Juraj Ambrozi – iniciátor prvého učiteľského spolku

19 apríla, 2021 by  

18.04.1694 Dolný Kubín – 05.07.1746 Štítnik

iné varianty mena boli Ambrosius, Ambrož, Ambrosi, – slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár, organizátor stredných škôl na Gemeri.
Narodil sa v rodine oravského zemana Mateja Ambroziho a jeho manželky Zuzany, rodenej Kubačkovej. Vzdelanie získaval v Dolnom Kubíne, Leštinách, Kežmarku, Debrecene, Rožňave – Brzotíne, v rokoch 1716 – 1718 na kolégiu v Prešove a v rokoch 1718 – 1721 na univerzite vo Wittenbergu. Tu začal aj literárne tvoriť, pričom ako vzor mu slúžila nemecká teologická literatúra a veľký vplyv mal na neho i Daniel Krman, s ktorým spoločne prekladal Bibliu. Po ukončení štúdií v cudzine sa vrátil späť do rodnej vlasti. Počas návratu domov bol v Poľsku väznený za vykonávanie evanjelických bohoslužieb v horách. Situácia sa vyhrotila až tak, že mu hrozil trest smrti. Až na zákrok veliteľa Oravského hradu bol prepustený, no dostal doživotný zákaz vstupu na poľské územie.  V tom období sa venoval najmä písaniu náboženských spisov, taktiež vydával Krmanove spisy, skladal a z nemčiny prekladal náboženské piesne. Jeho diela mali okrem náboženského i výchovno vzdelávací charakter. Prvým pôsobiskom mladého farára bolo mesto Prešov, kde pôsobil ako vychovávateľ. Neskôr pôsobil ako rektor v Necpaloch. Až v roku 1724 nastupuje ako kňaz do Cirkevného zboru Vrbovce, odkiaľ musel odísť do Cirkevného zboru v Prietrži, kvôli náboženskému útlaku. V roku 1738 prijal pozvanie zo Štítnika, kde ho po dvoch rokoch vymenovali za superintendenta Predpotiského a Potiského evanjelického dištriktu. Nakoľko túžil pripojiť k jemu zverenému úradu všetky časti dištriktu, rozhodol sa vykonať vizitáciu všetkých zborov. Juraj Ambrózius si veľmi dobre uvedomoval dôležitosť výchovy u detí. Jeho pričinením vznikla v Štítniku Spoločnosť čiže bratstvo rektorov a učiteľov teda prvý učiteľský spolok na Slovensku a bývalom Uhorsku. Počas pôsobenia v Štítniku napísal viacero diel: 1738 – Gruntovní vysvětlení katechysmu Martina Luthera, 1742 – Rozebrání částek některých katechysmu Dra Martina Luthera, 1742 – Spasitedlná příprava k smrti, 1745 – Líbezné jádro celého křesťanského evangelického učení. Takiež prispel dvoma piesňami do Funebrála Pavla Jacobeiho. Časť jeho tvorby ostala v rukopisoch. Avšak v roku 1746 po návrate zo slávnostného zhromaždenia evanjelických spoločenstiev, ktoré sa konalo v Bystrom, sa ho zmocnila choroba a zomrel. Bol to muž, ktorý vynikal bezúhonnosťou mravov, učenosťou, výrečnosťou.

Zdroj: Maj Gemer, Štítnické zvesti

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!