Jonatán Dobroslav Čipka – zakladajúci člen Tatrína

14 júna, 2021 by  

14.06.1819 Tisovec 14.02.1861 Drienčany

– spisovateľ, folklorista, učiteľ, evanjelický kňaz, rozprávač, publicista, prekladateľ a zakladateľ hospodárskych spolkov. Pochádzal z meštianskych rodičov. Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde bol vedúcim predstaviteľom slovenskej študentskej spoločnosti. V štúdiu pokračoval v Bratislave a v Jene. Počas prázdnin aj po ukončení štúdia bol v priateľskom styku s A.H. Škultétym, Š.M. Daxnerom a s J. Franciscim, s ktorými sa pustil do zberateľskej činnosti. Svoje prvotiny, ktoré Čipka napísal ešte na lýceu, podpisoval menom Hradovský, zverejnil ich Fejérpatakyho vlastenecký kalendár a Slovenský pozorník. Od roku 1841 bol kaplánom u superintendenta P. Jozefiho v rodnom Tisovci. Práve vďaka Jozefimu bol v Tisovci čulý národný život. Čipka spolu so Škultétym vydávali „Zorničku – Zábavňík pre ďjetki“, zborník rozprávok a veršov. V roku 1843 bol Čipka vychovávateľom v Turci u Révayovcov, kde si povesti zapisoval do rukopisného zborníčka „Prostonárodnie pripoviedky“. V roku 1844 sa stáva zakladajúcim členom Tatrína – predchodcu Matice slovenskej. V rokoch 1845 – 1847 bol učiteľom a evanjelickým kaplánom v Ratkovej, kde založil kupecký aj hospodársky spolok a nedeľnú školu ako základ národnej výchovy, so zameraním sa na dospievajúcu mládež. Od roku 1847 pôsobil ako farár v Drienčanoch. Spolu s A. H. Škultétym a Š. M. Daxnerom zapísal množstvo zozbieraných slovenských ľudových rozprávok do takzvaného „Codexu tisovského“, ktorý dlho patril medzi základné pramene pri vydávaní ľudových rozprávok. Medzi najznámejšie rozprávky patria: Tri citróny, Loktibrada, Jelenčok, Čert slúži, Dobrý kôň a lepší syn, Pes, Panna z rosy, Čarodejná lampa a mnoho iných. Pochovaný je vedľa P. Dobšinského.

Zdroj: Gemer –malohont, história a súčasnosť, autor: Jozef Leffler

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!