Matica slovenská ocenila 5 žiakov zo ZŠ P. K. Hostinského v Gemerskej Polome

január 15, 2019 by

23Gemerská Poloma – 10.01.2019

Fotogaléria

„Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem knihe.“ MaximGorkij, ruský spisovateľ

Dňa 10.01.2019 sa v odbornej učebni slovenského jazyka a literatúry v ZŠ P. K. Hostinského v Gemerskej Polome uskutočnilo podnetné stretnutie žiakov, ich rodičov a členov vedenia školy s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticou Halkovou, ktorá ocenila knihou 5 žiakov za účasť v recitačných súťažiach, ktoré sa konajú aj pod záštitou Matice slovenskej – Šaliansky Maťko; Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas; Hviezdoslavov Kubín a Kellnerova Poloma. Podmienku, získať z týchto súťaží 5 účastníckych listov alebo diplomov, splnili títo žiaci: Bianka Chomiaková (3.A), Matej Garčár (3.A), Miroslav Chomiak (4.A), Anna Romoková (6.A) a Roman Spišiak (9.A). Poďakovanie patrí aj ich učiteľom SJL, ktorí ich v tejto záľube podporujú a usmerňujú predovšetkým vo svojom voľnom čase. Read more

Brzotínska skala

január 2, 2019 by

000200050010

Betliar, Rožňava, Brzotín – 29.12.2018

Fotogaléria – Šani Lázár

Rožňavský turisti na Brzotínskej skale. Krásne počasie, nádherné výhľady. Ženy doniesli koláčiky a Štefanovia pálenôčky. Znovu sme sa stretli ľudia dobrej vôle a kus sme rozchodili prvé sviatky

Vlachovská gubajka

január 2, 2019 by

VGVlachovo – 25.12.2018

Fotogaléria

V obci Vlachovo pretrvali Vianočné zvyky z čias valašskej kolonizácie až do dnes. Na ústrednom priestranstve obce sa každý  rok v Prvý sviatok vianočný odohráva pásmo vianočných kolied a zvykov, takzvaná „Vlachovská gubajka“. Je to vianočná betlehemská hra o narodení Ježiša, ktorú priniesla valaská kultúra. S vinšmi chodili väčšinou chudobní pastieri a želali Dajžebože dobrý deň, šťastlivé sviatky vám vinšujem! Gubajkári boli teda valasi oblečení v kožúškoch obrátených vlnou von – v gubách, na hlavách majú aj dnes vysoké klobúky zdobené stužkami a pozlátkou a v rukách im nesmú chýbať pastierske kyjaky. V minulosti chodievali od domu k domu a hrali malé vianočné divadielko. Teraz gubajkári pozývajú na podvečerné predstavenie. Po dedine ho ohlasuje plieskanie bičom a trúby. Vianočné divadlo sa začne po zotmení. Mládenci z FS Stromíš predvádzajú toto divadlo ako pastieri zvestovali príchod vykupiteľa. Je to taká veľká rodinná oslava Vianoc vo Vlachove pri „šetierni“, kde sa stretne doslova celá dedina. Read more

Vianoce s Haviarom

december 18, 2018 by

4970Rožňava – 17.12.2018

Fotogaléria

Posledný adventný týždeň sa v rožňavských kasárňach uskutočnil nultý ročník podujatia Vianoce s HAVIAROM. Na domácej scéne sa divákom predstavila tanečná a spevácka zložka Folklórneho súboru Haviar a Deti FS Haviar. K nim sa pridal malý talentovaný huslista Jakubko. Najprv sa každá zložka predstavila svojím programom. Druhá časť programu bola zameraná na blížiace sa vianočné sviatky. Folkloristi zaspievali známe aj menej známe koledy, tí menší zavinšovali a koniec patril už tradične vianočnej piesni Tichá noc. Tú si spolu s účinkujúcimi zaspievali aj prítomní diváci. Podujatie sa nieslo v rodinnom duchu a o to sa lepšie účinkujúcim vystupovalo. Read more

Adventný koncert

december 18, 2018 by

rb 01Rožňavské Bystré – 16.12.2018

Fotogaléria

Podvečer tretej adventnej nedele patril v Evanjelickom cirkevnom zbore Rožňavské Bystré realizácii adventného koncertu – na podporu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v interiéri ev. kostola. V sále kultúrneho domu po prezentácii o histórii ev. kostola, s programom vystúpili: talentované Bystränšätá – ktoré svojím spevom umocnili sviatočnú atmosféru, speváčky: Eva Dovcová a Dominika Ďurská a hrou na klávesové nástroje sa predstavili: Šimon Majerník a Zuzana Poláková. V Rožňavskom Bystrom vďaka nim zazneli skladby rôznych hudobných štýlov – od svetoznámych árií až po nezabudnuteľné filmové piesne a koledy. Programom rozdeleným do štyroch tematických častí pod názvami: Rozprávka, Read more

Prvá slovenská paparazzi fotka a jej autor v Rožňave

december 16, 2018 by

05Rožňava – 14.12.2018

Fotogaléria

Historický moment delenia Československa z augusta 1992. Spolupráca dvoch kultúrnych zariadení na území mesta sa znovu pretavila v jedno zaujímavé podujatie. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Domom Matice slovenskej Rožňava pripravili pre širokú verejnosť otvorenie výstavy fotografií známeho slovenského fotografa Petra Brenkusa a zároveň besedu, ktoré sa uskutočnila pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.Samostatné Slovensko má 25 rokov. Jedným zo symbolov rozdelenia federácie v roku 1993 sa stali aj snímky fotoreportéra Petra Brenkusa, ktoré médiá zverejňujú dodnes. Read more

Adventný koncert 2018

december 14, 2018 by

AKRožňava – 13.12.2018

Fotogaléria

V Kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa v Rožňave pod ladnými oblúkmi klasicistického evanjelického kostola v Rožňave znovu rozozneli  tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov.  Hlavným organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave v spolupráci mestom Rožňava, pod záštitou primátora mesta Rožňava pána Michala Domika, ZUŠ Rožňava,  Gymnázia  P.J.Šafárika v Rožňave, ZŠ Zakarpatská a MŠ Kyjevská/ Spojená škola J.A. Komenského v Rožňave. Read more

Obecná knižnica Štítnik

december 7, 2018 by

štiŠtítnik – 07.12.2018

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Gitka Vilimová

Fond na podporu umenia schválil pre Obecnú knižnicu v Štítniku finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu a modernizáciu interiérového vybavenia. V piatok sa uskutočnilo slávnostné otvorenie vynovenej knižnice.Vďaka projektu “Moderná knižnica” a aj obecnému úradu sa nám podarilo vytvoriť pohodlnejší priestor na čítanie a relaxovanie s knihou v ruke pre deti a aj pre dospelých. Chceme aby záujem o požičiavanie kníh vzrástol aj prostredníctvom modernejšieho kultúrneho, vzdelávacieho a informačného Read more

Hrabina

december 6, 2018 by

1623Henckovce – 01.12.2018

Fotogaléria

Už je dobrým zvykom, že FSk Hrabina z Nižnej Slanej si každoročne robí vyhodnotenie druhej polovica roka práve vo sviatočnom období. Aj tentoraz to bolo v Henckovciach, kde sú otvorené dvere. Príjemné prostredie, poďakovanie spievajúcim členom, ako aj blahoželanie jubilantov bolo úplne prirodzené.  Medzi vzácnymi hosťami sme privítali starostku obce Henckovce ako aj nového starostu obce Nižná Slaná s manželkou. Medzi hosťami sa objavilo aj dobré zoskupenie FS Dubina, práve s touto skupinou sa veľmi úzko spolupracuje. Poďakovanie za príjemné prostredie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nielen dnes, ale aj počas celého roka podporujú aktivity FSk ako aj miestneho odboru  Matice slovenskej. Read more

S DOBROU VÔĽOU UŽ 23 ROKOV

december 6, 2018 by

5635Rožňava – 30.11.2018

Fotogaléria

ZDROJ: www.matica.sk

Koniec roka s blížiacimi sa vianočnými sviatkami prináša viac podujatí zameraných na prepojenie sociálne, generačne i mentálne rozdielnych skupín. Ich žáner či smerovanie má niekoľko podôb, s dlhšou či kratšou históriou. Ak niektorá takáto aktivita nadobudne dlhodobú tradíciu, dokáže pričinením ochotných a zapálených organizátorov vytvárať atmosféru vzájomnej úcty a pochopenia, čo je obtiažne najmä pri zapájaní mladej generácie. Read more

Ďalšia strana »