Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov

26 júna, 2024 by  

Rožňava – 25.06.2024

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Štefan Majerčák

Fotogaléria Michal Terrai

V priestoroch Sobášnej siene v Rožňave sa 25.6.2024 uskutočnila beseda Matice slovenskej v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov.“ Podujatie nám svojim spevom a hudbou spestrili učitelia Základnej umeleckej školy z Rožňavy. Minútou ticha sme vzdali hold úcty našej zomrelej riaditeľke Ing. Zlatici Halkovej, ktorú sme v piatok odprevadili na jej poslednej ceste. Bola to veľká matičiarka, ktorej vďačíme za veľký rozvoj povedomia v okrese Rožňava a Revúca. Bude nám veľmi chýbať s jej radami a nápadmi. Nás to zaväzuje pokračovať s rozbehnutými projektmi. Veríme, že sa bude na nás usmievať aj ako hviezdička. Navždy ostane v našich spomienkach. Svoju tvorbu nám prišla predstaviť Izabela Ádámová, ktorá pochádza a žije v obci Rudná. Učarila jej keramika a tak sa rozhodla načrieť bližšie do jej tajov. Prihlásila sa na kurz a už 9 rokov sa popri práci venuje a zdokonaľuje v tomto remesle. Jej krásne výrobky sa teraz nachádzajú aj na výstave na Vodnom hrade v Štítniku pod názvom Milujem teda som kde je 365 diel od 129 umelcov. V rozprúdenej besede sme sa veľa dozvedeli o jej práci a čaru keramiky. Ďalším hosťom nášho podujatia bola Eva Wilson, ktorá sa narodila v Jelšave a teraz žije v Revúckej Lehote. Študovala na SUPŠ v Bratislave, odbor dizajn a tvarovanie dreva pod vedením akad. sochára Ludwika Korkoša. Na vysokej škole pedagogickej v Banskej Bystrici študovala, kombináciu Slovenčina – výtvarná výchova pre vyšší stupeň. Popri zamestnaní vyštudovala špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Celý život pracovala ako učiteľka výtvarnej výchovy a špeciálny pedagóg na Základnej škole v Jelšave. Eva Wilson sa venuje drevorezbe, maľbe a písaniu. Krédom jej tvorby je „Najvyššou pravdou je pravdy lásky….“ Láska vo všetkých podobách. Láska k prírode, histórii, medzi mužom a ženou, materinská láska, láska k blížnemu, Božia láska. Eva Wilson vychovala štyri deti a má päť vnúčat. Žije na Gemeri, v dedinke Revúcka Lehota, čo ju mnohonásobne inšpiruje. K rodnému mestu Jelšava má hlboký citový vzťah. Dôkazom sú nielen literárne diela z prostredia Jelšavy, ale aj cyklus obrazov historickej Jelšavy, ktorý vznikol z potreby zachovať a propagovať architektonické pamiatky mestečka a sú v stálej expozícii v kaštieli. Mesto Jelšava jej udelilo Cenu mesta za propagáciu dobrého mena mesta Jelšava v literatúre a umení a Komenského plaketu za dlhoročnú prácu v školstve. Pre deti napísala: Šibal Macko, Dobrá správa, Gemerskí škriatkovia, Práčuľkovo. Pre dospelých: Jelšavské povesti, Turci v Jelšave, Stratená v modrých očiach, Bozkaj ma!,  Vezmeš si ma? Sama o sebe hovorí, že je provinčný umelec šťastný vo svojom malom vidieckom svete, kde stretáva rodinu, priateľov a dobrých ľudí. Jej tvorba a dar rozprávania zaujali všetkých prítomných. Veľa sme sa dozvedeli aj o histórii cechov v Jelšave na základe historických poznatkov. Je to všestranná umelkyňa  veď prezentovať svoju tvorbu písaním kníh, maľovaniu obrazov, rezbárstvu na úrovni profesionálov a aj iných ručných prác svedčí o veľkom talente. Ďakujeme  Eve Wilson, Izabele Ádámovej za prezentáciu svojej tvorby. Učiteľom ZUŠ s hudobnou vložkou za spestrenie nášho posedenia. Mestu Rožňava za poskytnutie priestorov Sobášnej siene, ZUŠ za požičanie stojanov na obrazy. Za fotografickú dokumentáciu Štefanovi Majerčákovi a Michalovi Terraimu . A vám všetkým čo ste si našli čas a prišli medzi nás.

Mária Velďáková, MO MS Rožňava

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!