Emíliu Božíkovú všetci poznali ako spoločenskú, vtipnú a múdru ženu.

december 14, 2020 by

BožíkováEmília Božíková, rod. Liptáková patrila k ľuďom, ktorý síce v tichosti, ale naplno prežívajú svoj život. Dala do neho maximum svojich síl, schopností a vôle pomáhať a slúžiť iným. Narodila sa 21.2.1927 v rodine Jána a Márie Liptákových. Pochádzala z 8 súrodencov. Základnú ľudovú školu, vychodila v rodnej obci Gočovo. Hneď po vojne v roku 1945 odišla do Košíc študovať za pôrodnú asistentku. Vrátila sa s diplomom, ktorý ju oprávňoval vykonávať najkrajšiu službu – pomáhať mamičkám priviesť na svet detičky. Hovorila, že ich nikdy nepočítala, ale bolo ich veľmi veľa, keďže mala veľký obvod od Kobeliarova po Vlachovo. Túto prácu vykonávala 38 rokov až do dôchodku. Na jej zodpovedný, láskavý a profesionálny prístup spomínajú aj dnes mnohí z tých, ktorým bola oporou pri tak dôležitej udalosti, ako bolo narodenie dieťaťa. Hoci si po tých mnohých rokoch mohla dopriať oddych a venovať sa iba sebe, vedela, že má ešte príležitosť pomáhať, preto sa stala nielen zdravotníčkou, ale aj opatrovateľkou pre deti v školách v prírode.  Emíliu Božíkovú všetci poznali ako spoločenskú, vtipnú a múdru ženu. To všetko vychádzalo z toho, že mala rada ľudí a delila sa s nimi o svoje dary. Ako mladá sa zapájala do  kultúry v obci, hrala ochotnícke divadlo, bola predsedníčkou miestneho Červeného kríža, viac ako jedenásť rokov bola aktívnou predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej, členkou Folklórnej skupiny Gočovan, s ktorou vystupovala od jej založenia. Bola aj tu zdrojom rôznych múdrostí, piesní, rád a programov, ktoré pomáhala zostavovať so svojimi priateľmi z tejto skupiny.  V určitých rokoch bola aj predsedníčkou Slovenského zväzu žien v obci. S pribúdajúcimi rokmi začala mať zdravotné problémy. Jej životná púť skončila dňa 10.12.2020 vo veku 93 rokov 9 mesiacov a 20 dní. Read more

S láskou, Sládkovič

december 11, 2020 by

S láskou, Sládkovič19Rožňava – 10.12.2020

Fotogaléria

V priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sa uskutočnilo spomienkové stretnutie s poéziou Andreja Sládkoviča. V spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave a mestom Rožňava sa podarilo vytvoriť príjemnú, priam komornú atmosféru s veršami nášho slávneho poeta. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa z prihlásených záujemcov zúčastnili štyria, ktorí však dokázali ponúknuť ukážku rôznorodosti Sládkovičovej poézie. Študentka Beáta Berkešová predniesla nežnú báseň Ľúbosť, ako kontrast k tejto básni zazneli Ohlasy v podaní Vladimíra Tökölyho. Ukážku z Detvana prečítala Eva Kočišová a na záver sme si zaspomínali na Marínu v podaní Juraja Bernára. Nad všetkými prednesmi pozorne bdel Karol Horník, a porotu doplnila Tímea Bagačková Zollerová. Všetkým zúčastneným i organizátorom zo srdca ďakujeme. Veríme, že v tom je kľúč, ako priblížiť staršiu poéziu súčasným generáciám – nechať ju zaznieť nahlas, a zaspomínať si na časy, ktoré sú už preč, ale z ktorých sa môžeme naučiť mnohé i dnes. Želáme každému krásne sviatky a veríme, že v budúcnosti sa pri podobných podujatia stretneme znova.

Tímea Bagačková Zollerová Read more

Detská ľudová hudba Haviar

november 19, 2020 by

dlhRožňava – 19.11.2020

Fotogaléria

V septembri 2019 pri Folklórnom súbore Haviar vznikla Detská ľudová hudba Haviar, ktorá od začiatku funguje pod vedením Ondreja Hlaváča. V prvom roku v kapele hralo celkovo 7 detí, 1 huslistka, 4 akordeonisti, 2 kontrabasisti. Za dobu pôsobenia sa stihol zakúpiť hudobný inštrumentár, konkrétne kontrabas, viola, akordeón a stojany na noty. Využívané boli počas tréningov, či workshopov. Najprv sa členovia v hraní na svoj hudobný nástroj zdokonaľovali pod vedením lektorov, neskôr už prešli na hranie v kapele. Aj nás zastihla korona, a tak sme po necelých 5 mesiacoch museli našu činnosť prerušiť. Po uvoľnení opatrení získali všetci členovia certifikát o absolvovaní projektu. Kapela sa stretávala na tréningoch aj počas letných prázdnin. Žiaľ, opäť prišlo sprísnenie opatrení, a tak momentálne tréningy až do odvolania neprebiehajú. Veríme, že čoskoro sa opäť vrátime do zabehnutých koľají a s novým elánom, kedy začneme pracovať aj s ďalšími záujemcami o hru na ľudový hudobný nástroj. Poďakovanie patrí pani riaditeľke Domu Matice slovenskej v Rožňave, ktorá nám poskytla priestory na tréningy. Vďaka nej sme mohli s nácvikmi pokračovať aj na prelome mesiacov september – október, pokiaľ sa opäť nesprísnili opatrenia.

Projekt „FS Haviar medzi nami“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Read more

Nižná Slaná nezabúda . . . .

november 11, 2020 by

Za cisára pánaRozhlasovú reláciu pripravil MO MS a OcÚ Nižná Slaná. Dnes sa (11. november 2020,) o 11,11 hod., na 11minút rozozvučali zvony na Evanjelickom a. v. kostole v Nižnej Slanej, aby nám pripomenuli koniec prvej svetovej vojny a že môžeme žiť v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete, ani na trvajúce utrpenie následkom vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov. Prvá svetová vojna bola najväčším vojenským stretom v slovenských dejinách. Hoci na naše územie zasiahli boje len čiastočne, mali mimoriadny dosah na celú generáciu Slovákov. Zo 2 900 000 obyvateľov krajiny narukovalo pod cisárske zástavy 400 000. Nikdy dovtedy a nikdy potom nebojovalo na bojisku spolu naraz toľko obyvateľov dnešného Slovenska. Intenzita bojov a výška vojenských strát ďaleko prekonali akékoľvek iné vojenské udalosti našich dejín. Celá generácia skromných, pracovitých a statočných mužov sa pomaly vytratila bez toho, aby sa dočkali, že ich bude spoločnosť akceptovať, bez toho, že si niekto vypočuje ich príbeh. Z našej obce sa podľa dostupných prameňov aktívne zúčastnilo I. svetovej vojny 43 mužov. Z tohto počtu 12 bolo zranených, 4 boli v zajatí a 13 sa nevrátili – padli na bojisku, zomreli na následky zranení a chorôb, alebo ostali nezvestní. Nevrátili sme sa…
Read more

Traja sokoli

november 6, 2020 by

01Plešivec – 06.11.2020

Fotogaléria

Položenie vencov pri pamätnej tabuli akad. sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov je už symbolickým aktom, ktorý opakujeme už niekoľko rokov. V tomto roku sa veľmi veľa vecí zmenilo, ale aj tu sa našiel spôsob, ako sa to dá. Matica slovenská,  obec Plešivec  a OV SZPB  Rožňava vyslali svojich zástupcov a pietny akt sa uskutočnil  v komornom prostredí, ale s úctou a rešpektom. Traja sokoli –  Štefan Marko Daxner (politik, národovec, publicista), Ján Francisci (národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej), Michal Bakulíny (zakladajúci člen Matice slovenskej a Prvého slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej) … Nechceli dopustiť, aby slovenské  gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy boli okrem iného vyslovené v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom Daxnerom. Požadovali v ňom uznanie Slovákov za svojbytný národ a  používanie slovenčiny ako úradného a vyučovacieho jazyka.

Aj keď nám situácia nepraje robiť spomienkové slávnosti tak ako sa to u nás traduje a ako sa to patrí, sme radi, že aspoň malou spomienkou sme si pripomenuli troch sokolov. Read more

Mária Antalová

október 27, 2020 by

5Rožňava – október 2020

Fotogaléria

V posledných mesiacoch sa medzi matičiarmi našlo veľa jubilantov. Keďže sa veľmi nestretávame a komunikujeme len prostredníctvom mobilných telefónov a sociálnych sietí, nemáme ani veľa možností osobne im povedať: „ĎAKUJEME“ a popriať im všetko najlepšie. Ale konečne sa nám podarilo aspoň jedno stretnutie s jubilantkou. Mária Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome, ani nečakala, ale ani netušila čo sa na ňu chystá. Žiarivý a prekvapený pohľad pri preberaní Pamätného listu nám povedal všetko. Marienka, všetko najlepšie k jubileu! Read more

„Nenechajme si umrieť vlastnú históriu“

október 26, 2020 by

IMG_20201023_125837IMG_20201023_130158Gemerská Poloma – 23.10.2020

Pozrite sa len bratia moji, tie utešené dediny a mestá medzi plodonosnými sadmi  a zelenými horami  páčte len tie zámky ako sa vynášajú dumným  zamračeným čelom do výšavy na vysokých kopcoch …..Vdýchajúc do seba čerstvé povetrie z ich kvetnistých úbočí k vám zasievajúce,  zavolajte so mnou ešte raz , „Vitaj mi kraj rodinný , kraj gemerský !“. To boli slová ktoré pre mnohými rokmi po príchode do rodného  kraja vyslovil náš rodák  MUDr. Peter Madáč.  Áno, bola to pocta kraju, kde sa narodil a ktorý tak miloval. MUDr. Petr Madáč, stoličný lekár, fyzikus , zakladateľ verejného zdravotníctva, chirurg, pôrodník, ktorý  sa venoval  odbornému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, hlavne pôrodných báb, propagácii osobnej a pracovnej hygieny. Read more

Netradičné matičné oceňovanie

október 23, 2020 by

12Rožňava – 23.10.2020

Fotogaléria

Dnešok sme začali tak trošku netradične. Keďže tu máme zúriaci vírus COVID 19, školy máme uzavreté a od pondelka by sme tam deti márne hľadali. Museli sme to všetko stihnúť dnes. Oceňovali sme súťaž z podujatia Eugen Ruffíny a jeho podzemný klenot a recitačnú súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Ceny sme neodovzdávali osobne, v každej škole si ich prevzala služba pri vchode a následne ich odovzdali deťom. Je nádherné, že máme takú skvelú spoluprácu so školami a nikde nebol problém s odovzdávaním cien. Kto chce nájde si spôsob ako netradične zorganizovať podujatia a aj ich vyhodnotiť. A čo nás dnes úplne najviac potešilo? Stella Nahalková, žiačka Základnej školy Zlatá 2, Rožňava vyhrala prvé miesto nielen v našom okresnom kole, ale aj v celoslovenskom kole v Drienčanoch v tretej kategórii. Z celého srdca jej blahoželáme a spolu s ňou sa tešíme. Bola to krásna bodka za našim úsilím zorganizovať súťaž aj napriek celej pandemickej situácii. Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2020 – trochu inak, trochu netradične

október 20, 2020 by

23Rožňava – 19.10.2020

Fotogaléria

Zlatá podkova – vyhodnotenie

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave sa netradične uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa každoročne koná na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského. Vzhľadom na to, že tento rok je 135. výročie jeho úmrtia, hľadali sme možnosti ako súťaž uskutočniť. Okolnosti v súčasnej pandemickej situácii nám nedávali veľa možností. Doteraz sme sa stretávali v rodisku Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, čo momentálne nebolo možné, keďže je zákaz zhromažďovania. Záujem detí a pedagógov nás naštartoval k niečomu novému, inému. Ako uskutočniť súťaž tak, aby sme neporušili žiadne nariadenie? A prišiel nápad. Natočíme videá. Začali sme hľadať riešenia. A podarilo sa. Read more

Eugen Ruffiny a jeho podzemný klenot

október 2, 2020 by

201Dobšinská ľadová jaskyňa – 29.09.2020

Fotogaléria

Vyhodnotenie súťaže Eugen Ruffínyi a jeho podzemný klenot

150 rokov od objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne

Klenoty, tie pravé a jedinečné, sú vždy najvýnimočnejšie. Niet im páru, sú bohatstvom a pýchou zároveň v tom dobrom slova zmysle. Nie je to inak ani v prípade nášho prírodného podzemného klenotu – Dobšinskej ľadovej jaskyne. V jej iskrivom podzemnom svete nájdeme mnoho krás a jedinečnosti, že vyniká ako ten najvzácnejší klenot. Vďaka organizátorom podujatia sme  mohli navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, aby sme tak našim žiakom priblížili podzemný klenot.  Read more

Ďalšia strana »