Seniori na náučnom chodníku Prielomu Muráň

máj 22, 2019 by

00221.05.2019

V juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny sa nachádza prírodná pamiatka Prielomu Muráň. Je to chránené územie už od roku 1980 a predmetoch ochrany je tok rieky Muráň,  ktorý je zarezaný do vápencového podkladu. Okolie rieky je bohato zastúpené lesným porastom s výskytom vzácnej fauny a flóry.  Riečka Muráň tu svoje koryto vyhĺbila do pomerne tvrdých vápencových hornín, pričom vytvorila tesné kaňonovité údolie  Prielom  Muráň v dĺžke 3,5 km až do obci Meliata . A veru bolo čo obdivovať. O tom sa presvedčili seniori zo ZO JDS  nie len z Rožňavského okresu ale aj z MO JDS Spišská Nová Ves a to dňa 21.5.2019 na spoločnej turistike v obci Bretka.  V obci  Bretka, ktorá patrí do regiónu Horný Gemer, má 379 obyvateľov a prvá písomná zmienka o obci je z roku 1286, sa seniorov stretlo celkom 203. Z Rožňavského okresu 159 a zo Spišskej Novej Vsi 44. Read more

Po stopách OBJAVITEĽA

máj 22, 2019 by

111Dobšiná – 20.05.2019

Fotogaléria

V priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej uskutočnila putovná výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev, ktorú zorganizovala Základná škola v Dobšinej, Matica slovenská ( DMS Rožňava, MO MS Dobšiná) a Mesto Dobšiná. Uskutočnila sa beseda za účasti autorky projektu Slovensko – krajina plná tajomstiev Lenky Šingovskej, ktorá mapovala vodné bohatstvo. A nielen to. Pútavo nám  čítala z Knihy Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá. Priblížila nám vybrané lokality Slovenska a oboznámila nás s  hodnotou vody a odhalila jej tajomstvá.Prezradila nám aj to, že miesta, ktoré sa v knihách vyskytujú osobne navštevuje a hľadá o nich informácie. Read more

Inštalácia zborovej farárky v Štítniku

máj 19, 2019 by

JIŠtítnik – 18.05.2019

Fotogaléria

V sobotu, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu  konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri. V úvode slávnostných služieb Božích privítal všetkých prítomných brat zborový dozorca Mgr. Matúš Molnár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, ktorý vo svojom inštalačnom príhovore povzbudil sestru farárku slovami 18. žalmu: „Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.“ Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Na organe hrala kantorka Mgr. Erika Šmiáková. Read more

Výročné zhromaždenie Miestneho odboru MS Nižná Slaná

máj 15, 2019 by

06Nižná Slaná – 12.05.2019

Fotogaléria

„Pred konaním Výročného zhromaždenia sa uskutoční od 14,00 hod., kultúrny program ku Dňu matiek, v ktorom budú účinkovať FSk Hrabina a žiaci Základnej školy s materskou školou Nižná Slaná.“ Touto úvodnou vetou pozval výbor svojich členov na vôbec prvé stretnutie v Kultúrnom dome v našej obci. Z rôznych dôvodov, ktoré si nezaslúžia byť v tomto článku uvedené, sa po dlhoročnom exile v obci Henckovce vrátil Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej len MO MS) a Folklórna skupina Hrabina na rodnú pôdu. Zaslúžil sa o to aj novozvolený starosta obce Tibor Jerga, Read more

Deň matiek v Nižnej Slanej

máj 14, 2019 by

016Nižná Slaná – 12.05.2019

Fotogaléria

Aj v našej obci sa uskutočnil slávnostný Deň matiek, na ktorého zodpovednom zrealizovaní sa podieľala Obec Nižná Slaná, Miestny odbor Matice Slovenskej Nižná Slaná a  Základná škola s materskou školou Nižná Slaná.  Slávnosť otvoril pán starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga, ktorý svojim príhovorom chytil za srdce nejednu mamku, babku, krstnú mamu. Po príhovore bola každá mama obdarená starostom obce kvetom a malým darčekom, ktorý pripravili pre tento slávnostný deň žiaci Základnej školy s materskou školou Nižná Slaná.  O úvodný spevácky hlas sa postarali Ing. Martin Gallík a jeho spevácky kolega  Ján Kalina.  Read more

Dni obce Kobeliarovo

máj 13, 2019 by

0006Kobeliarovo – 10.-12.05.2019

Fotogaléria – kultúrny pogram

Fotogaléria – výstup na Ždiarik

Fotogaléria – slávnostné služby božie

Pavol Jozef Šafárik – kázeň

Naša obec Kobeliarovo je malá,  ale známa  predovšetkým  tým, že sa tu narodil veľký  učenec a buditeľ  slovanského národa – Pavol Jozef Šafárik. A prečo ho spájame s Maticou slovenskou? Už roku 1827 písal Šafárik, v tom čase riaditeľ gymnázia v Novom Sade, Jánovi Kollárovi, evanjelickému farárovi v Pešti, či by sa aj pre Slovákov nemohol zriadiť podobný spolok. Doslova: “Nemohla by se nějaká kupecká společnost – asi jako Matica srbská sebrati?“ A tam sa to celé začalo. Najlepšie to vystihuje jeho citát: „Jazyk je vedomie národa, je to jeho duch vo svojom najvyššom zjavení, je to čarovne mocný zväzok, ktorý zväzuje dieťa s matkou, brata s bratom, rodinu s rodinou a všetkých spája v jeden národ“. Read more

Gočovská rozhľadňa ” NA PRIELOHU “

máj 9, 2019 by

010402Gočovo – 08.05.2019

Fotogaléria – Šani Lázár

Akcia Jednoty dôchodcov Slovenska pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom,  výstup na Gočovskú rozhľadňu, kde sa zúčastnilo asi 40 ľudí. Hymna, spev aj v podaní Peknej dolinky z Vlachova, opekačka a dobrá nálada. Tešíme sa na ďalšie akcie. Je potešujúce, že v Gočove to stále žije, však práve tu sa narodil  Jur Hronec, slávny matematik, zakladateľ vysokých škôl technického zamerania, predseda Matice slovenskej v rokoch 1945 – 1954. Tu bol aj pochovaný. A je vzácne, že na svojho rodáka domáci nezabúdajú. Read more

Polomskí matičiari oslavovali aj bilancovali….

máj 7, 2019 by

31Gemerská Poloma – 06.05.2019

Fotogaléria

Vie  o  nás  všetko. Viac,  než  mnohí  iní A  napriek  tomu  nikdy  nesklame. A  nespomína  dlho  na  prečiny. O  kom  to  vravím?  Predsa  o  mame.  Mama.  Ten  človek,  čo  najdlhšie  mlčí, keď  ublížia  mu  jeho najbližší. Po  každom  páde  znova  chodiť  učí. Po  každom  plači  znova  utíši..       V kultúrnom dome pri Obecnom úrade sa rozozneli tóny Kuzmányho hymnickej básne „Kto za pravdu horí“, ktorou sa začala výročná členská schôdza  Miestneho odboru  Matice slovenskej v Gemerskej  Polome. Stretnutie matičiarov  malo  slávnostný priebeh pretože bolo spojené aj s oslavou Dňa matiek. Hneď v úvode prítomné mamy a staré mamy prišli pozdraviť deti z tunajšej materskej školy so svojim programom. Program bol naozaj krásny,   Read more

Predsedníčka Miestneho oboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome MÁRIA ANTALOVÁ medzi mladými čitateľmi, alebo láska ku knihe a významné osobnosti v našej rodnej obci

máj 6, 2019 by

05Gemerská Poloma

Fotogaléria

Mnohé významné osobnosti majú pozitívny vzťah ku knihe. Písaný text beletrizovaný, či náučný im nie je cudzí a pravdepodobne týmto vplývajú i na svoje najbližšie okolie. Sme hrdá obec, ktorá sa môže pýšiť slávnymi osobnosťami, ktoré svojimi činmi prekonali hranice svojej vlasti a zanechali po sebe výraznú stopu v dejinách ľudstva. Medzi ne nesporne patria aj mená ako Peter Kellner Záboj Hostinský a Peter Madáč. Pre oboch kniha znamenala veľa, dokonca natoľko, že Peter Kellner vlastnil jednu z najväčších knižníc a Peter Madáč popri štúdiu na škole zastával funkciu knihovníka v univerzitnej knižnici vo Wittenbergu. Možno by sa v našej obecnej knižnici medzi nami, čitateľmi cítili dobre, Read more

Deň Zeme

apríl 30, 2019 by

002003004Rožňavské Bystré – 27.04.2019

Fotogaléria Šaniho Lazára

Okolo 30 turistov sa v usmoklenom počasí pri príležitosti svetového dňa zeme zúčastnili výstupu na Tureckú s pokračovaním na chatu Zeme, kde nám poľovníci z Rožňavského Bystrého uvarili chutný guláš a držkový perkelt. Kvôli nepriaznivému počasiu bola účasť slabšia ale pre tých skalných platí heslo nebohého predsedu Igora Szalayho, že turista nepozná zlé počasie, len zlé oblečenie.  Read more

Ďalšia strana »