Je dôležité pripomínať si históriu nášho národa

29 mája, 2023 by

Gemerská Poloma 

Fotogaléria

Takýmto heslom som sa riadila, keď som  po tieto dni bola pani Červenákovou, pracovníčkou obecnej knižnice,  pozvaná do knižnice v obci, aby som žiakom tunajšej základnej školy pripomenula život a dielo nášho  rodáka  a národovca  Petra Kellnera Hostinského. Je to v období, kedy si pripomíname jeho  okrúhle výročia,   200 rokov od jeho narodenia a 150 rokov od jeho smrti. A paradox je aj to,  že v tomto  roku si tiež pripomíname   160. výročie  vzniku Matice slovenskej, ktorej Peter Kellner bol spoluzakladateľom. Read more

“Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“

23 mája, 2023 by

Chyžné – 21.05.2023

Fotogaléria  DMS

Fotogaléria JH

Pred 140. rokmi, 10. mája 1883, v Hornej Lehote  zomrel básnik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu a evanjelický kňaz Samo Chalupka. Počas svojej životnej púte pôsobil ako evanjelický kaplán aj v Chyžnom. Pri tejto príležitosti, 21. mája 2023, pripravila Matica slovenská, Obec Chyžné a CZ ECAV na Slovensku Chyžné spomienkovú slávnosť.  Slávnostné služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom viedla zborová farárka CZ ECAV Chyžné Emília Vӧlgiyová spolu so zborovou farárkou CZ ECAV Štítnik Janou Hrivniakovou. Do krásnej atmosféry prispela svojím vystúpením Folklórna skupina Genšenky z Honiec.  Kázeň slova Božieho bola postavená na Matúšových slovách: „Zachráň nás Pane, hynieme“. V tomto kontexte prepojila Emília Vӧlgiyová dejinné obdobie Tomášika, Chalupku a mnohých národovcov. Obdobie, ktoré sa podobalo búrke na mori, ale s Božou pomocou dokázali prekonať rôzne hrozby, tlaky a zlé chvíle. Zápasili o svoju identitu, o jazyk, o reč, o samotné bytie, o národ. Read more

Sála Kultúrneho domu v Honciach už po tretí krát hostila Mladomatičnú zábavu

23 mája, 2023 by

Honce – 20.05.2023

Fotogaléria TT

Fotogaléria ŠM

Na rozdiel od predošlých ročníkov, ktoré sa konali v septembri, sa priaznivci kultúry a zábavy stretli už uplynulý májový víkend, 20.5.2023. To bola však jediná zmena. Všetko ostatné ostalo pri tom najlepšom čo charakterizovalo predošlé ročníky tohto milého podujatia. Priateľská atmosféra, dobrá hudba, už tradične v réžii hudobnej skupiny TRIP, bohatá tombola a zábava až do neskorých ranných hodín. V mene organizačného tímu ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení skvelej atmosféry.  Ďakujeme našim hosťom Martinovi Hajníkovi -predsedovi Mladej Matice, členom dozorného výboru Matice slovenskej Štefanovi Topľanskému a Jozefovi Humeníkovi a zástupkyni Domu Matice slovenskej v Rožňave Tatiane Tomkovej. Read more

Jur Hronec

22 mája, 2023 by

Gočovo – Vlachovo – 19.05.2023

Fotogaléria TT

Fotogaléria JH

vyhodnotenie zábavné čísla

Rodiskom Jura Hronca matematika z Gemera“,  je Gočovo, ale v piatok 19.mája 2023 sme matematickú súťaž urobili vo Vlachove. Zábavné čísla Jura Hronca začínajú mať veľmi dobré odozvy. Súťaž nie je to postupová, súťažiaci riešia matematické hádanky a viac ako kalkulačky používajú myslenie. Nezabudli sme si pripomenúť nášho rodáka z Gočova ako   matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Kaštieľ Andrássyovcov, ktorý slúži aj ako kultúrny dom, sa stal dejiskom súťaže. Read more

Okresná turistika JDS

22 mája, 2023 by

Čierna Lehota – 17.05.2023

Fotogaléria JH

Nie je streda ako streda. 17. mája bola streda celý deň upršaná, no napriek tomu sa turisti z rôznych kútov okresu, dokonca aj zo Spišskej Novej Vsi, stretli. Či je slnko a či prší, turisti sa stretávajú. Aj v daždi sa dá usmievať, aj si pekne zaspievať. Domáci matičiari nachystali nielen vynikajúce koláčiky, ale hlavne chutný guláš. Po oficiálnom otvorení sa turisti vydali na tri trasy po okolí. Samozrejme, že navštívili matičnú izbu, evanjelický kostol, či pamätnú izbu. Výstavky ručných prác zdobili tieto izby, seniori aj matičiari ukázali krásu svojho umenia. Môžeme len konštatovať, že napriek nepriazni počasia bola nálada výborná a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutia. Read more

Pri knižných novinkách u nás v knižnici v Gemerskej Polome

20 mája, 2023 by

Gemerská Poloma – 2023

Fotogaléria

KNIHA, najväčší priateľ človeka od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých. Preto je potešiteľné, že obecná knižnica v našej obci v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej už roky pripravuje  besedu s vernými čitateľmi v rámci projektu o knižných novinkách.  Nevynechali sme ani tento rok (2023), pretože knihovníčka vypracovala projekt na nákup literatúry a opäť bola úspešná, a tak do knižnice pribudli nové knihy. Pozvanie prijali aj poslankyne obecného zastupiteľstva pani Janka Ciberajová, Ľubica Šmelková a Mária Antalová, ktorá nás zasvätila aj do tajov pletenia rôznych dekorácií z papiera. Read more

Spomienka na Pavla Jozefa Šafárika

18 mája, 2023 by

Kobeliarovo 13.-14.05.2023

Fotogaléria TT

Fotogaléria JH

Obec Kobeliarovo sa nachádza v Slovenskom rudohorí, necelých 20 km severne od okresného mesta Rožňava. Má svoju históriu, ale má aj slávneho rodáka Pavla Jozefa Šafárika. Jeho rodný dom je súčasťou obecného úradu. Slávnostný program na počesť rodáka sa začal už v sobotu 13.5.2023 turistickým výstupom na Ždiarik. Napriek tomu, že bolo pod mrakom, pre turistov nielen domácich ale i zo širokého okolia, bola turistika zábavou. Prekvitala dobrá nálada a na kopci ich čakalo občerstvenie, ktoré im dodalo silu. Základom bolo, že nepršalo. V nedeľu 14.5.2023 sme sa všetci zišli na slávnostných službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kobeliarove. Začiatok celého programu bol úchvatný. Ivan Nemčok z FS Dubina Rožňava hral na akordeóne a spolu s ním zaspieval Martin Gallík a Ján Kalina z FSK Hrabina Nižná Slaná. Read more

Tisovec a okolie

15 mája, 2023 by

Tisovec – 13.05.023

Fotogaléria AL

Krásna turistická akcia do Tisovca a okolia, 13.05.2023, spojená s návštevou historických pamiatok. A náš verný matičný turista nám aj niečo nafotil. Tisovec sa nachádza v mohutnom horstve Slovenského Rudohoria, v závere širšej časti údolia rieky Rimavy. Tisovec tvoria dve katastrálne územia – Tisovec a Rimavská Píla s celkovou výmerou 12.343 ha. Jeho východná hranica prebieha cez vrcholové výškové kóty horstiev Nižný Javor, Ostrica, Sarkanica, klesajúc smerom až k lokalite Dielik. Ďalej pokračuje cez lokality Tri chotáre, Salašiská, Tŕstie a Paseku, pozvoľna prebiehajúc do polohy južnej hranice, ktorá v ďalšom úseku prechádza po vodnom toku Zárubný potok, ďalej cez rieku Rimavu, lokalitu Murgašovo a Laz. V smere z juhu na sever západná hranica prechádza vedľa vrchu Klen, Tepličné, Kostolný vrch. Bánovo a Diel. Severná hranica pokračuje smerom na vrch Dielik, Ždiar a južne od Fabovej hole pokračuje až po lokalitu Chotár.  Read more

Výstup na Ždiarik 2023

15 mája, 2023 by

Kobeliarovo – 13.05.2023

Fotogaléria VT

Obec Kobeliarovo spolu s miestnym odborom MS uplynulý víkend, 13.5.2023, pripravili podujatie na počesť výročia narodenia rodáka Pavla Jozefa Šafárika. Prvý deň osláv združila priaznivcov prírody a aktívneho oddychu z obce a blízkeho okolia, pri príležitosti výstupu na lokalitu Ždiarik, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce. Táto lokalita svojou polohou ponúka možnosť výstupu aj pre menej zdatných turistov. Zraz účastníkov bol pred obecným úradom, kde bola pripravená zápisná kniha, účastnícke listy a podujatie bolo otvorené príhovorom pani starostky, PaeDr. Janky Regrutovej. Po tomto úvode sme sa vybrali do cieľovej lokality. Počasie nám prialo. Bolo síce mierne pod mrakom, no teplota bola „turisticky ideálna.“ Na Ždiariku čakala na účastníkov odmena v podobe výborného gulášu, čapovaného pivka a tí ktorí mali aj trochu šťastia, si domov odniesli aj hodnotnú cenu z tomboly. My ostatní sme sa tešili z dobrej nálady ktorá sa niesla celým výstupom.

Read more

Slávik Slovenska

15 mája, 2023 by

Rožňava – 12.05.2023

Fotogaléria TT

a znovu aspoň fotogaléria pre radosť

 

 

Nasledujúca strana »