Stretnutie členov MO MS v Honciach

22 novembra, 2022 by

Honce – 19.11.2022

Fotogaléria

Pochmúrne jesenné počasie nenarušilo plánovanú akciu Miestneho odboru Matice slovenskej v Honciach. Jej členovia sa stretli 19.11.2022 na výročnej členskej schôdzi, aby spoločne prehodnotili uplynulé obdobie. Počtom menšia členská základňa, ale na stretnutia bohatá. 74% účasť na zasadnutí svedčí o súdržnosti a národnej hrdosti jej členov. Naše zasadnutie sme otvorili štátnou hymnou a privítali sme našich hostí – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú a pracovníčku MS v Rožňave Tatianu Tomkovú. Schôdzu viedla predsedníčka MO MS v Honciach Mária Lukáčová, ktorá predniesla aj správu o činnosti miestneho odboru. Slovo odovzdala Vladimírovi Tökölymu, ktorý si pripravil hodnotnú prednášku o živote a tvorbe štúrovcov, ktorí pôsobili aj v našom blízkom okolí. Prihovorila sa nám aj riaditeľka Domu MS v Rožňave Read more

Novembrové stretnutie nadaných Gemerčanov

21 novembra, 2022 by

Rožňava – 18.11.2022

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Fotogaléria – Alexander Lázár

Ďalšia úspešná beseda v rámci projektu „Zviditeľnovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko- malohonskej župy“ je za nami. 18.11.2022 sme predstavili Marcela Páleša prozaika, básnika, rozhlasového redaktora a moderátora Rádio Regina Stred, editora internetových stránok, blogera. Externe pôsobí ako pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autor románu „Keď slnko nezapadá“, básnickej zbierky „Veľký tresk a malá treska“, „Zhrnuté zo stola“, životopisnej novely „Malý príbeh Veľkej nádeje“, „Rozprávka písaná pod hviezdami“, „Dom s úsmevom“, zbierka tvorby členov Generácia nula „Okrôchaný topier“, poviedky Read more

Krásna oslava vo Vlachove

14 novembra, 2022 by

Vlachovo – 12.11.2022

Fotogaléria

Čože je to 55, chcela by som ju mať. No vo folklóre je to krásne výročie. Folklórna skupina Stromíš z Vlachova v sobotu 12.11.2022 oslávila krásne výročie. Folklórny tanečno-spevácky súbor Stromíš vznikol v decembri 1967, ako národopisná skupina Matice slovenskej vo Vlachove. Založil ho učiteľ Mgr. Juraj Kováč s cieľom zachovať zvykoslovie, spevy, tance, detské hry i ľudový spev obyvateľov Vlachova. Z rôznych návrhov na pomenovanie folklórnej skupiny bol prijatý názov Stromíš, podľa najvyššieho vrchu v chotári obce. Koľko ľudí – folkloristov,  sa za toto obdobie vystriedalo? Mnoho. Po každom zostali stopy aktívnej činnosti. Krásne výročie a hlavne krásne spomienky. Nezabúdajme. Read more

Pietny akt – nezabúdajme

11 novembra, 2022 by

Rožňava – 11.11.2022

Fotogaléria

Mesto Rožňava, Obl.výbor SZPB, ZO partizána Tótha SZPB a Vojenské útvary v meste Rožňava dňa 11.11.2022 uskutočnili spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – Dňa červených makov na mestskom cintoríne.Pietnej spomienky sa zúčastnili nielen starší občania a zástupcovia rôznych organizácií, matičiari ale aj žiaci zo Základnej školy Zlatá v Rožňave. Nezabúdame. Nezabúdame na dejiny, na hrôzy či už prvej svetovej vojny ale aj tej druhej, ale ani na padlých hrdinov. V príhovoroch odzneli fakty z prvej svetovej vojny a záver umocnili rozozvučané zvony z kostolov presne o jedenástej hodine a jedenástej minúte. Read more

Zrekonštruovali pamätník padlých hrdinov

10 novembra, 2022 by

Dobšiná – 10.11.2022

Fotogaléria

Na začiatku mesiaca november 2022 Mesto Dobšiná v spolupráci s Maticou slovenskou a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Dobšinej, zrekonštruovali a skrášlili pamätník padlých hrdinov v parku na Ulici SNP, kde sa vzdáva hold a česť pamiatke padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Za pomoc ďakujeme pánovi Vojtechovi Bossányimu, ktorý opravy previedol a primátorovi mesta Dobšiná, Jánovi Slovákovi za podporenie tejto myšlienky. Na našich padlých vo vojnách nikdy nezabudneme a vždy si budeme ctiť ich pamiatku a odkaz, ktorý je vytesaný na samotnom pomníku: „Vzdaj úctu každý kto ideš okolo tým, ktorí umreli, aby si ty žil“. Read more

Traja sokoli

4 novembra, 2022 by

Plešivec – 04.11.2022

Fotogaléria

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akademického sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov. Obec Plešivec, SZPB Rožňava,  Miestne odbory Matice slovenskej Plešivec, Rožňava, Pača  a Dom Matice slovenskej Rožňava aj za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci 4.nomebra 2022 uskutočnili spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho a Michala Miloslava Bakulínyho. Traja sokoli nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Read more

Matičný pozdrav pre seniorov

26 októbra, 2022 by

Rožňava – 25.10.2022

Fotogaléria

V Rožňave sa už stalo zvykom, že v októbri matičiari pozdravia členov denného centra. V rámci mesiaca úcty k starším a matičných dní sme pre našich seniorov pripravili milé stretnutie. Pre pandémiu sa to v dennom centre trošku zmenilo. Mnohí seniori sa vyhýbajú stretnutiam. Je ťažké ich prilákať medzi ľudí, lebo strach o svoje zdravie je stále silnejšie. Nečudujeme sa im. Veď zdravie je to čo najcennejšie v živote máme. V rámci programu sme pre nich pripravili prednášku o odkaze štúrovcov. Predstavili sme im aj osobnosti z nášho okolia. Mali možnosť dozvedieť sa fakty, ktoré možno nezachytili v kolobehu každodenných povinností, ktoré mali. O kultúrny program sa nám postarali milé ženičky z Rudnej. Modré fialky sme predstavovali už v projekte zviditeľňovania nadaných Gemerčanov. Krásny program zavŕšila Mária Kohuláková, ktorá so sebou priniesla aj darčeky v podobe jej malieb. Farebné kvietky rozžiarili očká a potešili srdiečka. Po programe sa nerozbehli všetci domov, ale v družnej debate sme spolu strávili pekné popoludnie. Možno aj to, že si ich niekto vypočuje im pomôže pri prekonávaní každodenných trápení, ktoré majú. Read more

30. výročie Folklórnej skupiny Lehoťanka z Čiernej Lehoty

24 októbra, 2022 by

Čierna Lehota – 21.10.2022

Fotogaléria

Október je väčšinou venovaný seniorom a v rámci mesiaca úcty k starším sa pripravujú rôzne folklórne vystúpenia. Nebolo to inak ani v Čiernej Lehote. Plná sála seniorov a krásny kultúrny program. Ale tento program bol o niečo výnimočnejší. V rámci tohto stretnutia si Folklórna skupina Lehoťanka oslávila aj svoje krásne jubileum. Pozrime sa do histórie skupiny slovami vedúcej Darinky Figúrovej: „Spevácka skupina Lehoťanka vznikla v r. 1958 s príchodom učiteľa Jána Matajzíka. Po jeho odchode skupinu určitý čas viedol Ján Polomský a po ňom Zuzana Mirvajová. Koncom 80. rokov sa od entuziazmu vtedajšieho politického zriadenia začalo viac inklinovať k tradičnej kultúre. Táto skutočnosť povzbudila dlhoročnú členku Máriu Kundrákovú Read more

Prednáška o Matici slovenskej

24 októbra, 2022 by

Rožňava – 21.10.2022

Fotogaléria

Dňa 21.10.2022 sme sa vybrali na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Rožňave. Mgr. Lenka Hlaváčová nás požiadala o prednášku o Matici slovenskej. Žiaci si vypočuli prednášku v podaní Vladimíra Tökölyho. Zamerali sme sa na históriu, na poslanie MS ale aj na činnosť Domu MS v Rožňave. No jedna hodina nám nestačila na to, aby sme žiakom odbornej školy sprostredkovali všetko z našej činnosti. Veríme, že sa tam čoskoro vrátime a odovzdáme im pre nich nové informácie Read more

Drienčany ožili rozprávkou

24 októbra, 2022 by

Drienčany – 20.10.2022

Fotogaléria

Obec Drienčany sa po krátkej prestávke stala opäť centrom slovenskej rozprávky. Gemersko –  malohontské osvetové stredisko,  Obec  Drienčany a ECAV Drienčany organizovali celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Súťaž sa konala 20. októbra 2022 v pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského. Za rožňavský okres nás reprezentoval Teo Szőllős z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, Matúš Frič z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Simona Dienesová zo Základnej školy, Pionierov 1 v Rožňave. Po slávnostnom otvorení súťaže nasledovalo literárne pásmo venované 200. výročiu narodenia Jána Francisciho Rimavského, 200. výročiu narodenia Štefana Marka Daxnera a 165. výročiu narodenia Terézie Vansovej. Read more

Nasledujúca strana »