Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a máme 1 miesto

172Drienčany – 19.10.2016

Fotogaléria

Celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky ” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas” sa každoročne koná v obci Drienčany.  Má za sebou už  XI. ročník  a to vďaka organizátorom, ktorými sú  Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, obec Drienčany, OZ VALGATA Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej sobote. Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi  Emanuelovi  Dobšinskému, ktorý  na miestnej fare pôsobil od roku 1861 až do svojej smrti v roku 1885. Poslaním  tejto súťaže je viesť  deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, ale aj objavovať  a starať  sa o odborný rast recitátorských talentov. Súťaž je viacstupňová. Rožňavský okres v prvej kategórii reprezentoval    Čítať viac…