Na zamyslenie

KlobušníkVlachovo – 26.10.2014

Mesiac október je pre nás starších akýmsi slávnostnejším hlavne preto, že 1. október ( následne celý mesiac) je vo svete označovaný ako“Medzinárodný deň seniorov“. Ja sa domnievam, že na prejav úcty mladších k starším nestačí len jeden mesiac . Hovorí sa aj tak, že kto sa naučí už v mladom veku vážiť si šediny, nemusí sa báť, že bude v starobe nepovšimnutý. Možno je to pravda, ale skôr to platí v určitom zúženom priestore ako je rodina, malá obec s počtom obyvateľov, kde každý každého pozná a denne žije vedľa seba. Horšie je to už vo vlaku, autobuse, na verejnosti, kde sa generačná komunikácia stráca a mnohokrát vulgarizuje. Nevieme si akosi nájsť čas na seba, vľúdne slovo, úsmev pre starších. Staroba neznamená koniec životnej aktivity, môže byť a je prospešná aj pre široké okolie. Dôchodcovia aj v našej obci neraz presvedčili verejnosť, že vedia čo je to spolupatričnosť svojím aktívnym prístupom pre zviditeľnenie obce, pri riešení problémov v obci a aktívne prispievajú k jej rozvoju. Ako vďaku preto úprimne prijali pozvanie starostu obce Ing. Petra Pakesa a členov výboru ZO JDS na spoločenské posedenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2014 o 14.00 hod. v Spoločenskom klube obce.   Čítať viac…