Štítnik hodnotil

Štítnik05Štítnik – 12.01.2017

Fotogaléria

Hodnotenie matičných aktivít v MO MS Štítnik sa nieslo v príjemnom a priateľskom duchu. Nehovorilo sa len o roku 2016, ale prešlo sa celé štvorročné obdobie. Pokračuje sa už v tradičnom matičnom bále, tohto roku to bude už VII. ročník, pokračuje sa aj vo výrobe a osadzovaní informačných tabúľ na trase Štítnik – Hrádok. Odhaľovanie pamätných tabúľ rodákom a osobnostiach je symbolizujúce pre MO MS. Pásmo “Spoznávajme sa” je pre mnohých zaujímavé, však navzájom si nepoznáme svoju históriu, či svoje vlastné prednosti. Čistenie odpadkov v lese pri rôznych turistických výstupov je prirodzené, chráňme si svoje okolie. A pomaly prechádzame k športovým aktivitám, volejbalový turnaj pre amatérov má svoje miesto, ale čo je pre mňa veľmi potešujúce, je horský cyklopretek, teda moja srdcová záležitosť. Všetky aktivity sa tu v Štítniku robili aj robia akosi tak spoločne.   Čítať viac…