Pavol Jozef Šafárik – 160. výročie úmrtia

27 júna, 2021 by  

Kobeliarovo – 27.06.2021

Fotogaléria – Michal Terrai

Fotogaléria – Alexander Lázár

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Vyvrcholením  trojdňových osláv bol spomienkový deň v Kobeliarove 27. júna 2021. Slávnostné Služby Božie v Ev. a. v. kostole v Kobeliarove otvorila Folklórna skupina Bučina z Pače. Služby viedla kaplánka Ľubica Štefanidesová, ktorá vyzdvihla Šafárikovu osobnosť: „Pavol Jozef Šafárik nemal ľahký život, ale obratnosť jeho rodičov, rozumnosť jeho samého mu dovoľovali veci, o ktorých jeho vrstovníci možno ani nesnívali. Prinášal ľuďom všetko to, čo sa on naučil. Nesnažil sa o veľké uznanie, ale snažil sa pomôcť ľuďom a ukázal im, že aj tí čo nemajú veľa, môžu dostať vzdelanie, ktoré si zaslúži každý“. Vladimír Tököly predniesol pohľad mladého matičiara na nášho slávneho rodáka: „Pavol Jozef Šafárik bol jednou z najväčších persón našej malej krajiny. A hoci jeho životná cesta nebola jednoduchá, jeho charakter môžeme definovať ako neoblomný a vytrvalý. Možno mal iný charakter myšlienok než Štúrovci, no bol rovnako veľkým národovcom. Možno v medzinárodnom kontexte svojej vedeckej činnosti ešte významnejším a takýto človek si zaslúži našu úctu a večnú spomienku“. Slávnosť pokračovala pred Pamätným domom Pavla Jozefa Šafárika. Za tónov krásnej piesne v podaní Folklórnej skupiny Bučina zástupcovia  obce Kobeliarovo, Matice slovenskej, Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach položili spomienkové vence k pamätnej tabuly. Pani starostka Janka Regrutová prítomných srdečne privítala a následne Katarína Adamková, študentka Gymnázia P. J. Šafáriaka v Rožňave, pozdravila hostí krásnou básňou. V slovách p. Gbúra z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo cítiť hrdosť. Hrdosť na to, že práve univerzita rozvíja odkaz Pavla Jozefa Šafárika. Je to odkaz nielen vedecký ale aj ľudský. Šafárik vytvoril devätnásť samostatne vydaných prác. Stal sa tvorcom prvého celistvého pohľadu na dejiny slovanských národov a ich literatúr. Slovanské starožitnosti a Slovenský národopis sú priekopnícke diela rozširujúce dovtedajší obraz o minulosti Slovanov, ktoré ovplyvnili mnohých slovanských dejateľov národného obrodenia. Na záver sa všetkým prítomným poďakovala riaditeľka Domu Matice slovenskej Zlatica Halková. Slová vďaky patrili všetkým organizátorom, hosťom, účinkujúcim, jednoducho všetkým tým, ktorí si našli čas, aby si spolu s nami uctili pamiatku tohto nášho skromného no činmi veľkého rodáka.

Tatiana Tomková

Dom Matice slovenskej v Rožňave

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!