Matica slovenská si uctila Jozefa Škultétyho odhalením jeho busty v Martine

september 24, 2020 by  

45Martin – 23.09.2020

Fotogaléria

Matica slovenská odhalila v stredu  bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia Jozefa Škultétyho. Podobizeň matičného správcu stojí v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. „Za Slovensko sa veľmi tvrdo bil, jeho život bol plný práce pre národ. Príznačná bola pre neho nekompromisnosť národnej pravdy a čestný boj za slovenskú politickú, vedeckú a kultúrnu myšlienku. V roku 1918 mohol vidieť obrodu slovenského národného hnutia a národa v prvej Česko-slovenskej republike. No treba zároveň zdôrazniť, že bol proti čechoslovakizmu,“ ozrejmil predseda MS Marián Gešper. Jozef Škultéty sa ako expert česko-slovenskej zahraničnej delegácie v Trianone výrazne zaslúžil o to, že tesne po prvej svetovej vojne Slovensko prvýkrát vystúpilo na medzinárodnej scéne ako samostatný právny subjekt. „V Trianone oponoval samotnému Albertovi Apponyimu. Bez Jozefa Škultétyho a jeho aktívneho nasadenia v roku 1919 a 1920 by možno hranice Slovenska neboli také, ako ich poznáme dnes,“ doplnil M. Gešper. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár si po Andrejovi Hlinkovi v Košiciach uctil aj Jozefa Škultétyho v Martine: „Každý dnes vníma ako samozrejmosť, že máme Slovenskú republiku, ústavu či parlament, ale to nie vždy samozrejmosť bola. Muži, ktorí majú busty v tomto parku, sa o to nesmierne zaslúžili. Tieto spomienky sú dôležité hlavne pre mladých ľudí, pretože ľudia zabúdajú, odkiaľ pochádzame a kto sme. Keď si nebudeme pripomínať naše korene a históriu, nebudeme si môcť zaslúžiť našu budúcnosť.“ Predsedovi parlamentu odovzdal diplom zakladajúceho člena MS predseda ustanovizne. „Je to pre mňa veľká česť. To, že som tu dnes ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vďačím týmto všetkým osobnostiam,“ uviedol B. Kollár.

Na odhalenie busty prišiel aj jediný žijúci vnuk Jozefa Škultétyho Vratislav Pikula, ktorého matičná aktivita potešila. „Mal som päť rokov, keď starý otec zomrel. Dnes sa zamýšľam nad jeho životnými osudmi. Za najväčší zlom v jeho živote pokladám to, že po štvrtom ročníku gymnázia v Rimavskej Sobote prešiel do Revúcej, kde ho oslovil jeho menovec August Horislav Škultéty. To rozhodlo o jeho národnej ceste.“

Bustu Jozefa Škultétyho odhalili počas prebiehajúceho 54. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar za prítomnosti podpredsedov MS, správcu MS a predsedu Dozorného výboru MS, ako aj viceprimátorky mesta Martin. Pôvodne jarné podujatie sa pre pandémiu koronavírusu preložilo netradične na jeseň. Festivalový program so zaujímavými aktivitami a osobnosťami literatúry a kultúry prebieha na rôznych miestach Martina od 22. do 25. septembra 2020.

IÚ MS

ZDROJ: Matica slovenská Martin

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!