IX. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky

139Drienčany – 22.10.2014

Fotogaléria

celkové výsledky

BBSK, Gemersko – Malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, obec Drienčany, OZ VALGATA Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej sobote, zorganizovali už 9. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, ktorá nesie názov ” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas”. Ako je už známe táto súťaž prebieha v obci Drienčany a tento rok začala o niečo slávnostnejšie ako po iné roky a to otvorením obnovenej Fary P. E. Dobšinského – Múzea rozprávky P. E. Dobšinského.  Tohto roku sa za náš rožňavský okres zúčastnili za prvú gategóriu Walter Marcinko zo ZŠ Gemerská Poloma, za druhú kategóriu Radomír Znak, ZŠ ak. Jura Hronca Rožňava a tretiu Vanda Hanuštiaková z Gymnázia P. J. Šafárika Rožňava.   Čítať viac…