Vlachovská Hostina

27 novembra, 2023 by

Vlachovo – 25.11.2023

Fotogaléria Jarko Halko

Fotogaléria Števo Majerčák

Obec Vlachovo a Matica slovenská 25. Novembra 2023 pripravili tradičné podujatie. Napriek tomu, že aj v Rožňave bola pekná akcia, na divadelné predstavenie prišli nielen domáci, ale aj ľudia z okolitých dedín. Divadelný odbor Matice slovenskej tentoraz z Liptovského Mikuláša sa blisol zaujímavým predstavením. Máme 160. výročie MS a tak hra „Ako Vrbičania prišli o maticu“ pripomenula ako vznikala Matica slovenská, ktorej sídlom sa nakoniec stal Turčiansky sv. Martin. Pár hercov dokázalo zaujať prítomných, ktorí ich s radosťou odmeňovali potleskom. Je potešujúce, že starosta obce Peter Pakes a riaditeľka DMS Rožňava Zlatica Halková sa aktívne zúčastnili krásneho divadelného predstavenia. Read more

Mladé talenty z Gemera

16 novembra, 2023 by

Štítnik – 15.11.2023

Fotogaléria  Gitka Vilimová

Fotogaléria  Martina Belanyová

Fotogaléria Táňa Tomková

Fotogaléria Jarko Halko

Dňa 15.11.2023 (streda), usporiadal  MO MS v Štítniku výstavu výtvarných prác mladej, talentovanej SILVII TOMKOVEJ. Po uvítacom príhovore, ktorým Bc. Monika Liptáková (poverená vedením MO MS), privítala prítomných návštevníkov výstavy, medzi ktorými nechýbali členovia MO MS v Štítniku, zamestnanci obce, pani riaditeľka ZŠ zo Slavošoviec – Mgr. Jana Roháľová, ZŠ v Štítniku – Mgr. Jana Smolková a ďalší pedagogickí zamestnanci z oboch základných škôl, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, pani Ing. Zlatica Halková s pani Tatianou Tomkovou, a gemerská maliarka – p. Martina Belányiová zo Štítnika, porozprávala zaujímavosti z jej života. Uviedla, že Silvia pochádza z obce Ochtiná. Read more

Matičný pozdrav pre seniorov

9 novembra, 2023 by

Rožňava – 07.11.2023

Fotogaléria

V Rožňave sa už stalo zvykom, že matičiari pozdravia členov denného centra. V rámci mesiaca úcty k starším a matičných dní sme pre našich seniorov pripravili milé stretnutie. Prednáškou sme si pripomenuli 160. výročie  Matice slovenskej a aj osobnosti nášho krásneho Gemera. A aby to nebolo len o rozprávaní a prednášaní, Folklórny súboru Haviar Rožňava ich prišiel potešiť krásnymi piesňami. Naši dôchodcovia sú pre nás stále vzácny a vážime si, že sú. Read more

Traja sokoli v našich srdciach

7 novembra, 2023 by

Plešivec – 06.11.2023

Fotogaléria

Tradičné spomienkové stretnutie na troch velikánov v Plešivci sme uskutočnili 6. novembra 2023. Pamätná tabuľa osadená na obecnom úrade od akademického  sochára Frica Motošku zviditeľňuje Daxnera, Francisciho a Bakulínyho a stále nám pripomína, že títo národovci pred 175. rokmi urobili niečo pre našu ďalšiu budúcnosť. V roku 1848 bolo najvýznamnejšou európskou udalosťou povstanie, ktoré vypuklo v septembri ako dôsledok nahromadených neriešených národných a sociálnych požiadaviek. V marci 1848 boli predložené uhorskému snemu požiadavky: Read more

Vzácne to výročie

7 novembra, 2023 by

Rejdová – 04.11.2023

Fotogaléria TT

Folklórna skupina Hôra  sa aktívne venovala a venuje udržiavaniu ľudových tradícií hlavne z obce Rejdová, propagácii ľudovej kultúry , zvykov a obyčají z obce Rejdová. FSk sa aktívne zúčastňuje rôznych folklórnych festivalov po celom Slovensku. Členovia sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí v regióne Horného Gemera, ktoré pripravuje GOS Rožňava, ako aj súťažných prehliadok FS a FSk, kde získava mnohé ocenenia. Ľudové piesne, tance, či zvyky, ktoré sú klenotnicou každého národa a Gemer je sám o sebe krajom bohatým na kultúrno-historické pamiatky, Read more

Krásy nášho Gemera

29 októbra, 2023 by

Hrhov, Zádiel – 28.10.2023

Fotogaléria AL

Zádielska dolina sa nachádza vo juhovýchodnej časti Slovenského krasu hneď za malebnou a turistickou obcou Zádiel. Vytvoril ju Chotárny potok nazývaný aj ako Blatnica alebo Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách. Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády. Celková dĺžka Zádielskej doliny je približne 10.3 km a jej začiatok  sa nachádza vo výške 1005 m n. m., pod vrchom Osadník (1186 m n.m.). Súčasťou doliny je približne 3.8 km dlhá monumentálne krasová tiesňava nazývaná ako  NPR Zádielska tiesňava. Začiatok tiesňavy sa nachádza pod vrchom Havrania skala (770 m .n.m). Ďalej už pokračuje len ako Zádielska dolina, pričom pod vrchom Chvost (851 m n.m.) sa prudko stáča na západ a odtiaľ pokračuje až k jej spomínanému začiatku. Tento úsek Zádielskej doline sa nazýva aj ako Blatnická dolina. a  je dlhý približne 6,5 km. Koniec doliny a aj tiesňavy sa nachádza už nad spomínanou obcou Zádiel, kde ústi do Turnianskej kotliny. A my sme tieto krásy prešli. Znovu pekná turistika. Read more

Slávnostný snem Matice slovenskej v Martine – poďakovanie

26 októbra, 2023 by

Martin – 21.10.2023

Fotogaléria

V sobotu, 21.októbra 2023, sme sa zúčastnili slávnostného Snemu Matice slovenskej pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej. Okrem pracovných povinností, ktoré sa uskutočnili na Sneme MS, to bolo hlavne o stretnutiach. Chceme sa poďakovať našim gemerským matičiarom za aktívnu účasť, ako aj znovu stretnutie ľudí dobrej vôle. Ďakujeme Vám, že sme boli súčasťou krásneho dňa. Read more

Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý hlas

24 októbra, 2023 by

Slavošovce – 20.10.2023

Fotogaléria – úvod a vyhodnotenie

Fotogaléria DMS

Fotogaléria JH

Fotogaléria JH

Výsledková listina

„Rozprávka, vtáčatko,zosadni k nám, zaspievaj, zašteboc,múdrosť nám daj.“

S múdrosťou ľudových rozprávok a duchom nášho rodáka Pavla Dobšinského sme privítali v tomto školskom roku mladých recitátorov na okresnom kole obľúbenej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas opäť v Slavošovciach. Na pôde základnej školy sme sa ocitli v rozprávke O dvanástich mesiačikoch. Aj keď ešte v našej prírode naplno vládne „kráľovná Jeseň“, my sme sprevádzali chudobnú Marušku v strašnej víchrici, aby splnila želanie chamtivej macochy a lenivej Holeny, ktoré túžili po fialkách, jahodách a jabĺčkach. Dvanásti mesiačikovia spolu s deťmi jej pomohli a súťaž sa mohla začať. Read more

Októbrová beseda v Rožňave

19 októbra, 2023 by

Rožňava – 18.10.2023

Fotogaléria

Fotogaléria MT

Na besede sa predstavili

Matica slovenská v Rožňave uskutočnila 18. októbra 2023 znovu úspešnú besedu v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko-malohontskej župy”. Predsedníčka MO MS v Rožňave Mária Velďáková predstavila výnimočných ľudí z Gemera. Zoltán Beke porozprával účastníkom besedy o histórii Rožňavy a jej osobnostiach. Martina Belányiová zo Štítnika doniesla svoje krásne obrazy a Pavel Ferdinandy predviedol svoje výrobky, ktorými sú pastierske palice a ozembuchy. Skvelú atmosféru umocnilo vystúpenie Folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. Všetkým im patrí veľké poďakovanie za ich vedomosti, šikovné ruky a aj ochotu prísť predstaviť svoju tvorbu. A nemôžeme zabudnúť na Máriu Kohulákovú, ktorá na každé naše podujatie pripraví nádherné spomienkové darčeky. V kaviarni Good Fellas Café a Bar sa cítime veľmi príjemne a Jožkovi Oroszovi ďakujeme za jeho ústretovosť a trpezlivosť. Read more

Margecanské fajnoty

10 októbra, 2023 by

Margecany – 14.10.2023

Krásna turistika v okolí Margecian spojená z jarmokom, folklórom a margecanskými fajnotami.Okrem našich turistov aj matičiari z okresu, hlavne z Honiec. Proste paráda, stretnutie ľudí dobrej vôle. Read more

Nasledujúca strana »