Polomský slávik

11 mája, 2023 by  

Gemerská Poloma – 10.05.2023

Fotogaléria TT

Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome v spolupráci s Materskou školou v Gemerskej Polome a Domom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali  10. mája 2023 celoškolskú súťaž v speve ľudových piesní pod názvom „Polomský slávik“. Je to prvá spevácka súťaž v našom okrese, do ktorej boli zapojené deti z materskej školy. 35 detí rôzneho veku od 3 do 6 rokov  nebojácne spievalo ľudové piesne, ktoré ich naučili pani učiteľky a rodičia, či starí rodičia. A bolo sa veru na čo pozerať a počúvať. Deti sa bravúrne popasovali s ľudovkami, ktoré boli vyberané primerane ich veku. Tak sa celou škôlkou rozliehali ich slávičie hlásky. Podujatie sa nieslo v duchu zachovania našich krásnych slovenských tradícií. Vkusne vyzdobená miestnosť,  pedagogický zbor  a poniektoré detičky mali na sebe veľmi pekné kroje, čo ešte znásobilo celú atmosféru tohto podujatia. Proste paráda. A ako to už na takýchto súťažiach býva, ani tu nechýbala porota, ktorá dozerala nad celou súťažou.  Lilian Broďošová – starostka obce, Zlatica Halková – riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, Tatiana  Tomková  – kultúrno osvetová  pracovníčka MS, Mária Antalová – predsedníčka MO MS  a členky MO MS – Vladimíra Spišiaková, Emília Fafráková, Božena Antalová  a bývalá predsedníčka MO  MS  Lýdia  Sústriková, ktoré nešetrili chválami nad ich výkonmi. Práve preto nevedeli vybrať jedného víťaza a tak boli udelené po tri prvé, druhé  a tretie miesta.  Snáď niektorí z nich budú hodnými nástupcami v DFS Bambuchy, ktorá pôsobí  pri našej základnej škole. Za spevácke výkony  dostali všetky deti účastnícke listy, kľúčenky v podobe štvorlístka  a rôzne sladkosti. Výhercovia získali diplomy a vecné ceny. Po vyhodnotení nastala neviazaná zábava so spevom, na ktorej sme si aj my s chuťou zaspievali. Na záver treba poďakovať podpredsedníčke MO MS a zároveň  riaditeľke MŠ  Evke Žúdelovej s jej pedagogickým zborom a všetkými  tými, ktorí sa postarali o zdarný a dôstojný  priebeh tohto podujatia. Z môjho pohľadu sa slávik vydaril a preto  sme si sľúbili,  že na budúci rok si to znova zopakujeme. Materská škola v Gemerskej Polome je kolektívnym členom nášho Miestneho odboru MS a preto   máme v pláne do konca školského roka  pokračovať v rôznych aktivitách. Spoločne budeme spoznávať prírodu v okolí obce a vypátrame dávno zabudnuté studničky.  Naučíme deti aj ručným prácam a príprave jedál studenej kuchyne a nepečených dobrôt.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!