Spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia revúckeho dejateľa Samuela Ormisa

10 júla, 2024 by  

Revúca – 07.07.2024

Fotogaléria DMS

„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“ (Ľudovít Velislav Štúr) Tieto nadčasové slová jedného z najväčších synov slovenského národa platia pre celý rad predstaviteľov našej kultúry, školstva, osvety, cirkvi 19. storočia. V tom čase začal dvíhať hlavu aj zrobený slovenský národ a mal šťastie, že v jeho čele stáli muži ako Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Francisci, Samo Chalupka, Samo Tomášik a v neposlednom rade aj osobnosť Samuela Ormisa, štúrovského dejateľa, spisovateľa, osvetového pracovníka, folkloristu, dramatika, publicistu a evanjelického kňaza. Práve poslednému menovanému sme venovali nedeľu, siedmeho júla, aby sme si pripomenuli dvesté výročie jeho narodenia. Všestrannej osobnosti Samuela Ormisa, revúckeho rodáka, sme vzdali úctu slávnostnými Službami Božími v ev. a. v. chráme Božom, kde sa prítomným prihovoril vzácny hosť, predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Po skončení Služieb Božích sa účastníci spomienkovej slávnosti presunuli do starej časti revúceho cintorína, kde sa už vyníma len osamotené miesto posledného odpočinku Samuela Ormisa. Jeho pamiatku si uctili predstavitelia mesta Revúca, Matice slovenskej a Múzea Prvého slovenského gymnázia položením vencov.  Náš program však zďaleka nekončil; Súkromná stredná odborná škola v Revúcej už 30 rokov nesie čestný názov  podľa tejto výnimočnej osobnosti. Preto sa kolektív tejto školy rozhodol pre odhalenie pamätnej tabule Samuelovi Ormisovi. Tá bude ešte – dúfajme- mnohým generáciám pripomínať významné činy, lásku k národu a príklady hodné nasledovania. Autorkou portrétu Samuela Ormisa, ktorý sa vyníma na pamätnej tabuli, je výtvarníčka Eva Wilson. Akt odhalenia tabule bol v rukách Mariána Gešpera, predsedu Matice slovenskej, Júliusa Buchtu, primátora mesta a zriaďovateľov školy, Idy Andraščíkovej a Františka Novotného. Spomienková slávnosť bola ukončená vedeckou konferenciou v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Tento priestor priniesol jedinečnú atmosféru a autentický zážitok pre všetkých účastníkov, ktorí mohli cítiť ducha doby, kedy sa formovali základy slovenského vzdelávania a národného hnutia, ku ktorému významne prispel práve Samuel Ormis. Svoje odborné prednášky odprezentovali: Radim Pačmár, ktorý vo svojej prednáške rozobral Ormisovcov v kontexte kultúrnej histórie Slovákov, Pavol Parenička, ktorý sa venoval Samuelovi Ormisovi a slovenskému národnému hnutiu a Eduard Lukáč, ktorý sa zameral na prínos Samuela Ormisa k rozvoju edukácie dospelých v 2. polovici 19. storočia. Tento výnimočný deň ukázal, že odkaz Samuela Ormisa je stále živý. Jeho úsilie a obetavosť pre slovenský národ sú príkladom pre nás všetkých, aké dôležité je nezabúdať na našu minulosť a budovať budúcnosť na pevných základoch, ktoré položili naši predkovia. Organizátormi slávnosti boli Miestny odbor Matice slovenskej v Revúcej, Súkromná stredná odborná škola v Revúcej, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca a Mesto Revúca.

Text: Mgr. Ľuboslava Lacjaková, Ing. Diana Kohout Lamperová

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!