Vatra zvrchovanosti 2018

júl 14, 2018 by

34Vlachovo – 13.07.2018

Fotogaléria Śtefana Majerčáka

  1. výročie založenia Matice slovenskej a 25. výročie Deklarácie slovenského národa  bolo hlavným programom pri zapálení celookresnej tradičnej Vatry zvrchovanosti vo Vlachove. Matica slovesnká, Slovenská národná strana, Obec Vlachovo a Jednota dôchodcov, tak ako po iné roky aj teraz spoločne urobili krásnu spomienku. Poďakovanie samozrejme patrí aj Pozemkovému spoločenstvu a Dobrovoľnému hasičskému zboru. Ale najväčšie poďakovanie patrí všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sa pričinili a ďalší pekný večer. Starovlachovská muzika spríjemnila melódiami, a aj sa znovu tancovala. Ďakujeme

Read more

Katolícka cirkev v Rožňave ignoruje spoločný cirkevný aj štátny sviatok.

júl 9, 2018 by

Cyril a Metod 16Rožňava – 05.07.2018

Fotogaléria

Príhovor Mgr. Radovana Gdovina

Vo štvrtok, dňa 05.07.2018 o 15:00 hod. Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave a Mesto Rožňava, podporované Domom Matice slovenskej v Rožňave pod vedením riaditeľky Ing. Zlatky Halkovej, usporiadali na Nám. Baníkov v Rožňave malú spomienkovú slávnosť z  príležitosti 1155. výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 155. výročia založenia Matice slovenskej, ktorú moderovala Ing. Zlatka Halková. Bratia, vyslaní pápežom Hadrianom II., k nám priniesli svetlo viery a hlavne povolenie na vykonávanie liturgických obradov v staroslovienčine, čím došlo k významnému zabrzdeniu uzurpátorských snáh výbojných Frankov. Read more

Matičiari v Nižnej Slanej nezabúdajú

júl 3, 2018 by

1121Nižná Slaná – 01.07.2018

Fotogaléria

Prešiel prvý polrok a  matičiari, hlavne členovia Hrabiny si znovu pripomenuli jubilantov za ostatné obdobie.   Dobrá partia sa stretla v novom prostredí, teda na terase vedúceho folkórneho telesa. A bolo to zaujímavé, chlapi sa pochlapili a urobili vynikajúci guláš, ktorý mal názov KAGA. Prečo takýto názov, nuž jednoducho, varili ho Kalina a Gallík. Kto prišiel doniesol niečo na ochutnanie a tak na stoloch bolo všetkého neúrekom. Spev a dobrá nálada sa niesla celou dolinou. Príjemné prostredie umocnila dobrá priateľská nálada, ani sa nechcelo ísť domov. Pesničky sa len tak sypali z rukáva. Pripomenutie si okrúhlych narodenín a hlavne to, že sa nezabúda, to je to pekné. Cítili sme sa skvelo. Ďakujeme       Read more

Klenovská Rontouka aj s Haviarom

jún 29, 2018 by

svadba Zuzky v RevúcejKlenovec – 23.06.2018

Fotogaléria

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, pod názvom Klenovská Rontouka, aj v tomto  roku pozvali do Klenovca všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry, na svoj  40. ročník. Popri Matici slovenskej ďalšími hlavnými organizátormi boli obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Občianske združenie RODON Klenovec. Autorský tím pod vedením členky Miestneho odboru MS v Klenovci Mgr. Stanislavy Zvarovej ponúkli jedinečnú skladbu scénických, ale aj sprievodných podujatí. Nadregionálne folklórne slávnosti s medzinárodnou účasťou sa uskutočnili v dňoch 21. – 24. júna 2018. Read more

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Slavošovce

jún 18, 2018 by

008Slavošovce – 16.06.2018

Fotogaléria

Slavošovce počas víkendu oslavovali 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Vznik obce spadá do začiatkov 14.storočia. Prvá zmienka je z roku 1318. Obec patrila štítnickým Bebekovcom a od 17. storočia Andrássyovcom. V 17.-18. storočí tu vznikajú železné hámre, z ktorých sa neskôr stávajú papierové mlyny. V obci bolo niekoľko cechov ako čižmársky, krajčírsky, tkáčsky, rozšírené bolo aj furmanstvo a manipulácia s drevom. V roku 1828 sa tu narodil národný dejateľ, spisovateľ a zberateľ prostonárodných slovenských povestí P. E. Dobšinský. Celé dvojdňové podujatie bolo situované na futbalovom ihrisku. Pripravený bol ozaj veľmi pestrý program. Read more

Spoznávajme sa

jún 4, 2018 by

BJ28Štítnik – Bardejov – 02.06.2018

Fotogaléria

Fotogaléria Lenky

Matičiari zo Štítnika sa vybrali na poznávací zájazd do Bardejova. Čím je osobité starobylé slobodné kráľovské mesto Bardejov s neďalekými Bardejovskými Kúpeľmi a čarokrásnym okolím? História, kultúra, tradície a mocnosť ducha mnohých pokolení sa tu spájajú do jedinečnej krásy s neopakovateľným čarom… Spoznávať Bardejov a kraj navôkol znamená plnými dúškami vychutnávať dary zeme a poznanie majstrovstva predkov, zveľaďovaného stáročia – a toto všetko nás, ako obyvateľov tiež starobylého slobodného kráľovského mestečka, pritiahlo tam, kde sa možno pred stáročiami mohli stretnúť i naši predkovia, či majstri niektorých historických umení – remesiel. V dopoludňajších hodinách sme sa oboznámili s dejinami Read more

Nerušte ma, čítam

jún 1, 2018 by

15Rožňava – 31.01.2018

Fotogaléria

Čítanie kníh je jednou z foriem, ako rozvíjať osobnosť dieťaťa. Pamäť u detí v predškolskom veku má schopnosť si zapamätať množstvo informácií. Čítaním sa rozvíja predstavivosť, obohacuje sa slovná zásoba, dotvárajú sa morálne hodnoty a v neposlednom rade sa  vytvára vzťah nielen  medzi dieťaťom a rodičom, ale aj k budúcemu možnému vzdelaniu. Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, MÚ – Odboru školstva, kultúry, mládeže, športu  a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok 31. mája 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. uskutočnilo na Námestí baníkov v Rožňave na malom pódiu hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti pod názvom „Nerušte ma, čítam!“. Rozprávky čítali nielen deti, ale aj predstavitelia kultúrneho a spoločenského života mesta. Read more

Stretnutie čitateľov

máj 30, 2018 by

DSCN6338DSCN6376Rudná 26.05.2018

Fotogaléria

V Rudnej na Tureckej sa uskutočnil 55. ročník stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Deň pred tým sa konala beseda s redaktormi a vydavateľmi časopisu Krásy Slovenska v Gemerskom Osvetovom stredisku a na druhý deň sa konal výstup na vrch Turecká po náučnom chodníku z Rudnej. Oficiálna časť sa konala v priestoroch starej bane, kde po príhovoroch sa rozprúdila výborná zábava, ktorá bola bohužiaľ ukončená búrkou a ľadovcom. Ale celkovo bol každý spokojný s vydarenou spoločensko – turistickou akciou na území nášho Gemerského regiónu. Read more

Čerstvý jubilant – Rudolf Hanuštiak

máj 24, 2018 by

67Gemerská Poloma – 23.05.2018

Fotogaléria

Dovoľte mi vrátiť sa späť v čase a pripomenúť si  bohatý hudobný  život nášho jubilanta,  hudobného  pedagóga, akordeonistu ,zberateľa ľudových piesní, tanečníka a  hudobníka pána Mgr. Rudolfa Hanuštiaka.

Vzťah k hudbe u pána Hanuštiaka sa začal už v rannom detstve, keď  ako šesťročný  začal hrať na harmonike, v štrnástich rokoch na trúbke a neskôr na gitare. Po ukončení  vysokej školy sa zamestnal ako Read more

Matičiari sa stretli v Rimavskej Sobote

máj 24, 2018 by

RSRimavská Sobota – 23.05.2018

Dnes krásne strávený deň v Rimavskej Sobote.
Návšteva Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a jeho riaditeľky PhDr. Ingrid Šulkovej, kde prebiehalo zasadanie Predsedníctva MS, a Krajskej rady MS Banská Bystrica. Obe tieto orgány zvolili svoje zasadania na dnes a práve v Rimavskej Sobote z príležitosti odhaľovania trom slovenským dejateľom. Izabela Textorisová, Samuel Reuss, Jozef Škultéty. Po zasadnutiach sme sa presunuli do kostola ECAV Rimavská Sobota, kde boli pri uvedenej príležitosti aj slávnostné služby Božie, kde slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Read more

Ďalšia strana »