Ján Fabián – nezabúdame . . .

27 septembra, 2021 by  

Zdroj: FB Gemer-malohont, história a súčastnosť
Dňa 19. septembra sa v Rakovnici  narodil prof. Dr. h. c. Ing. Ján Fabián, CSc., odborník v oblasti mechanizácie a automatizácie baníctva a pedagóg. Pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec Peter Fabián ako baník odpracoval 27 rokov v Železorudných baniach v Rožňave, úsek Rudná. Základnú a strednú školu ukončil v Rožňave. Po štúdiu na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach pracoval v Železorudných baniach v Rožňave, od roku 1961 pôsobil na Katedre banskej mechanizácie a automatizácie Baníckej fakulty VŠT v Košiciach. V roku 1969 sa dostal ako štipendista Humboldtovej nadácie na jeden rok na Bergakademiu Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. V roku 1971 nastúpil na dvojročný študijný pobyt do Kanady. V rokoch 1977 – 1981 pôsobil ako hosťujúci profesor (neskôr dekan) Baníckej fakulty – University of Zambia.

V roku 1994 bol menovaný profesorom baníctva na Baníckej fakulte TU v Košiciach. Ako svetovo uznávaný banský odborník bol poctený titulom Dr. h. c. na univerzite v Indii (1997 a v Rumunsku (2001). Ján Fabián bol členom mnohých odborných a vedeckých inštitúcií doma a v zahraničí, člen Asociácie profesorov baníctva vo svete, poradca ministra hospodárstva SR pre baníctvo, člen redakčnej rady časopisu Rudy – Praha, podpredseda Slovenskej baníckej spoločnosti, člen Eurominerals za Slovensko v Bruseli, čestný predseda baníckych spolkov Košický banícky cech a Gemerský banícky spolok „Bratstvo“ v Rožňave, člen redakčnej rady baníckeho časopisu – Mineral Revue v Bratislava a pod. Pracovne navštívil viac ako 46 krajín sveta. Napísal 6 odborných kníh, vyše 50 odborných článkov, 13 výskumných správ, 4 patenty a súdno-znalecké posudky a projekty pre hlbinné a povrchové baníctvo. Svoj životopis a zážitky z cestovania zhrnul v roku 2001 v knihe: Putovanie za baníckym chlebíkom. V roku 2005 bol ocenený Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností Zlatou medailou ZSVTS, v roku 2006 mu minister hospodárstva udelil vyznamenanie Za zachovanie tradícií.
Prof. Dr. h. c. Ing. Ján Fabián, CSc. zomrel 2. februára 2018 v rožňavskej nemocnici vo veku nedožitých 83 rokov.
Celoživotná filozofia profesora Jána Fabiána, vyslovená jeho slovami znie:
Nadišla chvíľa, patrí sa spomenúť slová, v ktorých som nachádzal útechu a pokoru a ktorými som prosil Boha: Bože, daj mi silu, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť, daj mi odvahu, aby som zmenil tie, ktoré zmeniť môžem a daj mi múdrosť, aby som obidvoje včas od seba rozpoznal. (Alex Munte, Kniha o Saint Michele)…
Tieto prosby mi pomáhali prekonávať aj tie najťažšie chvíle môjho života.“

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!