Zádielska dolina

november 11, 2019 by

010310Zádielská dolina – 09.11.2019

Fotogaléria

Ani sychravé počasie, mrholenie a hmla nezabránilo Rožňavským turistom prechodu Zádielskou dolinou cez Skalku a ďalej po planine do Hája. Výhľady žiadne ale tiesňava nesklamala, vždy je tam čo fotiť. Ale hlavné je, že pohybom v prírode sme urobili niečo pre svoje zdravie.

 

Traja sokoli

november 5, 2019 by

tabulaPlešivec – 05.11.2019

Fotogaléria

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akad. sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov a kytíc. Obec Plešivec, SZPB Rožňava a Plešivec, Miestny odbor Matice slovenskej Plešivec a Dom Matice slovenskej Rožňava za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala Bakulínyho. Traja sokoli nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy boli okrem iného vyslovené v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom Daxnerom. Read more

Polomskí matičiari oslavovali….

október 28, 2019 by

GP35Gemerská Poloma – 25.10.2019

Fotogaléria

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome si  pripomenuli  slávnostnou členskou schôdzou významnú udalosť. Presne v tento deň pred sedemdesiatimi rokmi skupina nadšencov z Veľkej a Malej Polomy založila Miestny odbor Matice slovenskej. Slávnosť otvoril Evanjelický cirkevný spevokol hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“. Pozvanie prijali hostia Ing. Zlatka Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, starostka obce Mgr. Lilian Bronďošová s poslancami obecného zastupiteľstva  Jankou Ciberajovou a Mariánom Ferencom. Úvod bohatého  kultúrneho programu patril deťom z Materskej školy v Gemerskej Polome s ich milými básničkami a pesničkami. Program spestrila Júlia Zatrochová  precíteným prednesom básne od  Andreja Sládkoviča „Nehaňte ľud môj“, po ktorom nasledovalo nemenej zaujímavé vystúpenie Folklórnej skupiny Dolina s tancom v podaní ich tanečníkov v sprievode detskej ľudovej hudby.  Súčasná predsedníčka  Mária  Antalová oboznámila prítomných  so 70. ročnou históriou Miestneho odboru. Poukázala na fakt, že matičná činnosť v Gemerskej Polome sa datuje už od polovice 19. storočia. Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Drienčany

október 24, 2019 by

DSCF4001Drienčany – 24.10.2019

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Kde bolo, tam bolo …

… bolo to už dávno, keď mladému Pavlovi učarili rozprávky, cudzie jazyky a biológia. Bol múdry, hovoril ôsmimi jazykmi a bol veľmi pracovitý. Mal rád literatúru, obzvlášť ľudovú slovesnosť, ako prvý preložil Hamleta do slovenčiny a jeho dielo bolo tiež preložené do viacerých jazykov. Začiatky jeho literárnej tvorby majú počiatok už v časoch jeho štúdia na evanjelickom lýceu. Pavel Emanuel Dobšinský, pedagóg, spisovateľ, zberateľ prostonárodných slovenských povestí, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, folklorista, básnik, literárny historik a evanjelický kňaz sa narodil sa v obci Slavošovce 16. 3. 1828, v rodine evanjelického farára, zomrel v Drienčanoch 22. 10. 1885. A práve  Drienčany sa vďaka recitátorom zo základných škôl a osemročných gymnázií ponorili do rozprávkového sveta. Read more

Slovensko – Maďarsko

október 21, 2019 by

sobotasoHrhov – 19.10.2019

Fotogaléria

Krásne počasie a nádherná jesenná príroda sprevádzala Rožňavských turistov počas turistiky z Hrhova cez Dolný vrch a Vecsembükki zsomboj zo Slovenska do Maďarska a do Bódvaszilasu. Túra zmapovala možnosti turistického prepojenia dvoch krajín ku ktorému veríme, že v blízkej budúcnosti dôjde.

AL

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

október 20, 2019 by

pedSlavošovce – 18.10.2019

Fotogaléria

Fotogaléria – I.kategória

Fotogaléria – II.kategória

Fotogaléria – III.kategória

Základná škola P. E. Dobšinského v Slavošovciach prežíva v októbri intenzívnu tvorivú aktivitu. Už tretíkrát sa stala organizátorom okresného kola recitačnej súťaže pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Pod záštitou Domu Matice slovenskej v Rožňave prebiehala súťaž v troch vekových kategóriách. Read more

Čo bolo pred 1989

október 18, 2019 by

výstavaRožňava – 17.10.2019

Fotogaléria

ZDROJ: Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo pre širokú verejnosť výstavu „Čo bolo pred 1989“, ktorá sa zároveň koná pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku. Výstava, ktorá sa bude konať v Baníckom múzeu v Rožňave, je súčasťou série podujatí, ktoré pripravil Košický samosprávny kraj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Počas mesiacov november a december sa budú v kultúrnych zariadeniach KSK konať rôzne podujatia pripomínajúce tieto významné dejinné udalosti. Séria podujatí nesie názov Nežná – 30 rokov po. ……..

Read more

Traja velikáni z Gemera

október 18, 2019 by

kobKobeliarovo, Slavošovce, Gočovo – 17.10.2019

Fotogaléria

Októbrové jesenné ráno bolo pre žiakov Základnej školy v Dobšinej plné očakávania. Nepripravovali sa do školy, ale   na literárnu exkurziu s názvom „ Traja velikáni z Gemera.“ Túto exkurziu podporili aj gemerskí matičiari. Riaditeľka Domu  Matice slovenskej v Rožňave – pani Ing. Zlatka Halková, pani Tomková – pracovníčka Matice slovenskej tak prispeli k pestovaniu a prehlbovaniu vlasteneckého cítenia žiakov. Exkurzia sa začala rozžiarenými očami a túžbou po poznaní. Read more

Snem Matice slovenskej

október 15, 2019 by

DSCF3243Liptovský Mikuláš – 12.10.2019

ZDROJ : matica slovenská

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025. Zároveň sa zhodli na potrebe systémového riešenia štátnej dotácie pre Maticu slovenskú, ktorá je už celé desaťročie nezmenená a vzhľadom na množstvo, obšírnosť a jedinečnosť matičnej činnosti nedostatočná.  Read more

Slávnostné služby Božie v Gemerskej Polome

október 15, 2019 by

DSCF4311Gemerská Poloma – 12.10.2019

„Kto za pravdu horí v svätej obeti

Kto za ľudstva práva život posvätí…“

V sobotu 12. októbra   o 10.00 hod sa  v evanjelickom kostole v Gemerskej Polome  konala  spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých sto rokov od narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý  v tunajšom zbore pôsobil od roku 1968  až do roku 1990. Počas zvukov organovej hudby vošiel do chrámu sprievod  duchovných,  ktorí prijali pozvanie na túto výnimočnú udalosť. Následne prítomných hostí i ostatných zhromaždených privítal zástupca zborového dozorcu  cirkevného zboru Ján Očkaík. Slávnostným kazateľom bol Mgr. Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu, ktorý vo svojej  kázni  opísal emotívne  stretnutie s pánom  farárom Madarásom.  Vyjadril tiež poľutovanie nad vykonštruovanými tvrdeniami, ktoré boli vznesené voči bratovi  farárovi Paulovovi, ktorý bol neskôr aj  nespravodlivo odsúdený. Read more

Ďalšia strana »