Oslavy 195. výročia narodenia a 145. Výročia smrti Petra Kellnera Záboja Hostinského.

september 11, 2018 by

GP 037Gemerská Poloma – 08.09.2018

Fotogaléria

V evanjelickom kostole v  Gemerskej Polome sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti  Dňa  samospráv obce Gemerská Poloma a partnerských obcí Pustá Polom a Polomka a  60. Výročia zlúčenia obcí Veľkej a Malej Polomy. V rámci nich sa  uskutočnila spomienková slávnosť na   slovenského spisovateľa, novinára, historika, filozofa, redaktora Slovenských národných novín, nadšeného štúrovca a polomského  rodáka  P.Kellnera Záboja Hostinského.  Oslavy zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) pri príležitosti  195. výročia od jeho narodenia a 145. výročia od jeho  smrti. Začiatok slávnosti sa začal evanjelickou liturgiou s kázňou Slova Božieho s ktorou poslúžila pani farárka THDr. Zuzana Poláková.. Po jej ukončení sa slova ujala predsedníčka  MO MS Mária Antalová.. V mene výboru MO MS, ako aj v mene svojom privítala všetkých prítomných, osobitne pani riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing.Zlaticu Halkovú, kultúrno osvetovú pracovníčku Domu Matice slovenskej p. Tatianu Tomková a Máriu Halkovú zaslúžilú členku Matice slovenskej v Rožňave.  Read more

Gemerský folklórny festival – 45. ročník

september 4, 2018 by

DSCF2471Rejdová – 24.-26.08.2018

Fotogaléria – Jarko Halko

V dňoch 24. až 26.augusta 2018 privítala obec Rejdová množstvo  milovníkov folklóru  na 45. ročníku GFF. Tak ako každý rok si obec v piatok pripravila pre svojich návštevníkov ochutnávku  tradičných  jedál družobného mesta Sajóbábony a Kovačica, na ktorých ste si mohli pochutnať už  popoludní v piatok na námestí obce. Tento ročník sa začal v piatok  programom „Do kostela zvonili“ slávnostnými službami božími v evanjelickom kostole, kde sa predstavila ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli pred budovu farského úradu, kde bola slávnostne otvorená výstava  pod názvom „Kovačická insita“. Read more

Hontianska paráda

august 20, 2018 by

18Hrušov – 18.08.2018

Fotogaléria – DMS

Fotogaléria – Ondrej Ďurán

V malebnej obci Hrušov ležiacej na juhu stredného Slovenska sa uskutočnil už 23. ročník podujatia Hontianska paráda. Celá obec žila folklórom, návštevníkom sa snažili priblížiť takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce, najrôznejšie remeslá, ako aj iné hospodárske práce a zvyklosti tak, ako ich poznali predchádzajúce generácie. Do Hrušova sme sa vybrali s Folklórnou skupinou Bystränky z Rožňavského Bystrého a s matičiarmi z Betliara a z Rožňavského Bystrého. Krásne počasie už naznačovalo, že tento deň bude výnimočný. Read more

Festival ľudového spevu a tanca vo Vlachove

august 16, 2018 by

008Vlachovo – 11.08.2018

Fotogaléria – Michal Terrai + Tatiana Tomková

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Obec Vlachovo, Miestny odbor Matice slovenskej vo Vlachove, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Vlachovo a Občianske združenie Stromíš vo Vlachove usporiadali v dňoch 10. až 12. augusta 2018 Dni obce Vlachovo, ktorých súčasťou bol a 26. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca a 14. ročník Vlachovského remeselníckeho jarmoku. Dni obce sa začali v piatok pri reštaurácii Strešint grilovačkou a opekačkou pri vlachovskej hudbe Sako. Kultúrny program začal krojovaným sprievodom obcou. Následne ženská spevácka zložka FSk Stromíš zaspievala vlachovské piesne a starosta obce Read more

Národné matičné slávnosti 2018

august 6, 2018 by

0603Martin – 04.08.2018

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Oslavy 155. výročie založenia Matice slovenskej, ako aj 25 rokov Slovenskej republiky sa niesli v duchu zachovávania základných matičných myšlienok. Národné matičné slávnosti v Martine ukázali krásu folklóru, ale netradične aj otvorené dvere v rôznych matičných priestoroch. Každý samosprávny kraj reprezentovalo určité umelecké teleso. Náš Košický kraj zastupoval Fsk Bystränky z Rožňavského Bystrého a Ľudová hudba Mariána Molnára pod vedením Tatiany Tomkovej. Zaspievali, zatancovali a urobili dobrú náladu pred udelením mimoriadnych ocenení. Je potešujúce, ale medzi ocenenými sme mali aj dlhoročnú pracovníčku Matice slovenskej Máriu Halkovú, srdečne blahoželáme. Read more

Ket som išou hor dedinou…

júl 23, 2018 by

FSk Radzim, CD 03FSk Radzim, CD 23Vyšná Slaná – 21.07.2018

Fotogaléria

Ľudové piesne sú naše bohatstvo, ktoré by sme si mali zachovávať pre ďalšie generácie. Folklórna skupina Radzim s Obcou Vyšná Slaná zorganizovalo krásne podujatie na miestnom futbalovom ihrisku pri príležitosti slávnostného uvedenia CD nosiča pod názvom „Ket som išou hor dedinou…“. Za účasti pozvaných hostí a aj domácich obyvateľov uviedli už v poradí druhé CD. Slávnostný akt bol realizovaný folklórnou čižmou aby sa piesne dostali čo najďalej. Poprajme tomuto hudobnému nosiču úspešnú cestu k poslucháčom, nech sa dobre počúva, nech sa pri ňom dobre tancuje a takto sa na vyšnoslanské pesničky nikdy nezabudne. Read more

Medzinárodný detský folklórny festival

júl 23, 2018 by

03Fiľakovo – 21.07.2018

Fotogaléria – DMS Fiľakovo

V priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove uskutočnil v poradí už IV. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu. Hlavným motívom tohtoročného festivalu bol folklór v jeho tradičných podobách cez motiváciu detí k láske k tradíciám až po búranie hraníc medzi národmi, spoznávaním inej kultúry a hľadaním toho, čo ľudí vzájomne spája. Cieľom organizátorov bolo ukázať najmladšej generácii krásu slovenského folklóru, zvykov a tradícií, motivovať ich k ich udržiavaniu a prilákať čo najviac detí a rodičov nielen z okolia Fiľakova, ale aj z celého Slovenska. Read more

Inštalácia seniora a seniorálneho dozorcu Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku

júl 23, 2018 by

DSCF2183Štítnik – 21.07.2018

Fotogaléria

Fotogaléria Gitka Vilimová

V sobotu ráno sa začal prekrásny slnečný deň, ako požehnaný od Pána, stvorený na niečo výnimočné a slávnostné. V Ev. a v. chráme Božom v Štítniku sa uskutočnila inštalácia seniora a seniorálneho dozorcu Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku. Po slávnostnom vstupe do chrámu nás privítal Mgr. Matúš Molnár, zb. dozorca CZ Štítnik. Znejúce múdre slová v podaní biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola nás pohladili na duši. Prítomných veriacich pozdravili aj Mgr. Jana Ilčisková, Mgr. Lucia Fagová, Mgr. Dušan Pavel Hrivnák a Mgr. Martin Chalupka. Read more

Červený Kláštor

júl 20, 2018 by

ČKČK 2Dobšiná 18.07.2018

Výlet na Červený Kláštor pre deti na letnej aktivite v Centre voľného času, ktorý organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Dobšinej mal znovu svoje čaro. Počasie bolo opäť proti nám, ale nedali sme sa a užili sme si mužský kláštor. Mnísi tu žili v tichých modlitbách, prepisovali knihy, pestovali zeleninu, rôzne bylinky, z ktorých vyrábali rôzne olejčeky, chovali včely a vyrábali pivo. Všetci sme si to užili a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu. Read more

Hviezdicový výstup na Stolicu 2018

júl 16, 2018 by

DSCF2097stolica 28Rejdová – 14.07.2018

Fotogaléria

V sobotu sa konal už 21. ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu, ktorý prilákal aj tento rok množstvo turistov. Tohto jedinečného výstupu sa zúčastnilo takmer 250 milovníkov prírody a turistiky. Všetkých turistov privítala starostka obce Rejdová Slávka Krišťáková a popriala im príjemný zážitok z tohto podujatia. Krásny výhľad na okolité vrchy, na Kráľovu hoľu či Tatry sa nedal opísať slovami. Množstvo emócií zo stretnutí priateľov, ale i chutný guláš, či „rejdovská jucha“ a občerstvenie spríjemnilo turistom náročný výstup v horskom teréne. Read more

Ďalšia strana »