Navždy nás opustila naša Zlatka

19 júna, 2024 by

Spevácke dopoludnie v Materskej škole v Gemerskej Polome

7 júna, 2024 by

Gemerská Poloma – 05.06.2024

Fotogaléria DMS

Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome v spolupráci s materskou školou, obecným úradom v tunajšej obci a Domom Matice slovenskej v Rožňave 5. júna 2024 zorganizoval 2. ročník súťaže v speve malých a väčších spevákov pod názvom „Polomský slávik“ Počiatočná myšlienka zrealizovať také podujatie sa naplnila. Bolo to niečo pekné, radostné, vydarené aj zmysluplné. Niekto povedal, že spev je dar. Platí to dvojnásobne vtedy, keď ho  počujeme z Read more

Juniáles

7 júna, 2024 by

Rožňavské Bystré – 01.06.2024

Fotogaléria Katarína Forgáčová

Krásne sobotné popoludnie, 1. júna 2024, patrilo v Rožňavskom Bystrom nielen oslave Dňa detí, ale aj tradičnému podujatiu „Juniáles“. Na podujatí sa stretli všetky vekové kategórie. Folklórna skupina Bystränky svojím programom „Nevera po Bystränsky“ rozosmiala všetkých prítomných. Vtipnou scénkou inšpirovanou filmom navodila atmosféru plnú smiechu a dobrej nálady. Folklórna skupina Genšenky z Honiec zase priniesla do podujatia tradičné folklórne pásma. Read more

Výstava ručných prác a výrobkov

29 mája, 2024 by

Štítnik – 27.05.2024

Fotogaléria

MO MS v Štítniku, v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave a obcou Štítnik, usporiadal v pondelok 27. mája 2024, v obecnej knižnici Ctibora Štítnického v Štítniku, výstavu ručných prác a výrobkov. Výstava bola spojená s ukážkou základnej techniky háčkovania a šitia výrobkov v podaní členiek Klubu dôchodcov v obci. V úvodnom slove sme si v krátkosti priblížili históriu háčkovania, dozvedeli sme sa zaujímavosti o štítnickej čipke, ba dokonca i to, že v minulosti dcéry Pavla Szontágha – bývalého majiteľa medeného hámra Ažbeta a Aranka, na návrh svojej matky, Read more

Výročná schôdza MO MS spojená s „Dňom matiek“

28 mája, 2024 by

Gemerská Poloma – 17.05.2024

Fotogaléria

Matičiari v Gemerskej Polome hodnotili svoju činnosť za  rok   2023

MO MS v Gemerskej Polome 17.5.2024 na výročnom zhromaždení hodnotil svoju činnosť za uplynulý rok. Predsedníčka Mária Antalová privítala hostí, starostku obce Lillian Bronďošovú, ako aj všetkých prítomných. Potešením bolo, že pozvanie prijali kultúrna pracovníčka Domu Matice slovenskej v Rožňave Tatiana Tomková a Bc. Vladimír Tököly, člen Výboru Matice slovenskej. Povstaním a minútou ticha si prítomní uctili pamiatku dlhoročného člena MO Ondreja Greška a následne zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“ Read more

Zábavné čísla Jura Hronca

24 mája, 2024 by

Gočovo – 24.05.2024

Fotogaléria

Vyhodnotenie zábavné čísla 2024

V rodisku Jura Hronca matematika z Gemera“, v obci Gočovo, sa v piatok 24. mája 2024 konala matematická súťaž pri príležitosti 143. výročia narodenia matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom súťaže, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci Obcou Gočovo a Občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca a Mestom Rožňava. Read more

Slávik Slovenska

16 mája, 2024 by

Rožňava – 14.05.2024

Fotogaléria

Centrum voľného času v spolupráci s kabinetom Hudobnej výchovy a Domom Matice slovenskej v Rožňave 14. mája 2024 organizovali v priestoroch Sobášnej siene mesta Rožňava okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov a žiačiek zo základných a umeleckých škôl z celého okresu. Poďakovanie patrí mestu Rožňava za poskytnutie priestorov pre uskutočnenie súťaže, pedagógom a korepetítorom, ktorí sa venujú žiakom a všetkým zúčastneným za Read more

Matičné Kobeliarovo

16 mája, 2024 by

Kobeliarovo – 10.05.2024

Fotogaléria

Obec Kobeliarovo je rodiskom velikána našej histórie – Pavla Jozefa Šafárika. Práve jeho zásluhou sa myšlienka bratstva a spolupráce všetkých slovanských národov stala historickou skutočnosťou. Preto táto obec a jej vedenie v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a s Domom Matice slovenskej v Rožňave organizujú rôzne podujatia, ktorých cieľom je vzdať dôstojnú a patričnú úctu spomínanému rodákovi. Nebolo tomu inak ani 10. mája 2024. Zástupcovia Read more

Kuchyňa starých materí

16 mája, 2024 by

Honce – 10.05.2024

Fotogaléria

V rámci projektu „Ženy v postavení a v bežnom živote“ Miestny odbor Matice slovenskej v Honciach pripravil 10.5.2024 milé podujatie.  Pripomenuli si ako varili naše staré mamy. V bežnom živote žena zastávala veľkú úlohu v rodinnom ale aj kolektívnom živote. Starali sa o chod domácnosti a aj dediny a pri svojich povinnostiach si nezabudli aj zaspievať, čím uchovávali tradície. Kuchyňu starých materí poznáme dodnes a mladej generácii ju predstavili staršie členky nášho Read more

Ruffinyho noc 2024

10 mája, 2024 by

Dobšiná – 30.04.2024

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Štefan Majerčák

Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne iná, ako tá, ktorá nesie meno známeho človeka – Ing. Eugena Ruffinyho. Zmyslom noci bolo pripraviť žiakom taký program, aby sa cítili ako v  iskrivej kráse podzemného kráľovstva. Zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné a hravé, jednoducho strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.  Tento školský rok sme sa rozhodli my učitelia spolu s našimi Read more

Nasledujúca strana »