Kontakt DMS


Dom Matice slovenskej Rožňava
Letná 42
048 01 Rožňava
Tatiana Tomková
kultúrna pracovníčka
tel.: +421 918 904 935
e-mail: dms.roznava@matica.sk

Dom Matice slovenskej v Rožňave vznikol 1.7.2009 a slávnostné otvorenie bolo 7.7.2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1.1.1992.

V súčasnom období sa Dom MS stará o 20 MO MS a 2  OMM, a pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS pre okresy Rožňava a Revúca.

Počas mnohých rokov existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Znej rómska pieseň, Materinská moja reč a mnohé iné súťaže pre deti a mládež.  Nosnými podujatiami sú oslavy uvítania nového roka,  Dni mesta v Rožňave, oslavy Dni matiek, Cyrilo-metodské oslavy v Rožňave, Vatry zvrchovanosti – Letný festival spevu a tanca vo Vlachove, Folklórne slávnosti v Rejdovej, Mesiac úcty starším v Rožňave,  Matičný deň v Nižnej Slanej, Rok na Gemeri v Slavošovciach a v Rožňave, Kellnerova Poloma v Gemerskej Polome, Vianočné koncerty, Posedenia pod jedličkou, turistické výstupy na Volovec, Plešiveckú planicu, Stolicu, Strmíš,  Kriváň a mnohé iné. Spomienkové oslavy našim slávnym rodákom, oslavy výročia vzniku MO MS v okrese

Základná orientácia – aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS, práca s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, …. ), spolupracovať so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

Spolupráca – samosprávny kraj, obecné úrady v okrese, mesto Rožňava, Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Centrum voľného času,  Základná umelecká škola, základné a stredné školy, občianske združenia a všetci, ktorí chcú podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na zmiešanom území.