Zábavné čísla Jura Hronca

16 mája, 2022 by

Gočovo – 16.05.2022

Fotogaléria DMS

V rodisku Jura Hronca matematika z Gemera“, v obci Gočovo, sa v pondelok 16. mája 2022 konala matematická súťaž pri príležitosti 141. výročia narodenia matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom súťaže, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Rožňava, obcou Gočovo a občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca.  Žiaci druhého stupňa základných škôl si mohli zmerať sily v logickom myslení a zabaviť sa v odbore, ktorý mnohí považujú za strašiaka. Do súťaže sa prihlásilo osem základných škôl z nášho okresu a súťažili v trojčlenných družstvách. Read more

Slávik Slovenska 2022

12 mája, 2022 by

Rožňava – 11.05.2022

Fotogaléria DMS

Po dlhšej odmlke sa opäť v tento jarný slnečný deň konalo okresné kolo 30. ročníka celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Na súťaží sa zúčastnilo 16 žiakov z okresu Rožňava. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórii. V každej kategórii zazneli nádherné spevácke výkony. Súťažiaci svojim spevom potešili nejedno srdce porotcov, korepetítorov, ako aj učiteľov spevu, ktorí oddane a usilovne pripravovali svojich žiakov na súťaž. Za spoluprácu ďakujeme mestu Rožňava za poskytnutie priestorov. Veľké poďakovanie patrí Evke Kardošovej – okresnej metodičke Hudobnej výchovy a Domu Matice slovenskej ako aj odbornej porote za ich erudovaný prístup k hodnoteniu súťažiacich.V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým zúčastneným súťažiacim za ich záujem o ľudový spev a krásny umelecký zážitok. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Marta Timárová a Dávid Vaško, CVČ Rožňava

Read more

Dnešná vnímavá mládež a Rok odkazu štúrovcov a-l-e-b-o na besedách v knižnici v Gemerskej Polome spoločne aj s tetou Marienkou

10 mája, 2022 by

Gemerská Poloma – 10.05.2022

Fotogaléria

Dnešná mládež je zväčša veľmi vnímavá, preto sme sa rozhodli na besedy o knihách v našej obecnej knižnici v Gemerskej Polome prizvať medzi niektoré triedy aj tetu Marienku. Kto to je? Pýtali sa zvedavé oči žiakov. To je naša milá pani Mária Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci. Keďže rok 2022 bol vyhlásený za  Rok odkazu štúrovcov dohodla som sa s pani Marienkou, že deťom na besedách o knihách pripomenieme, že aj v našej obci máme slávneho štúrovca Petra Kellnera Hostinského. Teta Marienka, ako ju deti nazvali, poľahky  dokázala vysvetliť žiakom význam odkazu štúrovcov. Read more

Dôstojné oslavy Dňa víťazstva

10 mája, 2022 by

Rožňava – 09.05.2022

Fotogaléria DMS

Samospráva mesta Rožňava v spolupráci s Ozbrojenými silami SR a okresnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) pripravila v pondelok 9. mája oslavy Dňa víťazstva a 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri Pamätníku osloboditeľov v parku na Hviezdoslavovej ulici. So svojimi prejavmi vystúpili primátor Rožňavy Michal Domik, v maďarčine predniesol jeho slová poslanec mestského zastupiteľstva Zoltán Beke, veliteľ Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave podplukovník Ondrej Iliško a predseda základnej organizácie partizána Tótha SZPB Milan Malček. Rečníci zhodne poukázali na nutnosť bojovať proti násiliu, vojne a za mier na svete. Read more

Jarné potulky po krásach našej domoviny

2 mája, 2022 by

Zbojská – 30.04.2022

Fotogaléria – Šani Lázár

Po dlhom čase sme si konečne urobili krásny turistický výlet. Počasie bolo priam ideálne, jemne pod mrakom, ale už teplúčko. Aj jedlo malo inú príchuť na čerstvom vzduchu. A viete kde to je ??? Zbojská (725 m n. m.) je horské sedlo v hlavnom hrebeni Veporských vrchov, medzi Bánovom (1 038,8 m n. m.) a Fabovou hoľou (1 438,8 m n. m.). Oddeľuje podcelky Fabova hoľa na severe a Balocké vrchy na juhu. Južné svahy sú pramennou oblasťou Furmanca, patriaceho do povodia Rimavy, severne od sedla pramení Rohozná. Sedlom prechádza hranica medzi povodím Hrona a povodím Slanej. Južne od sedla prebieha dolina Furmanec, severozápadne od sedla sa rozprestiera Breznianska kotlina. Ďalšia hranica prechádzajúca sedlom je administratívna – medzi okresmi Brezno a Rimavská Sobota. Read more

Jednota dôchodcov hodnotila svoje aktivity na okresnom sneme

26 apríla, 2022 by

Rožňava – 22.04.2022

Fotogaléria DMS

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rožňave sa stretli zástupcovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) na svojom sneme. V kultúrnom programe sa predstavili talentované a šikovné deti spolu so svojimi učiteľmi zo Základnej umeleckej školy. Na tvárach prítomných svietili úsmevy a radosť z krásnych vystúpení. V pracovnej časti sa pracovalo. Komisie, správy o aktivitách, plány  na ďalšie podujatia a aktivity, proste všetko tak ako to má byť. Aj ocenenia sa nám ušli, aj darčeky sme dostali, aj voľby prebehli, aj uznesenia sa schválili. Pre nemoc síce predseda OO JDS Mgr. Ladislav Fabián nebol prítomný, ale opakovane bol zvolený, blahoželáme.  Celý priebeh zasadnutia mal so svojimi pomocníkmi na starosti JUDr. Ján Klobušník, ktorého poznáme aj ako dobrého matičiara, ale papiere musia sedieť. Pri pohľade na vysokú účasť členov, sme v mnohých tvárach spoznávali našich matičiarov, a tak keď sa pred rokmi uzavrela zmluva o spolupráci medzi OO JDS a Domom Matice slovenskej (DMS), bolo to správne rozhodnutie. Ďakujeme všetkým za úsmevy, radosť zo vzájomných stretnutí a už sa tešíme na ďalšie podujatia. Read more

Štúrovci na Gemeri

25 apríla, 2022 by

Rožňava 21.04.2022

Fotogaléria DMS

Pod taktovkou Domu MS v Rožňave sa uskutočnila 21.04.2022 prednáška na tému : „2022 rok odkazu štúrovcov“. Vladimír Tököly pútavo, s dôrazom na jednotlivcov, priblížil osobnosť nielen Ľudovíta Velislava Štúra, ale aj  tých štúrovských romantikov a buditeľov, ktorí pôsobili na Gemeri. Centrom vzdelanosti v 19. storočí boli mestá Rožňava, Revúca a Jelšava. Pôsobili tu a študovali mnohí významní štúrovci. Samuel Tomášik, evanjelický kňaz v Chyžnom, bol pri zrode Matice slovenskej. Bývalá ZDŠ na Ulici zeleného stromu v Rožňave niesla hrdo jeho meno. Read more

Knižnicu pokrstili písmenkami z cestovín

12 apríla, 2022 by

Dobšiná 11.04.2022

Fotogaléria

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej knižnice sa uskutočnilo v Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej. Autorka detských kníh – Lenka Šingovská za prítomnosti riaditeľa školy Jaroslava Hutníka, zástupcov školy Pavla Fajdeka a Janky Liptákovej,  riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave – Zlatice Halkovej a jej spolupracovníčky Tatiany Tomkovej, vedúcej školskej knižnice a koordinátorov čitateľskej gramotnosti prestrihla pásku na dverách nových priestorov školskej knižnice a oficiálne dvere do knižnice otvorila pre čitateľov našej školy. Prítomní písmenkovými cestovinami pokrstili knižnicu, aby tá mohla začať písať svoju spoločnú históriu s mladými čitateľmi. Read more

Hviezdoslavov Kubín 2022

8 apríla, 2022 by

Rožňava – 07.04.2022
Fotogaléria
Tohtoročný príchod jari signalizujúci slnko a radosť z teplejších dní sa u mnohých žiakov niesol aj v duchu súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo 68. ročníka súťaže sa tohto roku pre pandemické opatrenia konalo dištančnou formou, prostredníctvom zasielania videonahrávok súťažiacich žiakov. Dňa 7.4. sa stretla v priestoroch Domu Matice slovenskej odborná hodnotiaca komisia, aby tieto videonahrávky posúdila a vybrala tých najlepších z nášho okresu. Na súťaži sa zúčastnilo 41 žiakov ( 30 dievčat a 11 chlapcov) v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Čoskoro im do ich kmeňových škôl doručíme knižné ceny a diplomy. Za spoluprácu a poskytnutie priestorov a vybavenia patrí veľké poďakovanie Domu Matice slovenskej v Rožňave. Taktiež veľmi pekne ďakujeme odbornej porote za ich erudovaný prístup k hodnoteniu súťažiacich. Hoci na diaľku a prostredníctvom videonahrávok ďakujeme aj všetkým zúčastneným súťažiacim a učiteľom, ktorí sa venovali ich príprave za ich vynaložené úsilie a záujem o nádhernú slovenskú literatúru.

Read more

Potulky Domicou …

4 apríla, 2022 by

Dobšiná – Domica 29.03.2022

Fotogaléria 

Rok 2021 bol Medzinárodnou speleologickou úniou vyhlásený za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Pri tejto príležitosti vyhlásila Správa slovenských jaskýň súťaž pod názvom „Jaskyne okolo nás“. Žiaci našej základnej školy sa do tejto celoslovenskej súťaže zapojili hneď v dvoch kategóriách . V kategórii jednotlivec žiaci 1. a 2.stupňa a v kategórii kolektív žiakov 2.stupňa. Jednotliví žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 9.A aj kolektív 6.A triedy na svojej tvorbe usilovne pracovali dlhé mesiace. A usilovnosť sa vyplatila …      Ako jedna z mála škôl sme vyhrali v oboch kategóriách. A to len vďaka šikovnosti, nápaditosti a originalite prác našich žiakov. Odmenou pre nás bola beseda s jaskyniarom PhDr. Miroslavom Kudlom a exkurzia v podzemí krasovej jaskyne – Domica. Návštevu jaskyne podporili aj pracovníčky Domu Matice slovenskej v Rožňave. Read more

Nasledujúca strana »