Dobšinského fara

dobRožňavské Bystré – 29.11.2016

Fotogaléria

Advent kedysi a dnes . . . . .

Prvý adventný týždeň v Rožňavskom Bystrom začali matičiari na evanjelickej fare. V utorok sa tu konalo spomienkové stretnutie na farára, rozprávkára, dejateľa P.E.Dobšinského. O pekný zážitok  sa postaral výbor MO MS v Rožňavskom Bystrom, starostka obce p.Ž.Gonosová, kaplánka ECAV v Rož.Bystrom Mgr. Z. Poláková a p. riaditeľka MŠ v Rož. Bystrom p.Mgr. I.Barbieriková so svojimi zverencami. Stretnutie otvorila predsedníčka MO MS p.M. Molnárová, ktorá všetkých srdečne privítala. Zvlášť privítala zamestnancov DMS v Rožňave p. riaditeľku Ing. Z. Halkovú a T. Tomkovú. Predsedníčka MO MS objasnila hlavný cieľ tohto stretnutia – uviesť do života spomienkový banner P. E. Dobšinského, ktorý bol vyrobený za finančnej  pomoci Matice slovenskej   Čítať viac…