Výročná schôdza MO MS spojená s „Dňom matiek“

28 mája, 2024 by  

Gemerská Poloma – 17.05.2024

Fotogaléria

Matičiari v Gemerskej Polome hodnotili svoju činnosť za  rok   2023

MO MS v Gemerskej Polome 17.5.2024 na výročnom zhromaždení hodnotil svoju činnosť za uplynulý rok. Predsedníčka Mária Antalová privítala hostí, starostku obce Lillian Bronďošovú, ako aj všetkých prítomných. Potešením bolo, že pozvanie prijali kultúrna pracovníčka Domu Matice slovenskej v Rožňave Tatiana Tomková a Bc. Vladimír Tököly, člen Výboru Matice slovenskej. Povstaním a minútou ticha si prítomní uctili pamiatku dlhoročného člena MO Ondreja Greška a následne zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“Stalo sa už tradíciou, že schôdza sa každoročne nesie v znamení „Dňa matiek“ a preto prítomné mamy , ale nielen tie, prišli pozdraviť deti z materskej školy so svojim programom. Detičky väčšie, menšie, aj tie najmenšie poďakovali vo svojich básničkách a pesničkách všetkým mamám za ich  starostlivosť o nich. Prítomným mamám sa prihovorila starostka obce a ako pozornosť každá mamička dostala karafiát, ktorý im odovzdal Vladimír Tököly. V správe o činnosti  predsedníčka oboznámila členov s dianím MO MS za rok 2023. Aktivity sa niesli organizovaním  slávnostných spomienok na národovcov Petra Kellnera Hostinského a MUDr. Petra Madáča,  spoluorganizáciou na recitačnej súťaži Kellnerova Poloma, turistickým výstupom na Moch a mnohých iných aktivít. Vyzdvihla aj veľmi peknú spoluprácu s Obecnou knižnicou. Členky MO sa zúčastňujú posedení pri knižných novinkách, besied s deťmi tunajších škôl o slávnych rodákoch, či akciami, ktoré organizujú iné organizácie v obci a Dom Matice slovenskej v Rožňave. Pravidelne sa zúčastňujú aj  aktivít v spolupráci so ZŠ ako pomoc pri realizácii školských trhov. Aj v minulom roku pomáhali pri pečení a zdobení medovníkov a pri ručných prácach. V rámci spolupráce s tunajšou Materskou školou MO vlani odštartoval prvý ročník v speve detí z materskej školy pod názvom „Polomský slávik“. 35 detí rôzneho veku od 3 do 6 rokov nebojácne  spievalo ľudové piesne, ktoré ich naučili  pani učiteľky a rodičia, či starí rodičia.  Členky výboru prešli s deťmi z materskej školy polomské chotáre a zabudnuté studničky. Je to aj malá odmena za to, že  mnohé z nich svojim spevom a básničkami spestrujú akcie MO a darujú ručne vyrobené darčeky. MO  nezabúda ani na svojich jubilantov, členov, ktorí sa podieľajú na zachovaní a rozvoji kultúrneho dedičstva. V rámci možností si ich pripomína slávnostným posedením buď v obecnej knižnici, alebo na obecnom úrade .Čo sa týka členskej základne MO má 47 členov .V roku 2023 vstúpila do MO 1 členka.  10. augusta sa členovia MO a poslanci Obecného zastupiteľstva, na podnet pani starostky obce, vybrali do Rimavskej Soboty k hrobu P. Kellnera, aby pri príležitosti výročia úmrtia položením venca na jeho hrobe vzdali úctu jeho životu a dielu. Pri návšteve hrobu tohto rodáka v Rimavskej Sobote si chceli uctiť pamiatku položením venca aj na hrob  doktora Petra Madáča, ale bohužiaľ  na miestnom cintoríne v Dúžave ho nebolo možné nájsť. Preto sa obec v spolupráci s MO Matice slovenskej  podujala na obnove miesta jeho posledného odpočinku. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami predniesla pokladníčka Mária Liptáková a revíznu správu Radoslav Švec. S plánom práce na rok 2024 prítomných oboznámila Mária Antalová. Spomenula, že MO chce  pokračovať v už zabehnutých aktivitách. Do plodnej  diskusie, sa prihlásili Hanuštiaková , Sústriková, Ferenčíková, Tököly a Tomková, ktorí kladne hodnotili prácu MO v Gemerskej Polome a poďakovali za veľmi dobrú spoluprácu. Záver patril oceneným jubilantom  odovzdaním ďakovných listov s kytičkou kvetov. A celkom na záver si prítomní matičiari mohli pochutnať na šiškách s lekvárom a čajom.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!