Oslavy 195. výročia narodenia a 145. Výročia smrti Petra Kellnera Záboja Hostinského.

GP 037Gemerská Poloma – 08.09.2018

Fotogaléria

V evanjelickom kostole v  Gemerskej Polome sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti  Dňa  samospráv obce Gemerská Poloma a partnerských obcí Pustá Polom a Polomka a  60. Výročia zlúčenia obcí Veľkej a Malej Polomy. V rámci nich sa  uskutočnila spomienková slávnosť na   slovenského spisovateľa, novinára, historika, filozofa, redaktora Slovenských národných novín, nadšeného štúrovca a polomského  rodáka  P.Kellnera Záboja Hostinského.  Oslavy zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) pri príležitosti  195. výročia od jeho narodenia a 145. výročia od jeho  smrti. Začiatok slávnosti sa začal evanjelickou liturgiou s kázňou Slova Božieho s ktorou poslúžila pani farárka THDr. Zuzana Poláková.. Po jej ukončení sa slova ujala predsedníčka  MO MS Mária Antalová.. V mene výboru MO MS, ako aj v mene svojom privítala všetkých prítomných, osobitne pani riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing.Zlaticu Halkovú, kultúrno osvetovú pracovníčku Domu Matice slovenskej p. Tatianu Tomková a Máriu Halkovú zaslúžilú členku Matice slovenskej v Rožňave.    Čítať viac…