Po stopách P.E.Dobšinského

Fotografia0100Drienčany – 23.07.2016

MO MS  v Čiernej Lehote si ešte v januári  naplánoval  aktivitu  „Po stopách  P.E. Dobšinského“.  A tak sme trpezlivo čakali  na júl, kedy  Drienčany,  posledné pôsobisko  Dobšinského, ožívajú rozprávkami,  hudbou , spevom, dobrým jedlom a čo je najdôležitejšie  – dobrými  ľuďmi.

Ráno  sme v Čiernej Lehote nasadli na autobus a dobre naladení sme  šťastne docestovali do Drienčan.   Program  sme nemali stanovený nejako spoločne, povedali sme si , čo kde a kedy je a každý účastník si mohol vybrať.  Skupinky sme sa navzájom stretávali :

O 9,00 hod na slávnostnom otvorení, kde za zvukov fujary starosta obce P. Švoňava  všetkých privítal  a poprial krásne prežitý deň.

O  10,00 hod  na fare , kde  miestny pán farár  so  spevokolom  pozdravili krátkym programom a príhovorom  tento deň. Tu sme sa zdržali dlhšie,  prezreli sme si expozíciu   Čítať viac…