Gemerský folklórny festival 46.ročník

september 10, 2019 by  

2019-08-24 020Rejdová  22.-24.08.2019

Fotogaléria – piatok

Fotogaléria – sobota

Fotogaléria – DMS

Tento ročník Gemerského folklórneho festivalu začal neobvykle už vo štvrtok 22.8. etno workshopom zameraným na revitalizáciu tradičného ľudového odevu a doplnkov. Týmto workshopom, ktorý sa konal v priestoroch novozaloženého sociálneho podniku Rejdovka s.r.o, návštevníkov sprevádzali pani Zuzana Dovalovská, ktorá už 60 rokov šije v obci kroje nielen pre domácu FSk, ale aj pre celé Slovensko, Mária Huňáková, dlhoročná členka FSk Hôra a členka MO MS Rejdová a etnologička Betka Lukáčová. Prezentácia a výklad ku rôznym krojom z obce Rejdová boli veľmi zaujímavé, čo potvrdilo aj množstvo otázok zo strany návštevníkov.

Po workshope sme sa premiestnili do miestnej krčmy, kde sa konal tanečný dom s Petrom Vajdom a jeho partnerkou a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. Tanečný dom mal taktiež veľký úspech, nakoľko sa účastníci zabávali až do skorého rána.

V piatok, aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia, ktoré sa nakoniec umúdrilo začal o 16.00 hod. programom „Do kostela zvonili“ slávnostnými službami božími v evanjelickom kostole. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli pred budovu farského úradu , kde bola slávnostne otvorená výstava  pod názvom „Farby domova“ výstavy obrazov Moniky Vozárovej. Po otvorení výstavy sa sprievod znova presunul na námestie obce, kde sa  oficiálne zahájil 46. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2019. Spev mužskej zložky domácej FSk Hôra vystriedali príhovory starostky obce Mgr. Slávky Krišťákovej, podpredsedom KSK Danielom Rusnákom a riaditeľky GOS v Rožňave Heleny Novotnej. Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali nielen na príprave tohto ročníka GFF, ale aj všetkým menovaným a nemenovaným, ktorí prispeli svojou prácou, či finančným príspevkom. Po príhovoroch pokračovala so svojim vystúpením, a to krásnymi spevmi a tancami  FSk Hôra. V ďalšom programe sa odprezentovali deti z Muzikantského tábora, Martin Repáň s Repáňskou muzikou, Košicki špivaci, Muzika Milana Rendoša a v programe Klenoty kraja v choreografii Vladimíra Michalku sa predstavila tanečná skupina Bardfa.  Po ukončení hlavného programu nasledovala škola tanca s Bardfou a ĽH Ondreja Hlaváča,  a spevácky dvor s Betkou Lukáčovou u Petriska a Jurajom Kováčom, ktoré mali u návštevníkov znova veľký úspech. Novinkou bola prezentácia sociálneho podniku Rejdovka s.r.o.   Návštevníci si mohli pochutnať aj na domácich koláčoch, ktoré pripravili členky Klubu dôchodcov.  Piatková zábava a dobrá nálada pokračovala ľudovou veselicou na námestí obce do skorých ranných hodín.

Sobotňajší program začal dopoludnia otvorením rejdovských dvorov  rozptýlených po celej obci.  Súčasťou bola prezentácia tradičných dvorov : bačovský,  remeselnícky, gazdovský, hasičský, poľovnícky, šindliarsky,  dvor maľovaných vajíčok a prezentoval sa znova sociálny podnik Rejdovka s.r.o. V týchto dvoroch si návštevníci mohli pozrieť tradičné náradia, náčinia, ukážky krojov, výšiviek, paličkovanej čipky. Deti mali možnosť pohladiť ovečky, ktoré boli súčasťou bačovského  dvora u Brehalu, dospelí ochutnať ovčí syr a žinčicu, a samozrejme aj domácu pálenku. Remeselníci predvádzali na námestí obce tradičné ľudové remeslá, ktoré sú v obci zachované dodnes. Na námestí obce sa prezentovali domáci umelci svojimi výšivkami, tkanými kobercami, rezbárskymi prácami, či paličkovanou čipkou.

Počas celého festivalu si mohli návštevníci prezrieť Múzeum tradičnej ľudovej kultúry na námestí obce a tiež výstavu Maliarky Moniky Vozárovej „Farby domova“.  Dopoludňajší sobotňajší  detský program sa niesol v znamení priadok vystúpením DSS Jasanima Rožňava, DFSk Bambuchy z Gemerskej Polomy, Haviarika z Rožňavy, Malého Stromíša z Vlachova, Šafolky a ĽH Oriešok zo Smižian. Novinkou bola módna prehliadka nadčasových detských kolekcií s využitím tradičných ľudových vzorov z Gemer, Malohontu a Hontu.

Po detskom bloku a uvítaní vedúcich folklórnych kolektívov v turistickej ubytovni sa program presunul do priestorov miestneho amfiteátra, kde pokračoval do 21.00 hod. Počas programu bola hlavne pre deti a mládež pripravená tvorivá dielňa a divadielko. Návštevníci mohli  v areáli amfiteátra ochutnať tradičné jedlo z družobného mesta Sajobábony, Gočova a Gemerskej Polomy,  ktoré tam ponúkali. Program na amfiteátri bol sprevádzaný jarmokom ľudových výrobkov remeselníkov z okolia. V sobotňajšom programe sa predstavili FS a FSk z okresu Rožňava v bloku Vôňa Gemera. V programe „ Pozdrav Gemeru“  nám priniesla Martina Ťasková Kanošová, tanečná skupina Bardfsa, spevácka skupina Šafolka s ĽH Oriešok zo Smižian, mužská spevácka skupina Hnojňane v Mihaľovec, Stoličnyho dzyvky, FS Hornád, FS Ponitran a mužská spevácka skupina Šumiačan.  Ani v tomto ročníku nechýbala ani zaujímavá tombola. Každý, kto mal šťastie, si domov odniesol hodnotnú cenu. Na záver sa všetci dobre zabavili na ľudovej veselici pod hviezdami na námestí obce.

Môžeme povedať, že Gemerský folklórny festival v Rejdovej je prezentáciou nielen dobrého folklóru, krásnych krojov, ale aj pohostinnosti a srdečnosti ľudí z Gemera.

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave tohto ročníka podieľali. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník nášho „gemerského“ festivalu.

Verím, že kto raz do Rejdovej príde, rád sa do nej vráti.

IK

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!