17. júl vo Vlachove : deklarácia zvrchovanosti Slovenskej republiky

22Vlachovo – 17.07.2014

Fotogaléria

17. júl ako dôležitý medzník našich dejín je neodmysliteľný. 17 júl je časom kedy sa rozhodovalo o osude Slovenska  a jeho smerovaní v nasledujúcich desaťročiach. Je pravdou, že 17. júl nie je oficiálnym štátnym sviatkom ale to na veci nič nemení. 17 júl 2014 je už v poradí 22. výročie tejto udalosti. Presne 17.júla roku 1992 totiž došlo k nehynúcej udalosti skladania sľubov a požadovania samostatnosti v zmysle práva na sebaurčenie. Poslanci skladali takýto sľub:  My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.   Čítať viac…