Dobšinský aj v Rakovnici pôsobil

22 marca, 2023 by

Rakovnica 19.03.2023

Fotogaléria – Šanko

Fotogaléria – Jarko

Pri príležitosti 180.výročia narodenia, teda v roku 2008 sme odhalili pamätnú tabuľu Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému.  Predsedníčka MO MS v Rakovnici Katka Nociarová prišla s návrhom osadiť ju na evanjelickom kostole. Okrem Matice slovenskej sa pripojili aj vďační obyvatelia obce. Však tu ako evanjelický farár pôsobil tri roky. V tomto roku si pripomíname 195.výročie narodenia a z iniciatívy starostky obce Radky Uhrínovej sme položili veniec na znak úcty a spomienky na svetového velikána v rozprávkach a povestiach. Read more

Spomienka na Pavla Emanuela Dobšinského v Rožňavskom Bystrom

21 marca, 2023 by

Rožňavské Bystré – 19.03.2023

Fotogaléria – Miško

Fotogaléria – Šanko

Fotogaléria – Jarko

Pred 195 rokmi, 16. marca 1828, sa v Slavošovciach narodil kráľ rozprávok Pavol Emanuel Dobšinský. Počas svojej životnej púte sa zastavil aj v Rožňavskom Bystrom, kde pôsobil ako evanjelický a. v. farár v rokoch 1855 až 1858. Obec Rožňavské Bystré, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré, Matica slovenská a Folklórna skupina Bystränky usporiadali na jeho počesť spomienkovú slávnosť. V 4. pôstnu nedeľu,19. marca 2023, zvony Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Rožňavskom Bystrom oznamovali slávnostné služby Božie, ktoré odslúžil domáci brat námestný farár Peter Hlavatý. O hudobný sprievod sa počas bohoslužieb postarala sestra kantorka Andrea Jakubovská. Read more

Jarné spevy vo Vlachove

19 marca, 2023 by

Vlachovo 18.03.2023

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Nie je to len tradícia ale prvé jarné slnečné lúče pozdravujú v piesni príchod jari. Ženské spevácke skupiny Stromiš Vlachovo a Genšenky Honce predviedli krásne piesne na uvítanie príchodu pekného jarného prostredia. Úsmevy, vzájomná úcta a dobrý pocit, proste bol pre všetkých krásny pohodový deň. Ďakujem Vám všetkým. Read more

Spomienka na Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach

17 marca, 2023 by

Slavošovce – 16.03.2023

Fotogaléria

príhovor starostky

Presne pred 195 rokmi sa v Slavošovciach narodil kráľ slovenských rozprávok Pavol Emanuel Dobšinský. Niet vari dieťaťa či dospelého, ktorý by nepoznal jeho meno, jeho rozprávky. V Slavošovciach na svojho rodáka nezabúdajú a 16. marca 2023 pripravili slávnostný program pri príležitosti jeho výročia narodenia. Položením vencov k pamätnej tabuli na rodnom dome si uctili pamiatku slovenského Homéra. Starostka obce Angela Kolesárová hostí privítala a pozvala ich na prehliadku expozície P. E. Dobšinského v  rodnom dome.  Hostia sa následne presunuli do Kultúrneho domu v Slavošovciach, kde pre nich mali pripravený krásny program v podaní žiakov Materskej školy v Slavošovciach a Základnej školy P. E. Dobšinského v Slavošovciach. Read more

Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov pokračuje

10 marca, 2023 by

Rožňava – 09.03.2023

Fotogaléria – Števo Majerčák

Fotogaléria – Šani Lázár

Fotogaléria – Zuzka Tomková

V rámci projektu : “ Zviditeľňovanie nadaných ľudí, umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko – malohonskej župy,, sa predstavila  Silvia Hajdúová spisovateľka z Rožňavy, ktorá získala rôzne ocenenia v literárnej Senici Ladislava Novomeského v 2019 a 2020, v Gerbócovej literárnej Snine 2021, PARS POETRY Maroša Bančeja 2022. Finalistkou krajskej súťaže Slovom a obrazom 2022. V septembri 2022 vydala debutovú básnickú zbierku Dievča s obitými kolenami. Okrem básní píše aj poviedky, rozprávky, literárne či divadelné recenzie a odborné príspevky z didaktiky literatúry. Hedviga Placintarová z Kováčovej blogérka, inšpiratívna rečníčka, spisovateľka. Read more

Ján Konček – tajomník Matice slovenskej pre Gemerskú župu

10 marca, 2023 by

Rejdová – 09.03.2023

Žijeme v ťažkej dobe, v dobe bez ideií a morálnych hodnôt, v dobe s vysokou nezamestnanosťou kedy poniektorí doslova zápasíme o prežitie a zachovanie našej identity. Práve táto doba si žiada pozitívne vzory, hrdinov pre pre spoločnosť no najmä pre mladých ľudí, aby neupadli do úplnej apatie a snažili sa niečo spraviť v prvom rade sami so sebou a do istej miery aj so spoločnosťou v ktorej žijú a s negatívami, ktoré na nich vplývajú. Keďže dnes by sme hľadali ideálne vzory a hrdinov dosť ťažko, možno tak v radoch našich športovcov, je potrebné si pripomenúť osobnosti dôb tých dávnejších. Takým obdobím bolo obdobie romantizmu, druhá polovica 19. storočia, Read more

MS Rožňava pracuje aktívne ďalej

7 marca, 2023 by

Rožňava 03.03.2023
Fotogaléria
Dnes  nás slnečné lúče hladili pri výstupe na kalváriu v Rožňave. Skvelý sprievodca Árpád Görgey nás zasvetil do histórie aj rekonštrukcie kalvárie. Bez neho, bez jeho nadšenia, vytrvalosti a mozoľov by sme dnes nemali takúto krásnu oddychovú zónu. Zanedlho rozkvitnú okolo cesty narcisy. Bude to nádhera a v budúcnosti, keď sa ešte rozrastú, znásobia krásu krížovej cesty. Predsa naša kalvária je 4. najstaršia na Sk. Je potrebne vynaložiť ešte hodne úsilia na rekoštrukciu, hlavne Hrobu p. Ježiša Krista, dokončiť vonkajšok kostola,( vnútro sa zatiaľ odsúva) oporný múr… Ale napriek tomu už sa nemusíme hanbiť za takýto skvost, ktorý roky chátral a bol neprístupný. Veľká vďaka Árpimu, že si našiel čas na nás. A taktiež všetkým, ktorí prišli si nazbierať vítamín D a načerpať energiu a dozvedieť sa viac o histórii. Bolo to nádherné popoludnie. Každý účastník si odniesol aj kamienok šťastia, ktorý vytvorila Marika Kohuláková.

Read more

A opäť je za nami ďalší vydarený ročník Kellnerovej Polomy

6 marca, 2023 by

Gemerská Poloma – 03.03.2023

Fotogaléria

Výsledková listina

V priestoroch Základnej školy P. Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome sa konal 24. ročník recitačnej súťaže Kellnerova Poloma, súťaže, ktorá je oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si kultúrnych tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné miesto. Organizátori tejto súťaže, ktorými sú ZŠ, Obec i MO Matice slovenskej v Gemerskej Polome dali podujatiu slávnostný a dôstojný ráz. Zároveň si uvedomujú, ako je nesmierne dôležité svoj materinský jazyk pestovať a zveľaďovať, pretože to znamená nielen upevňovanie svojej národnej identity, ale aj vzdanie úcty všetkým tým, ktorí históriu a kultúru Slovenska a slovenčiny začali písať. Read more

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije

12 februára, 2023 by

Jelšavská Teplica – 12.02.2023

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Vladimír Tököly

Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj národnej Samuel Tomášik. Jeho meno najčastejšie spájame s piesňou Hej, Slováci.  Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára Pavla Tomášika (1770-1833), ktorý bol sám literárne činný. Pri tejto príležitosti sa 12. februára 2023 konali slávnostné Služby Božie v Evanjelickom kostole a. v. v Jelšavskej Teplici.  Námestný farár CZ Jelšava Ivan Bojna vo svojom privítaní poďakoval Pánu Bohu za život dejateľa, ktorý ovplyvnil myslenie a životy ľudí. Zborová farárka CZ Chyžné Emília Völgyiová vo svojej kázni priblížila ťažký život Sama Tomášika, Read more

Fašiangová zábava

12 februára, 2023 by

Honce 11.02.2023

Honce ožili maskami, ľudovou hudbou a dobrotami, na tradičných Fašiangoch. FSk Genšenky v spolupráci s MO Matice slovenskej v Honciach pripravili podujatie, ktoré prilákalo veľké množstvo návštevníkov nie len z radov domácich, ale aj zo širokého okolia a tak sa opäť potvrdilo, že podujatia v Honciach sa tešia veľkej obľube. V bohatom programe súťažili masky medzi deťmi, ale aj dospelými o vecné ceny a kto nenašiel dostatok inšpirácie na kostým, ten si aspoň pochutnal na tradičných šiškách, kapustnici, či teplom punči (aj šoférskom). Spestrením dobrej nálady bol aj inscenovaný program „Popoluška“ v ktorom hrali hlavnú rolu členovia FSk Genšenky a to samozrejme ako vždy, so skvelou dávkou humoru. Veľkým lákadlom bola aj bohatá tombola s hodnotnými výhrami. Návštevníci sa zabávali pri živej hudbe až do neskorých nočných hodín, a tak môžeme skonštatovať, že ak miestny kolektív minimálne udrží nastavenú latku tohtoročných fašiangov, tak už sa nevieme dočkať tých nasledovných! Read more

Nasledujúca strana »