V Nižnej Slanej si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a odhalili pamätnú tabuľu

november 6, 2018 by

033Nižná Slaná, Henckovce – 04.11.2018

Fotogaléria DMS

Fotogaléria – Michal Terrai

V 23. nedeľu po svätej Trojici sa v chráme Božom v Nižnej Slanej konali slávnostné služby Božie, na ktorých si účastníci pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bola po ukončení služieb Božích odhalená na priečelí chrámu pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z Nižnej Slanej. Po tom, čo bola do chrámu Božieho prinesená vojakmi z vojenskej posádky v Rožňave štátna vlajka Slovenskej republiky, všetkých prítomných a hostí privítal brat zborový dozorca kpt. Ing. Marian Turic. Kázňou slova Božieho a liturgiou pri tejto príležitosti poslúžil administrátor Združeného cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Liturgiou ďalej poslúžila sestra seniorálna kaplánka Mgr. Lucia Fagová. Liturgiou, Read more

Žiačka Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave si prevzala ocenenie od riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatice Halkovej

november 5, 2018 by

02Rožňava – 29.10.2018

Fotogaléria

Je naozaj krásne, ak dieťa siahne po knihe a vnára sa do jej stránok. Je krásne, ak sa o svoj pocit z čítania knihy chce podeliť s ostatnými. Súťaže v prednese poézie a prózy sú aj o týchto pocitoch. Okamih, keď vás recitátor svojím prednesom vtiahne do celkom iného sveta tak, že na malú chvíľu prestanete myslieť na čokoľvek iné, je neopísateľný. Práve preto podporujeme žiakov s týmto nadaním. Pani Zlatica Halková z Domu Matice slovenskej v Rožňave sa rozhodla žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží v umeleckom prednese a získajú päť účastníckych listov, oceniť. A tak sa Ivana Leštachová, žiačka primy Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave, stretla s pani riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave, Read more

100. výročie oslobodenia od Rakúska-Uhorska

november 1, 2018 by

KošiceKošice – 28.10.2018

Fotogaléria

Zdroj: Mladá Matica

Prínos Slovákov do budovania česko-slovenských légii v zahraničí, medzi ktorými boli aj viacerí budúci matičiari, sa Matica slovenská rozhodla pripomenúť putovným podujatím. V Košiciach  sa podujatie odštartovalo pri tabuli venovanej č.-s. legionárov na Hlavnej ulici, ktorí 29. decembra 1918 obsadili Košice a začlenili ho do Česko-slovenského štátu. Dobovú atmosféru dokresľovali mladí matičiari, ktorí v historických legionárskych uniformách a s vlajkami 1848 a 1918 držali čestnú stráž. Na košické pomery početný sprievod prešiel hlavnou ulicou a zastavil aj pri buste predsedu Read more

Vznik ČSR 1918 – 2018

október 27, 2018 by

08Rožňava – 26.10.2018

Fotogaléria

ZDROJ: mesto Rožňava

V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a  k vzniku samostatného česko – slovenského štátu. Československá republika vznikla dva dni pred tým, 28. októbra 1918. Takzvanou Martinskou deklaráciou sa k štátu prihlásili aj slovenské politické elity. Read more

Turistická jeseň

október 24, 2018 by

katkaBetliar – 20.10.2018

Fotogaléria Alexander Lázár

Prechádzky v prírode počas jesene majú svoje čaro. Jesenné počasia ponúka krásne pestrofarebné farby. Rožňavskí turisti  a aj matičiari využili krásne počasie a pestrofarebnosť prírody a navštívili niektoré zaujímavé lokality nášho krásneho Slovenska.

8.9.2018 spoznávali prírodu v okolí Sabinova.  15.9.2018  sa zúčastnili 10. ročníka stretnutia priaznivcov KST pri tuneli na Skalke pri Banskej Bystrici. 29.9.2018 sa pustili po stopách banskej činnosti z Nižnej Slanej do Rožňavy, kde si prezreli aj Banícke múzeum. 6.10.2018 sa vybrali na trasu Vlkolínec – Malinô Brdo – Čutkovská dolina a 20.10.2018 boli na turistike v okolí Rudabányi v Maďarsku. Pozreli si tam aj archeologické nálezisko, kde sa našli 10 miliónov staré artefakty, a aj banícke múzeum s krásnymi a vzácnymi expozíciami. Za nádherné fotografie ďakujeme Alexandrovi Lázárovi. Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

október 22, 2018 by

63Drienčany – 18.10.2018

Fotogaléria

ZDROJ: www.gmos.sk

Gemersko –  malohontské osvetové stredisko,  Obec  Drienčany, Matica Slovenská, ECAV Drienčany, o.z. Valgata, po XII. krát organizovali celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Súťaž sa konala v obci Drienčany, v pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského. Záujem o súťaž každoročne narastá, v tomto roku sa stretlo 120 účastníkov, vrátane pedagógov, rodičov, metodikov z regionálnych osvetových stredísk. Súťaž sa realizovala v troch kategóriách pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V každej kategórii sa predstavilo 15 súťažiacich. Malých – veľkých talentovaných recitátorov, rozprávkarov hodnotila odborná porota v zložení: I. kategória – Milana Jutková, Drahomíra Plichtová, Ingrid Šulková. V II. kategórii umenie recitátorov hodnotila odborná porota v zložení: Ľubomír Šárik, Blažena Hrušková, Štefan Gabčan. III. kategóriu hodnotila odborná porota v zložení Marián Lacko, Tatiana Kršková, Juraj Genčanský. Read more

Žiaci Základnej školy v Dobšinej prevzali ocenenie od riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing.Zlatice Halkovej

október 18, 2018 by

DobšináDobšiná – 17.10.2018

Fotogaléria

„ Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková

17.10.2018 sa v spoločenskej miestnosti Základnej školy v Dobšinej uskutočnilo pekné stretnutie s pani riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave. Pani riaditeľka Ing. Zlatica  Halková, prostredníctvom súťaže ,v ktorej majú recitátori zbierať účastnícke listy, presviedča mladých ľudí o tom, že umelecký prednes poézie a prózy je úžasná „ vec“. Aj naši žiaci sa zúčastňujú súťaží v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Kellnerova Poloma, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Za svoj umelecký prednes získavajú nielen diplomy a krásne ceny, ale aj  účastnícke listy. Medzi  žiakmi našej školy sme našli tri dievčatá, ktoré držali v rukách svoje účastnícke listy. A tak  naše recitátorky : Jana Novotná, Terézia Vikartovská, Katarína Krivanská boli v krásny jesenný deň  ocenené za prezentáciu ich rečového prejavu. Pani Halková a pani Tomková ich zanietenie ocenili zaujímavou knihou. Read more

5. Rodácka zábava v Honciach

október 17, 2018 by

HonceHonce – 13.10.2018

V sále kultúrneho domu v Honciach uskutočnil piaty ročník obľúbenej Rodáckej zábavy, ktorá sa každoročne Folklórnou skupinou Genšenky z Honiec organizuje pre obyvateľov, priateľov, no najmä rodákov z obce. Hlavným cieľom tohto kultúrneho podujatia je združovanie obyvateľov malej obce v Štítnickej doline, pre ktorých je Rodácka zábava možnosťou stretnúť, prehodiť pár milých slov a zabaviť sa s ľuďmi, ktorých by za iných okolností a pri bežnom hektickom živote nemali možnosť stretnúť, ale samozrejme aj utužiť priateľstvá s tými, s ktorými udržiavajú dobré vzťahy každodenne. Okrem toho Rodácka zábava každoročne priláka do svojej domoviny rodákov, ktorí Honce opustili či už kvôli rodinnému životu, Read more

Umelecký prednes ovládol učiteľov slovenčiny, knižnicu dokonca aj Maticu

október 13, 2018 by

umRožňava – 12.10.2018

Fotogaléria

Recitácia umeleckých textov už dávno dostala v spoločnosti červenú.

Krásne slovo, poetiku, estetiku a zážitkovosť kníh nahradili počítače, mobily a technické vymoženosti uponáhľaného 21.storočia.  Ohúriť slovom dnešnú mladú počítačovú generáciu nie je jednoduché, preto si  učitelia slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škol spolu s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského a Domom Matice slovenskej v Rožňave pozvali na pomoc vynikajúcu lektorku, pedagogičku umeleckého prednesu a dramatiky MgA. Maricu Harčaríkovú, ktorá viedla seminár zameraný na recitáciu a techniku umeleckého prednesu. V priestoroch knižnice pedagógovia rozširovali svoje vedomosti nielen o tom, ako správne pripravovať svojich zverencov do recitačných súťaží, ale zisťovali ako prednes hodnotiť, akým chybám sa pri hodnotení vyhýbať, aké kritériá si stanoviť. Read more

Matičné popoludnie

október 12, 2018 by

30Rožňava – 11.10.2018

Fotogaléria

V rámci matičných aktivít Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej sa uskutočnilo milé stretnutie matičiarov a dôchodcov v Dennom centre v Rožňave pri príležitosti októbrovej úcty k starším. Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave nám zaujímavou prednáškou pripomenula osmičkové  výročia, medzi ktoré patrí koniec I. svetovej vojny, vznik Česko-slovenskej republiky, 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 155. výročie založenia Matice slovenskej, 1155. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu sv. Cyrila a Metoda a mnoho ďalších. Read more

Ďalšia strana »