sa vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch.  Advent je pre milovníkov spevu a hudby aj časom spoločného vnímania krásna a neopakovateľnej atmosféry vysvieteného kostola oživeného prednesom diel známych skladateľov klasickej ,ale aj modernej hudby. Srdcom celého podujatia je Mgr. Eva Kardošová, ktorá je v jednej osobe zostavovateľkou programu, jej režisérkou a dirigentkou. Program koncertu je zostavený z vystúpení speváckych zborov z partnerských miest a z partnerských škôl Rožňavy. V tomto roku sú to účinkujúci z V4 – z Cieszyna a Budapešti. Naše mesto reprezentujú deti z materských a základných škôl , zmiešaný zbor Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorý vedie sama Eva Kardošová a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rožňave . K spevokolom sa pridá aj sólový spev v podaní Ivana Nemčoka, Ivanky Nemčokovej ,Marietty Roxerovej, Stanislava Ďurského Nikolety Tomesovej a čestných hostí – Kataríny Stohrovej a Štefana Hundžu. Koncertom  chceme rozsvietiť svetielko nádeje pre všetkých, ktorí to potrebujú. Sme veľmi radi, že  spolupráca so spomínanými účinkujúcimi naberá na intenzite a vyústi  do  krásneho hudobného projektu aj vďaka štedrým sponzorom.  Veríme , že prostredníctvom aj Rožňavskej televízie sa tento vianočný pozdrav –  Adventný koncert 2022 v Rožňave dostane široko za región Rožňavy a symbol Vianoc, pieseň Tichá noc prednesená v štyroch jazykoch prinesie pokoj ,pohodu a lásku do vašich príbytkov .

Mgr. Eva Kardošová

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!