Prednáška o Matici na ZŠ

SAM_2023Nižná Slaná – 16.04.2014

Fotogaléria

Dom Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Nižnej Slanej zorganizovali pre žiakov 8. a 9. ročníka prednášku o Matici slovenskej. Prednáška bola spojená s powerpointovou prezentáciou, a bola venovaná činnosti Matice slovenskej hlavne v našom okrese. Zamestnanec Domu Matice slovenskej Matej Lada vysvetlil žiakom základne pojmy a následne komentoval fotografie v prezentácií, vypomáhal mu mladý matičiar Gabriel Bagar. Žiaci si mali možnosť postupne vypočuť pútavé informácie o minuloročných aktivitách v rámci Miestnych Odborov a Odborov Mladej Matice v našom okrese. Po ukončení prednášky dostali žiaci pracovné zošity o Cyrilovi a Metodovi, v ktorých sa vtipnou formou mohli naučiť niečo nové, zaujímavé.  Pri tejto príležitosti bol prostredníctvom pána Martina Gallíka odovzdaný ďakovný list Domu Matice slovenskej v Rožňave, k životnému jubileu, pani Márii Liptákovej. Tešíme sa spoločne na ďalšie takéto akcie s mládežou.   Čítať viac…