Beda tomu národu, ktorý nie je hrdý na svoje meno!

9 januára, 2023 by  

Gemerská Poloma – 08.01.2023

Fotogaléria TT

Fotogaléria AL

Rok 2022 sa niesol v odkaze štúrovcov. Spomínali sme na rôzne osobnosti našich dejín, pri ktorých sme si pripomínali ich 200. výročia. Začiatok roka 2023 pokračoval v tomto duchu. V Gemerskej Polome sme si 8. januára 2023 pripomenuli 200. výročie narodenia rodáka Petra Kellnera Hostinského. Služby Božie v Evanjelickom kostole a. v. v Gemerskej Polome viedla zborová farárka Jana Kendžurová. Sestra farárka , vyzdvihovala Pána  Boha a Jeho pôsobenie v živote P.K. Hostinského, využila národný symbol orla a vysvetlila ho biblicky a aj to prečo P.K Hostinský si práve symboliku orla vyberal. Evanjelický zbor zaspieval pieseň „Dnes prichádzame k Tebe, Pane“ a malý muzikanti Mrzukanti, žiaci Základnej školy Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome, predstavili svoje pásmo o Kellnerovi. Bol to silný zážitok pre všetkých prítomných. Po ukončení Služieb Božích sa všetci premiestnili pred budovu evanjelickej fary, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa Petra Kellnera Hostinského. Členky Miestneho odboru Matice slovenskej si pre hostí pripravili chutné občerstvenie v podobe tradičných koláčov. Starostka obce Lillian Bronďošová pripomenula život významného rodáka, básnika, dramatika, publicitu, historika, etnografa, ekonóma, organizátora kultúrneho i spoločensko-politického života Petra Kellnera Hostinského, ktorý sa narodil 6. januára 1823 na fare v Gemerskej Polome. Bol najhorlivejším prívržencom Ľudovíta Štúra. Stal sa jeho spolupracovníkom pri redigovaní Slovenských národných novín a Orla tatranského. Zanechal po sebe nesmierne rozsiahle vedecké a literárne dielo. Bol jedným z najvýznamneších, najvzdelanejších, najvšestranejších a najčinorodejších štúrovcov. Bol pravou rukou Ľudovíta Štúra, aktívny účastník memorandového a matičného hnutia a člen výboru Tatrín. Obhajca samobytnosti slovenského národa, ktorý napriek silnejúcemu národnostnému útlaku stelesňoval oduševnený typ národovca, symbolizoval i odolnosť celého národného spoločenstva Slovákov. Poďakovalo sa Pánu Bohu a Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave sa poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto krásneho podujatia. Veľká vďaka patrí predsedníčke Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome Márii Antalovej, ktorá všetko pripravila, no zo zdravotných dôvodov sa slávnosti zúčastniť nemohla. Po pietnom akte nasledovala pieseň „Kto za pravdu horí“. Je dôležité pripomínať si významné osobnosti nášho národa. Mali by sme byť hrdí na svoju minulosť, na takých významných ľudí ako bol Peter Kellner Hostinský, ktorý celý život zasvätil svojmu národu.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!