Ruffinyho noc 2024

10 mája, 2024 by  

Dobšiná – 30.04.2024

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Štefan Majerčák

Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne iná, ako tá, ktorá nesie meno známeho človeka – Ing. Eugena Ruffinyho. Zmyslom noci bolo pripraviť žiakom taký program, aby sa cítili ako v  iskrivej kráse podzemného kráľovstva. Zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné a hravé, jednoducho strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.  Tento školský rok sme sa rozhodli my učitelia spolu s našimi žiakmi  tráviť Ruffinyho noc v Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej. Program otvárala učiteľka Marína Krivanská, učiteľka Soňa Plutová, Tatiana Tomková – pracovníčka DMS v Rožňave, Zlatica Bachňáková – predsedníčka MO MS Dobšiná. Nasledoval pietny akt položenia venca k pamätníku. Vystúpil aj SPEVÁCKY SÚBOR DOBŠINKY s  krásnymi piesňami. V priestoroch spoločenskej miestnosti sme privítali  vzácneho hosťa –Michala Smetanku. Je multiinštrumentalista, výrobca ľudových hudobných nástrojov, hudobník a pedagóg. Zameriava sa na výrobu pôvodných ľudových hudobných nástrojov z karpatského regiónu, na ktorých hráva od roku 1996. Predviedol nám hudobné nástroje .V jeho interpretačnom repertoári dominovali pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre. Tento program mal veľký úspech, ocenili ho žiaci i učitelia a samotní speváci zo spevokolu . Všetci  mali  veľkú radosť a zábavu. Všetkých žiakov sme rozdelili do zmiešaných skupín, v ktorých súťažili a získavali potrebné indície pre svoje družstvo. V prvej časti programu sme sa naučili niečo o „Veľkom jaskyniarovi“, cez povesť, v ktorej sme zisťovali dôležité informácie zo života Ing. Eugena Ruffinyho. S pani učiteľkou Ivetou Hroncovou  tvorili  „ lapbook“ – povesť o vzniku Dobšinskej ľadovej jaskyne. Ďalšie súťaže boli tímové – v priestoroch telocvične, ktoré pripravila pani učiteľka Zuzana Lefflerová. Každá skupinka mala súťažiť v rôznych disciplínach. Všetci sme sa tešili na nočnú hru, ktorá by nemala v takúto noc chýbať, a tak nám pani vychovávateľky – Slávka Horváthová a Zuzka Hudáková urobili ligotavú atmosféru  a žiaci museli hľadať ukryté indície a poklad . Najlepšia skupina získala sladkú odmenu. Menšie deti si priniesli aj svojich rozprávkových kamarátov plyšáčikov, ktorí ich odprevádzali do spacákovej postieľky. Niektorí žiaci si zabezpečili nafukovačky, aby sa im v noci spalo rozprávkovo. Niektorí potom ešte spievali, niektorí tancovali, ale spať sa išlo až nad ránom. K zdarnému priebehu tohto podujatia prispeli aj naši starší spolužiaci, ktorí nám pripravili sladké prekvapenie v podobe chutnej tortičky. Za všetko, čo sme prežili počas noci, patrí veľké ĎAKUJEME všetkým žiakom, pani učiteľkám a pani vychovávateľkám.

Mgr. Marína Krivanská, Mgr. Soňa Plutová

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!