Rejdovské priadky

RP06Rejdová – 27.02.2015

Fotogaléria

Tak ako každý rok, tak aj tento Obec Rejdová a FSk Hôra Rejdová v spolupráci s Miestnym odborom MS Rejdová usporiadali v poradí už 9. ročník Rejdovských priadok. Z roka na rok toto podujatie priťahuje stále viac nových priaznivcov. Na úvod sa ujala slova pani Mgr. Žofia Valentíková, ktorá privítala všetkých prítomných, a zároveň srdečne privítala zástupcov DMS Rožňava, členov FSk Radzim z Vyšnej Slanej, ľudovú hudbu Ondreja Hlaváča, ale i ostatných hostí a popriala im príjemnú zábavu. Na rad prišiel program talentovej súťaže, ktorý si folklórna skupina pre svojich priaznivcov pripravila, svojou vtipnou interpretáciou pod názvom „ Rejdovci mali furt talent“. V programe členovia FSk Hôra sa predstavili s neuveriteľnými tanečnými kreáciami, speváckymi, ale aj divadelnými výkonmi. Po humorných číslach prišiel pozdrav uvitý z krásnych rejdovských piesní s hudobným doprovodom Ivana Nemčoka. Potom sme si pochutili na výbornom babguláši a domácimi koláčmi, ktoré nám členovia pripravili.   Čítať viac…