Chronológia Slovákov v Amerike do konca 19. storočia

slovakminers_finalRožňava – 16. 10. 2014

Tento článok sme sa rozhodli uverejniť preto, lebo aj v súčastnosti je migrácia domáceho obyvateľstva, hlavne za prácou, veľmi aktuálna. Tieto informácie boli zozbierané a publikované za účelom informovania Slovákov o amerických Slovákoch, keďže tvoria až skoro 1/3 slovenského národa. Nájdete tu osobností ale aj bežných ľudí, ktorí sa svojou vôľou a slovenskou povahou vo svete nestratili, dokonca sa napriek ťažkým podmienkam presadli a tvoria nám tak dodnes veľmi dobre meno. Nech sú Vám všetkým príkladom, že aj počtom my malí Slováci dokážeme veľké skutky keď to naozaj chceme.   Čítať viac…