Prezentačná prednáška o Matici slovenskej

12Rožňava – 23.03.2017

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Heslo „Budúcnosť je v našich deťoch“ sme si dali po zistení, že je okolo nás  veľa ľudí, ktorí ani netušia, čo obnáša činnosť Matice slovenskej. Dennodenne sa stretávam s touto problematikou. Na podnet predsedníčky MO MS v Kobeliarove PaedDr. Janky Regrútovej, aktívnej učiteľky slovenského jazyka na Základnej škole akademika Jura Hronca v Rožňave, sme sa teda rozhodli začať pri deťoch. Keďže históriu vzniku Matice slovenskej sa učia na hodinách dejepisu, rozhodli sme sa spestriť  im jednu takúto hodinu našou prezentačnou prednáškou. To čo majú napísané v učebniciach, o tom im rozprávať netreba, to zvládnu pani učiteľky. My sme im chceli predstaviť kúsok našej práce. Žiaci ôsmeho ročníka pozorne počúvali zaujímavé informácie z matičného prostredia. Zamerali sme sa  na prvé gymnáziá, nedalo nám nespomenúť Štúra, Hurbana, Vajanského, ale hlavne našich slávnych rodákov.   Čítať viac…