Dubina a Haviarik oslávili svoje výročia exelentne

121Rožňava – 22.11.2014

Fotogaléria

príhovor p. Geržu

na článku sa pracuje