Cesta slovenčiny – Doba bernolákovská

21 septembra, 2021 by

Pokusy o ustálenie normy písanej slovenčiny však pokračovali ďalej. Jedným z najvýznamnejších bol preklad Biblie, ktorý vypracovali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore pod vedením Romualda Hadbavného v rokoch 1756 – 1759. Dielo nieslo názov Svaté Biblia Slovénské a je známe pod menom Kamaldulská biblia. Dostali sme sa v čase až do 18. storočia, keď slovenčina s konečnou platnosťou opäť roztiahla svoje krídla. Prišli sme až na prah doby, ktorú nazývame bernolákovskou. Doba, v ktorej rozvíjal Anton Bernolák svoju činnosť, bola plná prelomových udalostí. Tereziánskej revolúcie, napoleónske vojny, doznievajúca rekatolizácia a zároveň tolerančný patent pre iné vierovyznania – to všetko dalo do pohybu obrovské zmeny, ktoré už predznamenávali súčasnosť. Spisovná slovenčina Read more

13. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Dni obce Nižná Slaná

8 septembra, 2021 by

Nižná Slaná – 04.09.2021

fotogaléria DMS

Stretnutie banských miest a obcí nielen zo Slovenska, ale i z Čiech sa nieslo v slávnostnom duchu. Dni obce boli takou čerešničkou na torte. Krásne počasie, banícke uniformy, úsmevy a radosť zo stretnutia. Nižná Slaná na čele so starostom a samozrejme aj obecným zastupiteľstvom a mnohými dobrovoľníkmi nastavili latku spokojnosti veľmi vysoko. Všetkým Vám patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí aj účinkujúcim v kultúrnom programe, hlavne domácej folklórnej skupine Hrabina, ktorá hrdo zastupovala aj matičné hnutie. Bolo mi cťou zúčastniť sa tohto nádherného stretnutia. Vďaka Vám. Read more

V našej knižnici pohodlne a poučne

7 septembra, 2021 by

Gemerská Poloma 2021

Fotogaléria

„Habent fata sua libelli“  – staré latinské príslovie. Hovorí, že aj knihy majú svoje osudy podobne ako ľudia. Na ceste za poznaním histórie, ako sa učili naši predkovia poznať písmo a kde sa učili, či boli v školách prestávky, školníci a čím písali a kde tieto písmena zaznamenávali sme žiakom postupne odhaľovali na hodine čítania.  Hodina bola netradičná, na netradičnom mieste a s množstvom kníh, ktoré priniesla knihovníčka. Knihy voňali novotou a boli pre deti prekvapením. Zistili, že s knihou je možné sa kamarátiť, dokonca aj s náučnou literatúrou. Využili sme novučičké knihy zakúpené z dotácie FPU, a to v rámci projektu V našej knižnici pohodlne a poučne (r. 2020). Read more

Helena Mišurdová – ďalšia vzácna osobnosť Gemera

30 augusta, 2021 by

Rakovnica – 29.08.2021

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Dr. Jozef Sabo

Bolo mi cťou stráviť pekné nedeľné popoludnie zaspomínaním si na jednu veľkú osobnosť pani Helenu Mišurdovú. Som nesmierne hrdá, že obyvatelia našej obce nezabudli na túto výnimočnú ženu. Bol to práve rodák z obce Rakovnica pán PhDr. Marek Koltáš PhD., ktorý mi zaklopal na dvere a porozprával mi o výnimočnosti tejto ženy a požiadal ma o spoluprácu zrealizovať takýto krásny akt a udelenie ocenenia obce in memoriam a som nesmierne šťastná, že práve 29.08.2021 pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sme si pripomenuli ťažký život vojakov a dobrovoľníkov, ku ktorým patrila aj pani Helena Mišurdová. Read more

Súťaž vo varení guľáša

30 augusta, 2021 by

Kobeliarovo – 28.08.2021

Fotogaléria – Vladimír Tököly

V priestoroch bývalej bane v Kobeliarove sa stretli súťažiaci zo širokého okolia, aby si zmerali sily vo varení kotlíkového gulášu. Šesť družstiev od rána pracovalo na tom najlepšom recepte a naozaj musíme uznať, že každý jeden bol naozaj špecifický a jedinečný. Okrem poroty sa o tom presvedčilo aj množstvo návštevníkov, ktorí mali možnosť z každého kotlíka ochutnať. Tých na toto milé podujatie prilákal okrem dobrého jedla a slnečného počasia aj bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili Janka-koreninárka a FSk Genšenky z Honiec.

Bc. Vladimír Tököly

 

Pietny akt kladenia vencov

27 augusta, 2021 by

Rožňava – 27.08.2021

fotogaléria DMS 

Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku partizána Tótha. Jeho organizátormi boli mesto Rožňava, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, Základná organizácia partizána Tótha SZPB a vojenské útvary mesta Rožňava. Okrem zástupcov organizátorov sa ho zúčastnilo aj množstvo prevažne starších ľudí. Po samotnom akte kladenia vencov a po zaznení štátnej hymny prišli na rad príhovory. Takto opísal partizána Tótha PaedDr. Milan Sajenko na stránke Maj Gemer v článku „Partizán Jozef Tóth položil život v SNP za našu slobodu“: Read more

Gemerský folklórny festival Rejdová 2021, inak…

26 augusta, 2021 by

Rejdová 19.-21.08.2021

Fotogaléria – piatok Monika

Fotogaléria – sobota Monika

Fotogaléria – sobota DMS

Po minuloročnej prestávke v súvislosti s pandémiou sa jeden z najväčších festivalov Košického kraja vrátil do programu letných podujatí. Gemerský folklórny festival Rejdová, ktorý organizuje župné Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a obec Rejdová, už po 47. krát predstavil to najlepšie zo slovenského folklóru a tradičných remesiel. Trojdňový program sa odohrával na malej scéne priamo v centre obce, čiže na Pľacu, ako toto miesto nazývajú domáci obyvatelia. Významný priestor dostali ľudoví remeselníci a výrobcovia ľudovo-umeleckých predmetov i tradičná lokálna gastronómia a aktivity pre detského diváka. Read more

Cesta slovenčiny – Na prahu novoveku (16. – 18. storočie)

16 augusta, 2021 by

Pozrime sa teraz na širšie súvislosti doby a na úlohu Slovanov v nej. Po predchádzajúcom rozkvete stredovekých štátností slovanských národov nastali od 16. storočia prudké búrky. Celý Balkán ovládli osmanskí Turci a zničili kvitnúce Bulharské i Srbské cárstvo. Na veľkej časti Ruska stále vládli tatárske chanáty. V českom priestore po husitskej revolúcii a náboženských vojnách prišla osudná bitka na Bielej hore a Čechy, Moravu i časť Poľska zaplavila nová vlna ponemčovania. Z juhu Turci zabrali i polovicu Chorvátska a zastavili sa až na Slovensku. V takejto pohnutej dobe sa začala rodiť myšlienka spojenectva Slovanov, myšlienka slovanskej vzájomnosti. Pre danú chvíľu dostala názov „barokový slavizmus“. Jedným z jej prvých šíriteľov bol už okolo roku 1600 dubrovnícky mních Mauro Orbini, ktorý ju rozpracoval vo svojej slávnej knihe Il regno de gli Slavi – Ríša Slovanov. Read more

Vlachovské leto …ket si jä zaspievam

10 augusta, 2021 by

Vlachovo – 07.08.2021

Fotogaléria DMS

Už sa stalo tradíciou, že počas leta sa organizujú folklórne festivaly. Pandémia však všetko zmenila. Vo Vlachove sa v auguste každý rok konal Folklórny festival ľudového spevu a tanca aj s remeselníckym jarmokom. Okolnosti však zabránili, aby sa uskutočnil tento festival. Vlachovčania sa však folklóru nevzdali a usporiadali si Vlachovské leto. Slnko, ľudová hudba, kroje, spev, tanec, dobrá nálada…. Všetko tam bolo. DFSk Malý Stromíš z Vlachova, FSk Stromíš z Vlachova, MSSk Pekná dolinka z Vlachova, FSk Bystränky z Rožňavského Bystrého a FSk Bučina z Pače sa postarali o to, aby sa na folklór aj počas pandémie nezabudlo. Read more

Štítnik sa znovu pekne prezentuje

5 augusta, 2021 by

Fotogaléria

Dňa 4. augusta 2021 MO MS a Obec Štítnik pripravili krásnu spoločnú akciu a o 15:30 hod. otvorili výstavu s názvom „Umenie v nás žije ďalej“. V jej úvode sa prítomným hosťom a návštevníkom prihovorila za MO MS Ing. Katarína Zajacová, ktorá priblížila účel výstavy, pohľad do minulosti, ako aj samotnú tvorbu vystavujúcich umelcov zo Štítnika. Účelom výstavy je spojiť na jednom priestore tvorbu viacerých generácií z rôznymi pohľadmi na svet, životnými skúsenosťami, i  výtvarnými technikami či umeleckým prevedením.  Nájdete tu na jednej strane prevažne olejomaľby a kresby Martinky Belányovej, ktorá sa necháva inšpirovať najmä prírodou, a zachytáva do najmenších detailov reálny svet a jej obľúbené mestá a miesta. Objavíte abstraktné a miestami až filozoficko-emocionálne vnímanie skutočnosti, snov, Read more

Nasledujúca strana »