Medzinárodný detský folklórny festival

TT 134Fiľakovo – 22.07.2017

Fotogaléria DMS

Fotogaléria – Štefan Majerčák

3.ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov vo Fiľakove, účasť z Maďarska, Srbska a Slovenska. Nás reprezentovali MFS Borostyán Drnava, DFS Haviarik Rožňava a DFS Kincskereső Drnava. Posolstvom bolo vštepovanie lásky k slovenskej identite, tradíciám, obyčajom a zvykom. Však naše deti sú hrdé na svoj pôvod a na svoje korenie, kroje, piesne a tance. Celé slnečné popoludnie sa nieslo v duchu posolstva. Na každej strane sa ozýval smiech, radosť nielen z pekného dňa, ale aj z vyšantenia sa. A kroje hýrili svojou krásou. Tie najmenšie detváky kukali na svojich vedúcich, či rodičov s očakávaním, kedy konečne pôjdu na javisku, ukázať sa, veru do slova ukázať sa. A mali sme na čo pozerať, nielen spev, ale aj tanec, proste ako veľkí folkloristi. Sebavedomie v ich veku,   Čítať viac…