Jur Hronec

22 mája, 2023 by  

Gočovo – Vlachovo – 19.05.2023

Fotogaléria TT

Fotogaléria JH

vyhodnotenie zábavné čísla

Rodiskom Jura Hronca matematika z Gemera“,  je Gočovo, ale v piatok 19.mája 2023 sme matematickú súťaž urobili vo Vlachove. Zábavné čísla Jura Hronca začínajú mať veľmi dobré odozvy. Súťaž nie je to postupová, súťažiaci riešia matematické hádanky a viac ako kalkulačky používajú myslenie. Nezabudli sme si pripomenúť nášho rodáka z Gočova ako   matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Kaštieľ Andrássyovcov, ktorý slúži aj ako kultúrny dom, sa stal dejiskom súťaže. Súťaž pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Rožňava, obcami Gočovo a Vlachovo a aj s Občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca. Žiaci druhého stupňa základných škôl si mohli zmerať sily v logickom myslení a zabaviť sa v odbore, ktorý mnohí považujú za strašiaka. Do súťaže sa prihlásilo sedem základných škôl z nášho okresu a súťažili v trojčlenných družstvách. Otázky boli určené pre múdre hlavičky, ktorým nerobí problém logické myslenie. Hodnotili sa správne odpovede, ale zavážil aj čas odovzdania výsledkov. Kým porota hodnotila, súťažiaci sa presunuli do muzeálnej časti kaštieľa, kde im históriu rodu Andrássyovcov  priblížil kultúrny pracovník, hudobník a folklorista Juraj Kováč. Deti so záujmom počúvali. Myslíme si, že zmena miesta súťaže bola prospešná. Na záver sme prešli všetky úlohy a povedali aj správne odpovede, aby súťažiaci vedeli, kde urobili chybu. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom, porote, organizátorom a každému, kto prispel svojou ochotou vytvoriť zaujímavú atmosféru.

Ing. Zlatica Halková, riaditeľka DMS Rožňava

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!