Čože je to päťdesiatka . . . .

12 novembra, 2021 by

Rožňava – 11.11.2021

Fotogaléria DMS

Denné centrum alebo Klub dôchodcov v Rožňave je pre našich seniorov dôležité miesto. Môžu tu tráviť pekné chvíle spolu s rovesníkmi. Prichádzajú sem, aby si spríjemnili popoludnie, aby zabudli na trápenie, choroby, či samotu. Vypočujú si rôzne prednášky, besedy, kultúrne programy, alebo si zahrajú spoločenské hry. Klub je pre mnohých miestom, kde sa môžu niekomu vyrozprávať, poradiť sa, či len tak zahrať si karty s priateľmi.  Už sa stalo tradíciou, že Dom Matice slovenskej v Rožňave na jeseň pripravuje program pre našich aktívnych starčekov. Ani teraz  to nebolo inak. No napriek tomu to bolo o niečo slávnostnejšie. Read more

Náš Martin Gallík je podpredsedom DV MS

11 novembra, 2021 by

Martin – 05.11.2021

ZDROJ: matica slovenska

V Matici slovenskej v Martine sa 5. novembra 2021 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Dozorného výboru MS. Na zasadnutí sa okrem slávnostnej časti, kde sa predstavili všetci členovia Dozorného výboru MS, uskutočnila aj pracovná časť. V pracovnej časti zasadnutia Dozorného výboru bol jednomyseľne zvolený za podpredsedu Dozorného výboru MS skúsený matičiar z Gemera Ing. Martin Gallík. V ďalšej časti rokovania volení členovia Dozorného výboru MS spoločne s menovanými členmi ministerkou kultúry SR prerokovávali návrh rokovacieho poriadku, ktorý pripravil predseda Dozorného výboru MS PhDr. Martin Fejko, a taktiež prijali plán činnosti a plán kalendárnych rokovaní Dozorného výboru MS na nasledujúci rok. Read more

Prehliadka detských folklórnych súborov

9 novembra, 2021 by

Rožňava 06.11.2021

Fotogaléria

V sobotu, 6.11., sa na Radnici stretli deti rôznych vekových kategórií na akcii Prehliadka detských folklórnych súborov. Aj napriek tomu, že kvôli korone sa pár kolektívov akcie nemohlo zúčastniť, ostatní si to v rámci platných opatrení užili. Doobedie bolo vzdelávacie. Bol pripravený spevácky workshop, pre muzikantov zase hudobný a pre vedúcich kolektívov seminár ku zberu pramenného materiálu. Po dobrom obede už nastala príprava na samotnú prehliadku, vystúpenie kolektívov. Na galaprograme sa predstavili detské ľudové súbory: Malý Haviar z Rožňavy; detské ľudové hudby: Lúčka a Haviar z Rožňavy a Vrzúkanti z Gemerskej Polomy; detské spevácke skupiny: Haviarik z Rožňavy. Každý si domov odniesol pamätné listy a dobrú náladu. Akcia sa konala pod záštitou Mesta Rožňava a z verejných zdrojov ju podporil aj Fond na podporu umenia. Read more

Traja sokoli

8 novembra, 2021 by

Plešivec  05.11.2021

fotogaléria DMS

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akad. sochára  Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal Bakulíny…  Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov. Ani tento rok to nebolo inak. Aj keď v komornej atmosfére, ale predsa. 5. novembra 2021 sme si spolu so zástupcami obce, matičiarmi a SZPB pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali pred 173. rokmi. Francisci a Daxner spísali prvý ucelený národno-politický program v dejinách slovenského národa – Žiadosti slovenského národa. Prvý politický orgán v dejinách Slovenska vznikol 16. 9. 1848 pod názvom Slovenská národná rada. Prvý zbor slovenských dobrovoľníkov 18.9.1848 obsadil Myjavu. Štúr v Myjave predniesol prejav, v ktorom vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a vyhlásil autonómiu Slovenska. Cieľom bolo spojiť sa s ostatnými časťami Slovenska a zorganizovať celonárodné povstanie. Read more

Cesta slovenčiny – 20. storočie – od životného ohrozenia k štátnemu jazyku

2 novembra, 2021 by

Hoci sa zdá, že po Štúrovej kodifikácii a následných úpravách sa už slovenčina priveľmi nemenila, predsa prešla búrlivým vývojom. Musela totiž odrážať prudko sa meniace spoločenské situácie, deje dvoch svetových vojen a piatich celkom protichodných režimov. Napriek násilným krútňavám doby si nielen zachovala sviežosť, ale zmohutnela do nevídanej sily. Prešla neuveriteľnú púť od životného ohrozenia na začiatku 20. storočia až po povýšenie na štátny jazyk v samostatnom slovenskom štáte na konci toho istého storočia. Tuhá maďarizácia a napriek tomu znovuzrodenie slovenského jazyka, vyčírenie jeho konečnej spisovnej podoby v hodžovskohattalovskej reforme a Cambelovej kodifikácii, boje o čistotu reči a proti násilnému zbližovaniu s češtinou za prvej Read more

Fučíkov odkaz živým

22 októbra, 2021 by

Fučíkov odkaz živým… Mnohí si iba povzdychnú, lebo vedia… Je takých však stále menej. Prehrabávala som sa „v oddelení“ mojich vecí s názvom „Spomienky“ a do rúk sa mi dostal takmer zabudnutý čarovný zápisník.

Čarovný zápisník

Malý čarovne ilustrovaný zápisník ilustrátorom Kolomanom Leššom a takmer plný zápiskov, hoci som doňho nenapísala ani čiarku. Dokonca ani svoje meno. Taký mi bol vzácny. Bol to vlastne školský zápisník v školskom roku 1982/83. Listovala som ho s nadšením 10 ročného dieťaťa a spomínala… Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2021

15 októbra, 2021 by

Rožňava – 15.10.2021

Fotogaléria

ZP výsledková listina

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa každoročne koná na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského. Doteraz sme sa stretávali v rodisku Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, čo aj tento rok nebolo možné. Okolnosti v súčasnej pandemickej situácii nám nedávali veľa možností. Už z minulého roku sme mali skúsenosti s netradičnou súťažou. Školy nám poslali videonahrávky víťazov školských kôl  a okresná odborná porota hodnotila recitátorov cez monitor. Zaujímavé bolo sledovať porotu pri takejto hodnotiacej správe. Read more

VZ MS 2021 aj s našimi zvolenými kandidátmi

11 októbra, 2021 by

Liptovský Mikuláš – 09.10.2021

Zdroj: www.matica.sk

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper obhájil post predsedu. Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši ho v demokratickej priamej a tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska. Zvolený predseda kultúrnej ustanovizne má pred sebou štvorročné volebné obdobie. „Posledné obdobie bolo pre Maticu slovenskú veľmi vážne. Predovšetkým sme od roku 2017 navracali autoritu ustanovizne v spoločnosti a sústredili sa na kultúrne, odborné a vydavateľské aktivity, na spoluprácu s krajanskými organizáciami a rozvoj matičných miestnych odborov, ale aj folklórnych a umeleckých kolektívov. Bohužiaľ, pandémia dostihla aj Maticu slovenskú s následnou finančnou krízou. Činnosť, ktorú sme nemohli realizovať počas obmedzení, chceme posunúť do ďalšieho obdobia. Podceniť nemôžeme ani kontinuitu Matice, preto budeme pokračovať v omladzovaní matičných štruktúr, čo sa nám doteraz darilo,“ povedal po ukončení VZ MS Marián Gešper, Read more

Ján Fabián – nezabúdame . . .

27 septembra, 2021 by

Zdroj: FB Gemer-malohont, história a súčastnosť
Dňa 19. septembra sa v Rakovnici  narodil prof. Dr. h. c. Ing. Ján Fabián, CSc., odborník v oblasti mechanizácie a automatizácie baníctva a pedagóg. Pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec Peter Fabián ako baník odpracoval 27 rokov v Železorudných baniach v Rožňave, úsek Rudná. Základnú a strednú školu ukončil v Rožňave. Po štúdiu na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach pracoval v Železorudných baniach v Rožňave, od roku 1961 pôsobil na Katedre banskej mechanizácie a automatizácie Baníckej fakulty VŠT v Košiciach. V roku 1969 sa dostal ako štipendista Humboldtovej nadácie na jeden rok na Bergakademiu Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. V roku 1971 nastúpil na dvojročný študijný pobyt do Kanady. V rokoch 1977 – 1981 pôsobil ako hosťujúci profesor (neskôr dekan) Baníckej fakulty – University of Zambia.

Read more

Cesta slovenčiny – Doba štúrovská

27 septembra, 2021 by

Ľudovít Štúr sa stal ikonou slovenských dejín, a predsa o ňom vieme veľmi málo. O tom ako žil – iba letmo, o tom čo písal – skoro nič. Možno by boli prekvapení mnohí nositelia radov a vyznamenaní Ľudovíta Štúra, keby sa začítali do jeho diela. Uvideli by horúcu vieru, tuhé vlastenectvo, lásku k slovenskému jazyku, kritickú rezervovanosť k západu a nádeje vkladané do slovanského sveta. Čiže presne to, čo sa dnes opäť nenosí. Štúrovci boli vo svojej dobe skupinou, ktorú vtedajšia rakúska a uhorská moc ledva vnímala. Bolo to zo začiatku iba pár desiatok osôb. Ich noviny, časopisy a knihy vychádzali vo veľmi skromných nákladoch. Ich vojenské ťaženia v meruôsmom a merudeviatom roku, hoci na víťaznej strane, skončili sa policajným dozorom. Nenadobudli reálnu ekonomickú, politickú ani vojenskú moc. A predsa ich vystúpenie natrvalo určilo smer slovenských dejín. Mali totiž poverenie duchovné. Read more

Nasledujúca strana »