Ján Konček – tajomník Matice slovenskej pre Gemerskú župu

10 marca, 2023 by  

Rejdová – 09.03.2023

Žijeme v ťažkej dobe, v dobe bez ideií a morálnych hodnôt, v dobe s vysokou nezamestnanosťou kedy poniektorí doslova zápasíme o prežitie a zachovanie našej identity. Práve táto doba si žiada pozitívne vzory, hrdinov pre pre spoločnosť no najmä pre mladých ľudí, aby neupadli do úplnej apatie a snažili sa niečo spraviť v prvom rade sami so sebou a do istej miery aj so spoločnosťou v ktorej žijú a s negatívami, ktoré na nich vplývajú. Keďže dnes by sme hľadali ideálne vzory a hrdinov dosť ťažko, možno tak v radoch našich športovcov, je potrebné si pripomenúť osobnosti dôb tých dávnejších. Takým obdobím bolo obdobie romantizmu, druhá polovica 19. storočia, kedy sa do popredia dostávali naši velikáni Štúrovci. Oni sa nebáli vzoprieť nespravodlivosti a utláčaniu, za svoj národ a za jeho práva bojovali perom i mečom, neváhali preliať vlastnú krv. Za slobodu a spravodlivosť pevne a odhodlane kráčali vpred, nezlomila ich hrozba, väzenia ba dokonca ani smrť a práve takýto ľudia by mali hnať dopredu aj nás. Velikáni doby pôsobili aj v našom jedinečnom regióne – na Gemeri, jedným z nich bol aj Ján Konček.Narodil sa 9.3. 1833 v Dvorci v okrese Martin, v Rejdovej pôsobil od roku 1861, kde bol aj  19.3. 1916 pochovaný.  Do dejín slovenského národa zapísal ako podporovateľ Matice slovenskej  a tajomník pre gemerskú župu a horlivý zástanca slovenského národa. Bol blízkym spolupracovníkom Jána Bottu, Jozefa Škultétyho, Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského a publikoval v Národných novinách. Napriek maďarizácii nezradil svoju rodnú reč a naďalej kázal v slovenčine. Propagoval a šíril slovenskú tlač, publikoval články v Národných novinách.  Prebúdzal spiace národné povedomie a podporoval využívanie materinského jazyka. V obci Rejdová pôsobil nielen ako evanjelický farár 54 rokov, ale aj ako kultúrny pracovník. Založil v nej množstvo spolkov, predsedal Vzájomnej pokladnici. Bol to človek s veľkým srdcom, ktorý vedel pomôcť každému.  Pričinil sa o hospodárske a sociálne povznesenie Rejdovej. Bol veľkým prínosom nielen pre obec, región ale aj pre Maticu slovenskú. Práve takýto ľudia by mali byť pre nás akýmsi svetlom v tuneli a mali by nás posúvať ďalej, mali by svojimi činmi a skutkami motivovať mladých ľudí pri snahe o zmenu k lepšiemu.

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!