Potulky dejinami miest: Kežmarok

25.06.2016 – Štítnik – Kežmarok

Fotogaléria – Gitka Vilimová

V sobotu zo Štítnika vyšla znovu expedícia za tajomstvami našich miest.  Tentokrát nás túlavé nohy zaviedli na tajomné miesto, ktoré dejinami žije dodnes, nachádza sa 15 kilometrov od Popradu a patrí medzi okresné mestá a v centre Regiónu Spiša zaujalo miesto s patričnou úctou kráľovského mesta. Organizuje každoročne festival ľudových remesiel a tradičnej kultúry a aj keď sme prišli do Kežmarku predčasne, neľutovali sme. Po dlhej ceste sme dorazili do historického centra. Cieľom výpravy bolo centrum mesta, Kežmarský hrad, drevený artikulárny kostol, jeho novší brat z prelomu 18. a 19 stor. Drevený artikulárny kostol reprezentuje kultúru našich cirkevných dejín. 18. stor. je typické reformáciou a protireformáciou. Kežmarčania dostali na rokovaní snemu tzv. Artikulu, čiže výnimku o postavení kostola pre veriacich augsburského vyznania. Podmienkou bolo, že kostol si museli veriaci sami zaplatiť a postaviť tak, aby nezavadzala pokiaľ možno mimo centra mesta.   Čítať viac…