Ľudovít Reuss – aj člen Matice slovenskej

16 apríla, 2021 by  

18. 4. 1822, Revúca – 25. 9. 1905, Revúca

evanjelický kňaz, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik

Bol tretím synom Samuela Reussa. Študoval na gymnáziu v Gemeri, Levoči a teológiu v Bratislave. Od roku 1848 bol kaplánom  a od roku 1853 pôsobil ako farár v Revúcej. Zúčastnil sa revolučných pohybov gemerských národovcov, za čo bol štatariálnym súdom v Plešivci odsúdený na dva týždne väzenia. Výrazne sa zaradil do hlavného štúrovského prúdu slovenského národného obrodenia. Z rodiny Reussovcov sa najviac aktivizoval v zbieraní a zachovaní plodov slovenskej ľudovej slovesnosti. Bohatý národopisný materiál z oblasti ľudovej viery o vzniku a vývoji vesmíru spracoval v rukopisnej práci Bájeslovie drievnych Slovákov. Z ďalších rukopisov je známy Etymologický slovník reči slovenskej a jej príbuzných. Spolu s A. H. Škultétym a J. D. Čipkom pripravoval na vydanie rozsiahlu zbierku rozprávok. Tlačou nevyšla, ale neskôr sa stala základným prameňom Škultétyho Slovenských povestí a Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Ľudovít Reuss bol aj verejne činný. Ako evanjelický farár uplatnil svoj vplyv pri zriaďovaní Slovenského ev. a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Bol členom Matice slovenskej a členom Chemicko-technickej spoločnosti v Erlangene, v Nemecku. S bratom Júliusom sa zaoberali štúdiom slovenskej ľudovej piesne. Najmä za ním prišla do Revúcej 13. októbra 1855 Božena Němcová, lebo chcela vydať Reussovcami zozbierané rozprávky a povesti. Pochovaný je na revúckom cintoríne.

Zdroj: Dušan Dubovský – Revúca kolíska slovenského stredného školstva, Mesto Revúca- Rozprávková krajina Reussovcov, Maj Gemer

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!