Volovec 2022 kus inak

8 januára, 2022 by

Volovec 08.01.2022

Fotogaléria

K začiatku roka sa už tradične viaže Novoročný výstup na Volovec. Atmosféra pochodu zasneženou krajinou, vôňa zimy, vrzgot snehu pod nohami sa každoročne spájajú s prvou januárovou sobotou. Aj tento rok pochod obmedzili opatrenia v súvislosti s pandémiou, avšak vďaka nádhernému počasiu a množstvu priaznivcov zimnej turistiky výstup prebehol so všetkou nonšalantnosťou a svojskou gracióznosťou. Nadšenci novoročného vystúpu sa organizovane štverali  na dominantu okresu Rožňava, ktorá leží v nadmorskej výške 1293 metrov nad morom. Na ceste sa stretávalo množstvo ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí sa rozhodli spraviť niečo pre svoje zdravie a nádhernú sobotu Read more

Hodnotíme rok 2021

21 decembra, 2021 by

Dom Matice slovenskej (DMS) v Rožňave vznikol 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej, ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1. 1. 1992. V súčasnom období sa Dom MS metodicky venuje  23 subjektom v okresoch  Rožňava a Revúca. Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. V orgánoch MS boli traja členovia Výboru MS, jedna členka Predsedníctva MS a traja členovia Krajskej rady MS Košického samosprávneho kraja. Počas existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Dobšinského rozprávky, Zábavné čísla Jura Hronca, Kellnerova Poloma, Slávik Slovenska a mnohé iné súťaže pre deti a mládež.  Rok 2021 však bol znovu výnimočný, pandemická situácia mnoho aktivít obmedzila, no aj napriek tomu sa nám podarilo naše niektoré aktivity uskutočniť inou formou. Niektoré podujatia sa uskutočnili dokonca aj formou on-line, alebo videonahrávkami, ale nevzdávali sme sa. Read more

Nezabúdame na Jura Hronca

2 decembra, 2021 by

Gočovo – 01.12.2021

Fotogaléria

Pred 62. rokmi nás 1. decembra navždy opustil významný človek z Gemera Jur Hronec. Matica slovenská, Obec Gočovo, ECAV Vlachovo fília Gočovo a Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca si pietnou spomienkou v komornom prostredí v Gočove 1. decembra 2021 uctili jeho pamiatku. Jur Hronec bol mnohostrannou osobnosťou, mimoriadne pracovitý a čestný človek, akademik a trojnásobný doktor. V Gočove prežil svoje detstvo a na vlastnú žiadosť sa po svojej smrti vrátil do rodného Gočova. Spolupráca Jura Hronca a Matice slovenskej bola mimoriadne plodná. Trvala od obnovenia Matice roku 1919 do roku 1954. Mala viaceré formy. Pre matičný archív a knižnicu získaval fondy- rukopisy slovenských spisovateľov. Posudzoval Maticou vydávané publikácie. Matica zase oceňovala autoritu a odbornú erudovanosť Jura Hronca. Read more

Čože je to päťdesiatka . . . .

12 novembra, 2021 by

Rožňava – 11.11.2021

Fotogaléria DMS

Denné centrum alebo Klub dôchodcov v Rožňave je pre našich seniorov dôležité miesto. Môžu tu tráviť pekné chvíle spolu s rovesníkmi. Prichádzajú sem, aby si spríjemnili popoludnie, aby zabudli na trápenie, choroby, či samotu. Vypočujú si rôzne prednášky, besedy, kultúrne programy, alebo si zahrajú spoločenské hry. Klub je pre mnohých miestom, kde sa môžu niekomu vyrozprávať, poradiť sa, či len tak zahrať si karty s priateľmi.  Už sa stalo tradíciou, že Dom Matice slovenskej v Rožňave na jeseň pripravuje program pre našich aktívnych starčekov. Ani teraz  to nebolo inak. No napriek tomu to bolo o niečo slávnostnejšie. Read more

Náš Martin Gallík je podpredsedom DV MS

11 novembra, 2021 by

Martin – 05.11.2021

ZDROJ: matica slovenska

V Matici slovenskej v Martine sa 5. novembra 2021 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Dozorného výboru MS. Na zasadnutí sa okrem slávnostnej časti, kde sa predstavili všetci členovia Dozorného výboru MS, uskutočnila aj pracovná časť. V pracovnej časti zasadnutia Dozorného výboru bol jednomyseľne zvolený za podpredsedu Dozorného výboru MS skúsený matičiar z Gemera Ing. Martin Gallík. V ďalšej časti rokovania volení členovia Dozorného výboru MS spoločne s menovanými členmi ministerkou kultúry SR prerokovávali návrh rokovacieho poriadku, ktorý pripravil predseda Dozorného výboru MS PhDr. Martin Fejko, a taktiež prijali plán činnosti a plán kalendárnych rokovaní Dozorného výboru MS na nasledujúci rok. Read more

Prehliadka detských folklórnych súborov

9 novembra, 2021 by

Rožňava 06.11.2021

Fotogaléria

V sobotu, 6.11., sa na Radnici stretli deti rôznych vekových kategórií na akcii Prehliadka detských folklórnych súborov. Aj napriek tomu, že kvôli korone sa pár kolektívov akcie nemohlo zúčastniť, ostatní si to v rámci platných opatrení užili. Doobedie bolo vzdelávacie. Bol pripravený spevácky workshop, pre muzikantov zase hudobný a pre vedúcich kolektívov seminár ku zberu pramenného materiálu. Po dobrom obede už nastala príprava na samotnú prehliadku, vystúpenie kolektívov. Na galaprograme sa predstavili detské ľudové súbory: Malý Haviar z Rožňavy; detské ľudové hudby: Lúčka a Haviar z Rožňavy a Vrzúkanti z Gemerskej Polomy; detské spevácke skupiny: Haviarik z Rožňavy. Každý si domov odniesol pamätné listy a dobrú náladu. Akcia sa konala pod záštitou Mesta Rožňava a z verejných zdrojov ju podporil aj Fond na podporu umenia. Read more

Traja sokoli

8 novembra, 2021 by

Plešivec  05.11.2021

fotogaléria DMS

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akad. sochára  Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal Bakulíny…  Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov. Ani tento rok to nebolo inak. Aj keď v komornej atmosfére, ale predsa. 5. novembra 2021 sme si spolu so zástupcami obce, matičiarmi a SZPB pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali pred 173. rokmi. Francisci a Daxner spísali prvý ucelený národno-politický program v dejinách slovenského národa – Žiadosti slovenského národa. Prvý politický orgán v dejinách Slovenska vznikol 16. 9. 1848 pod názvom Slovenská národná rada. Prvý zbor slovenských dobrovoľníkov 18.9.1848 obsadil Myjavu. Štúr v Myjave predniesol prejav, v ktorom vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a vyhlásil autonómiu Slovenska. Cieľom bolo spojiť sa s ostatnými časťami Slovenska a zorganizovať celonárodné povstanie. Read more

Cesta slovenčiny – 20. storočie – od životného ohrozenia k štátnemu jazyku

2 novembra, 2021 by

Hoci sa zdá, že po Štúrovej kodifikácii a následných úpravách sa už slovenčina priveľmi nemenila, predsa prešla búrlivým vývojom. Musela totiž odrážať prudko sa meniace spoločenské situácie, deje dvoch svetových vojen a piatich celkom protichodných režimov. Napriek násilným krútňavám doby si nielen zachovala sviežosť, ale zmohutnela do nevídanej sily. Prešla neuveriteľnú púť od životného ohrozenia na začiatku 20. storočia až po povýšenie na štátny jazyk v samostatnom slovenskom štáte na konci toho istého storočia. Tuhá maďarizácia a napriek tomu znovuzrodenie slovenského jazyka, vyčírenie jeho konečnej spisovnej podoby v hodžovskohattalovskej reforme a Cambelovej kodifikácii, boje o čistotu reči a proti násilnému zbližovaniu s češtinou za prvej Read more

Fučíkov odkaz živým

22 októbra, 2021 by

Fučíkov odkaz živým… Mnohí si iba povzdychnú, lebo vedia… Je takých však stále menej. Prehrabávala som sa „v oddelení“ mojich vecí s názvom „Spomienky“ a do rúk sa mi dostal takmer zabudnutý čarovný zápisník.

Čarovný zápisník

Malý čarovne ilustrovaný zápisník ilustrátorom Kolomanom Leššom a takmer plný zápiskov, hoci som doňho nenapísala ani čiarku. Dokonca ani svoje meno. Taký mi bol vzácny. Bol to vlastne školský zápisník v školskom roku 1982/83. Listovala som ho s nadšením 10 ročného dieťaťa a spomínala… Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2021

15 októbra, 2021 by

Rožňava – 15.10.2021

Fotogaléria

ZP výsledková listina

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa každoročne koná na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského. Doteraz sme sa stretávali v rodisku Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, čo aj tento rok nebolo možné. Okolnosti v súčasnej pandemickej situácii nám nedávali veľa možností. Už z minulého roku sme mali skúsenosti s netradičnou súťažou. Školy nám poslali videonahrávky víťazov školských kôl  a okresná odborná porota hodnotila recitátorov cez monitor. Zaujímavé bolo sledovať porotu pri takejto hodnotiacej správe. Read more

Nasledujúca strana »