Spomienková slávnosť

RE 28Rejdová – 24.04.2016

Fotogaléria

Príhovor Ing. Jána Kolesára, PhD.

Nedeľné ráno nás privítalo pochmúrnym zimným počasím. Jemné mrholenie, studený vietor dodali vážnosť tomuto dňu. Na druhú stranu sme vedeli aký zaujímavý, ale i slávnostný deň nás čaká. No a naše očakávania boli vysoko prekonané.  Spomienková slávnosť, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia evanjelického kňaza a podporovateľa  Matice slovenskej Jána Končeka sa niesla v slávnostnej atmosfére. Služby Božie v  chráme Božom ECAV v Rejdovej liturgovali ThDr. Jerguš Olejár, PhD., administrátor seniora GES, Mgr. Erika Valková Krišťáková PhD.,  a zborová farárka Mgr. Karmen Želinská. Kázňou slova Božieho poslúžil a krásnymi slovami, aj o duchovnom živote a poslaní Jána Končeka sa prihovoril biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol. Na organe v chráme Božom nás doprevádzala Jarmila Dorová a peknú pohodu doplnila spevom aj domáca Fsk Hôra. Ale to bol len začiatok skvelého programu. Nasledovalo zasadenie stromu reformácie, ktoré malo svoje čaro, a práve to jemné mrholenie tu malo svoj význam. Vo všetkom treba hľadať dobro, teraz sa to potvrdilo.   Čítať viac…