Spoznávajme sa . . .

júl 26, 2019 by  

021Štítnik – Jasov 20.07.2019

Fotogaléria

Aj tento rok Miestny odbor Matice slovenskej v Štítniku pokračuje v projekte „Spoznávajme sa“, kde hlavným cieľom je spoznávanie prírodných krás a kultúrnych pamiatok na Slovensku. V sobotu ráno sme sa vybrali do obce Jasov, ktorá sa nachádza v Košickej kotline v Národnom parku Slovenský kras. História tejto obce je bohatá, jej vznik sa viaže ku kláštoru premonštrátov a Jasovskej jaskyni. Našou prvou zastávkou bola nádherná Jasovská jaskyňa. Ako sme sa od sprievodkyne dozvedeli, jaskyňa vznikla vďaka podzemnej časti rieky Bodva. Pravdepodobne ju objavili mnísi rádu premonštrátov z miestneho kláštora a verejnosti ju sprístupnili už v roku 1846. Miestni obyvatelia ju poznali aj v stredoveku. Skrývali sa v nej pred Tatármi či Turkami. Na stenách jaskyne sú zachované historické nápisy, najstarší z nich je z čias husitských bojov. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na tvarovo a farebne veľmi pestrú kvapľovú výzdobu a žije tu viacero druhov netopierov. Našou druhou zastávkou bol Premonštrátsky kláštor v Jasove. Je to kláštor pochádzajúci z 12. storočia. Komplex tvorí rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s nádherne prepracovaným dizajnom a maliarskou a sochárskou výzdobou, francúzsky a anglický park, krídlové budovy, nádvorie, knižnica a skleník. Po prehliadke jasovských skvostov sme boli už veru aj vyčerpaní. V jaskyni sme prekonali 720 metrov s prevýšením 30 metrov a 339 schodov a prechádzka po opátstve tiež nebola krátka. Presunuli sme sa teda do obce Medzev, kde nás už čakali s chutným obedom v Condor clube. Posilnení a oddýchnutí sme sa vybrali za ďalším poznávaním, no počasie nám nedoprialo. Hustý dážď nás donútil nastúpiť do autobusu a vymyslieť náhradný plán. Po dlhom uvažovaní sme sa rozhodli, že sa vrátime domov. Cestou sme si však ešte vychutnali kávičku pod Turnianskym hradom a zmrzlinku v Rožňave. Aj napriek tomu, že náš výlet nebol celkom podľa našich predstáv, navštívili sme nádherné miesta v Jasove a plný zážitkov sme sa spokojní vrátili domov. Veľké poďakovanie patrí aj vodičovi firmy Eurobus a.s. DZ Rožňava za celodennú trpezlivosť a ústretovosť
TT

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!