Prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., prof. emeritus

24 februára, 2021 by  

HronecJe jednou z celoslovensky najvýznamnejších osobností v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Narodil sa 24.2.1938 v Gočove. Pôsobil ako pedagóg a vedec na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na jej detašovanom pracovisku v Košiciach, neskôr na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove a v na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. V súčasnosti pôsobí na Katedre environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU v Prešove, kde je jednou z kľúčových osobností výskumu dopadov negatívnych antropogénnych vplyvov na kvalitu životného prostredia a na kvalitu života v regiónoch. Patrí k zakladateľom environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách. Mnoho vysokoškolských učebníc, monografií, skrípt, vedeckých a odborných príspevkov svedčí o jeho erudovanosti a robí ho známym nielen doma, ale aj vo svete. Prispieva do vedeckých, odborných, populárnych, literárnych a náboženských časopisov. Samostatne a v spoluautorstve vydal viac ako desať odborných publikácií.

Známe sú aj jeho dokumentárne filmy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia: Pôda volá SOS (1985), Aj pôda môže ochorieť (1998), Zázračná rastlina (2003), Pôda v ohrození (2008), Aby človek nezničil nebesá i zem (2010) a iných dokumentov o poľnohospodárstve, životnom prostredí a udržateľnom rozvoji.

Ako publicista a scenárista sa zaoberá históriou slovenskej vedy a kultúry a jej osobnosťami. Je autorom viacerých kníh o spoločenskom živote a dejinách rodného Gočova a jej významnom rodákovi Jurovi Hroncovi. Je autorom rozhlasových literárnych a dramatických pásiem a relácií, napísal tiež viacero televíznych scenárov. Napísal scenáre filmových dokumentov o Pavlovi J. Šafárikovi, Samovi Tomášikovi, Aurelovi Stodolovi, Kornelovi Ivanovi Halátovi a Jurovi Hroncovi.

Založil Občianske združenie pre zachovanie pamiatky Jura Hronca a je jeho čestným predsedom. Spolu s manželkou Danielou, rodenou Faklovou, etnografkou, spisovateľkou a publicistkou, je autorom múzejnej expozície pamätného domu Jura Hronca v Gočove.

Významná je jeho spolupráca s viacerými zahraničnými odbornými inštitúciami a akadémiami vied, v ktorých zastáva rôzne funkcie (Česko, Bielorusko, Poľsko a i.). Je nositeľom medaily sv. Gorazda, Cena Leonarda Stöckelasa a mnohých iných ocenení a čestných uznaní doma i v zahraničí.

Zdroj: Maj Gemer, Gočovské dvory

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!