Na pamiatku Gorazda Zvonického

16 decembra, 2013 by  

DSCF3003Močarany – 15. december 2013

Fotogaléria

Po celý tento rok si rodáci Gorazda Zvonického z Michaloviec, ale aj celého Zemplína pripomínali storočnicu narodenia tejto osobnosti známej nielen doma, ale aj v slovenskom svete v zahraničí, rôznymi podujatiami. Symbolickú bodku za nimi v tomto roku dalo 15.decembra ešte uvedenie dvoch kníh na cestu za čitateľmi: Reminiscencie a Fragmenty zo života. Účastníci podujatia sa zišli popoludní o 15. hodine v Pamätnej izbe G. Zvonického v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec). Autorom knihy Fragmenty zo života je žiak Gorazda Zvonického Jozef Tomšík. Sústredil v nej spomienky žiakov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme na ich učiteľa. Z talianskeho originálu ich preložil Martin Surmánek. Druhá kniha s názvom Reminiscencie ponúka čitateľovi zozbierané spomienky z detstva a mladosti, ktoré si písal sám Gorazd a ich zostavovateľom je Ernest Sirochman. Na slávnostnom uvedení kníh chýbal autor prvej, ktorý pre vážne zdravotné dôvody nemohol pricestovať z Ríma. Obidve knihy preto predstavil Ernest Sirochman. Na ich slávnostnom uvedení do života sa zúčastnil primátor Michaloviec Viliam Záhorčák, členka Predsedníctva Matice slovenskej (MS), predsedníčka Krajskej rady MS a riaditeľka Domu MS (DMS) v Rožňave  Zlatica Halková, riaditeľka DMS v Košiciach Klára Sadová, duchovný otec dekan Jozef Sokolský, prítomný bol aj prekladateľ jednej z kníh Martin Surmánek. Podujatie organizoval DMS v spolupráci s Knižnicou G. Zvonického (obe inštitúcie z Michaloviec)  a občianskym združením Močarany (tiež Michalovce). V úvode odznela báseň od Gorazda  Zvonického v podaní Miriam Eľkovej, rodáčky z Močarian, výbornej recitátorky, víťazky rôznych recitačných súťaží. Podujatie moderovala učiteľka michalovského Gymnázia P. Horova Slávka Timková. Privítala hostí a celé podujatie viedla nielen svojím moderátorským slovom, ale ho aj  úryvkami z básní G. Zvonického. Knihy na cestu k čitateľovi vyprevadil primátor mesta Viliam Záhorčák, zostavovateľ Ernest Sirochman i prekladateľ Martin Surmánek, ktorý obidve posypal perlami, keďže G. Zvonický je v kruhoch katolíckej moderny označovaný za rozsievača perál. K prítomným sa prihovoril primátor.  Uviedol, že rok 2013 bol mestom vyhlásený za Rok G. Zvonického. Vyhodnotil všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roka na počesť tejto významnej osobnosti konali a poďakoval sa všetkým, ktorí sa o ich zorganizovanie zaslúžili. Osobitne sa poďakoval Matici slovenskej, Neografii, a.s., Domu MS v Michalovciach, Petrovi Cabadajovi za prácu, ktorou prispel k otvoreniu Pamätnej izby Gorazda Zvonického. Poprial knihám, aby si našli svojich čitateľov, najmä medzi mladou generáciou, aby už nikto z Michalovčanov nemohol povedať, že mu je osobnosť G. Zvonického neznáma. Vystúpila aj predsedníčka občianskeho združenia  Anna Kostovčíková, ktorá v krátkosti oboznámila prítomných, ako sa zrodila myšlienka osláviť storočnicu rodáka z Močarian i myšlienka otvoriť pamätnú izbu. Tiež sa poďakovala mestu Michalovce, osobitne jeho primátorovi Viliamovi Záhorčákovi za jeho úsilie a pomoc pri rekonštrukcii budovy bývalej školy, v ktorej pamätná izba našla svoj domov. Poďakovala sa miestnym podnikateľom za ich finančnú i morálnu pomoc, tiež Matici slovenskej aj DMS v Michalovciach, Petrovi Cabadajovi, Jánovi Eštokovi, všetkým členom občianskeho združenia, ktorí neváhali a priložili ruku k dielu, neľutovali obetovať svoj čas a svojou prácou pomohli splniť sen, ktorý v roku 2012 začali napĺňať.  Spomínané podujatie bolo symbolickou bodkou za Rokom G.Zvonického. Podľa slov primátora i všetkých tých, ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali, bol to úspešný rok. Zvlášť pozitívne bolo  hodnotené stretnutie pri hrobe G.Zvonického na Národnom cintoríne v Martine. Na záver vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktoré krásnou hrou  na gitarách spríjemnili toto nedeľné popoludnie. Moderátorka Slávka Timková zarecitovala ešte báseň a keďže sa blížia vianočné sviatky, všetci prítomní sa stretli pri rozsvietenom stromčeku na námestíčku, ktoré je pomenované po Andrejovi Šándorovi (čo je občianske meno G. Zvonického) a zaspievali koledy. Účastníci podujatia sa zapísali i do kroniky pamätnej izby.

Pripravila Mgr. Kamila Chilová

DMS Michalovce

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!