Stretneme sa v knižnici

15 apríla, 2024 by  

Gemerská Poloma

Fotogaléria

Dotácia na nákup nových kníh Z FONDU NA PODPORU UMENIA

Názov projektu: Stretneme sa v knižnici

Dotácia udelená v roku: 2023

Pridelená finančná podpora z FPU: 1200,00 EUR

Pod názvom Stretneme sa v knižnici Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizovala nákup nových kníh z finančných prostriedkov poskytovateľa Fondu na podporu umenia, ktorý je jediným dotačným systémom podporujúcim nákup knižničného fondu a vďaka ktorému máme v našej knižnici nové prírastky a spokojných návštevníkov. Nákup nových kníh bol realizovaný účelovo, čím prispel k cieľavedomému a systematickému doplneniu knižničného fondu. Kniha je výborným prostriedkom na posilnenie sebavedomia, zlepšenia pamäti a analytických schopností. Pravidelná a dlhodobá spolupráca s deťmi, žiakmi i študentami vedie k správnemu pochopeniu textu, výberu kníh a používaniu odbornej literatúry. Dôkazom toho sú aj spoločné stretnutia, kde je vidieť, že deti a žiaci sa v knižnici dokážu správne orientovať. Nerobí im problém vyhľadať si dielo beletrie. Rozoznajú poéziu od prózy. Pracovať s náučnou literatúrou si poradia už aj žiaci základnej školy nižších ročníkov.  Veľké zastúpenie majú seniori, ktorí v mnohom využívajú služby knižnice, ako i členovia spoločenských organizácií a občania susedných obcí. Aktivity v našej knižnici, rôzneho charakteru, veľkou mierou prispievajú k zviditeľneniu našej inštitúcie, pričom sú predstavované nové knihy, ktoré sú zároveň aj hneď vypožičiavané. Nové prírasty je možné vyhľadať tiež na webovom sídle obce, v časti Obecná knižnica, Knižné novinky. Niektorí čitatelia využívajú rubriku Už sme prečítali a takto informujú o svojich postrehoch z prečítanej knihy. Knižnica prešla na online katalóg, ktorý si používatelia knižnice pochvaľujú (odkaz na katalóg: https://okgpoloma.biblib.sk). Ten je  priebežne doplňovaný knižnými novinkami, zároveň je realizovaná retrokatalogizácia kníh z fondu knižnice. O nových knihách informuje knižnica i v obecnom periodiku a na informačných miestach. Nové dokumenty boli zakúpené s ohľadom na finančné možnosti a dostupnosť na knižnom trhu. Každá zakúpená knižničná jednotka v rámci projektu bola označená logom FPU. Nové prírastky sú prezentované aj osobným prístupom knihovníka s používateľom knižnice.  Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí využívajú našu knižnicu a nikdy neodmietnu ponuku na akékoľvek stretnutie pri knihe. Každá návšteva knižnice je pre knihovníka inšpirujúca, je obohatením a možnosťou poznať potreby používateľov. Dovidenia v knižnici.

D. Červenáková, knihovníčka obecnej knižnice

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!