Gymnázium v Revúcej malo veľké výročie

22 septembra, 2022 by  

Revúca – 18.09.2022

Fotogaléria

Revúca zohrala významnú úlohu v procese formovania novodobého slovenského národa. V 60. a 70. rokoch 19. storočia sa stala jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života. Na základe požiadaviek „Memoranda národa slovenského“ dňa 16. septembra 1862, takmer rok pred založením Matice slovenskej, tu otvorili Slovenské evanjelické a. v. gymnázium.  Gymnázium v Revúcej sa stalo prvou strednou školou v celej histórii Slovákov,  na ktorom sa až do roku 1874 vo všetkých predmetoch vyučovalo v slovenskom jazyku. Pričinením najmä Augusta Horislava Škultétyho a Samuela Ormisa sa gymnázium stalo významným strediskom rozvoja slovenského spisovného jazyka. Slávnostné otvorenie Slovenského evanjelického a. v. gymnázia, ktoré sa konalo 16. septembra 1862 v revúckom evanjelickom a. v. kostole, bolo prvým veľkým úspechom slovenského školstva. Novozvolený správca gymnázia August Horislav Škultéty sa vo svojej inauguračnej reči dotkol predovšetkým troch základných otázok: prečo bolo treba gymnázium založiť, či ho dokážu udržať a v akom duchu má pôsobiť. Gymnázium prirovnal k novozasadenému stromčeku s nádejou, že sa mu bude dariť. Škola mohla existovať len vďaka zbierkam a darom slovenského národa. K získavaniu peňazí pomáhali aj články v periodikách, predovšetkým v Pešťbudínskych vedomostiach, neskôr v Národných novinách. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch Latinákovho domu, ktorý neskôr gymnázium odkúpilo. Na čele patronátneho výboru a hlavným dozorcom školy boli postupne Štefan Marko Daxner a Ján Francisci. Výraznou postavou profesorského zboru bol všestranný pedagóg Ivan Branislav Zoch, ktorý bol priekopníkom vo vyučovaní telesnej výchovy u nás a vo vtedajšom Uhorsku vôbec. Bol aj autorom prvej slovenskej učebnice fyziky pre gymnáziá. Na gymnáziu sa vyučovala slovenčina, maďarčina, nemčina, latinčina, gréčtina, matematika, dejepis a fyzika. Za 12 rokov trvania tu študovalo 566 žiakov, z toho 20 z Čiech a Moravy. Z mnohých neskôr vyrástli uznávaní ľudovo-výchovní a kultúrno-vedeckí pracovníci, básnici a spisovatelia. 18 septembra 2022 sa zvony evanjelického kostola v Revúcej rozozvučali znova. Oznamovali začiatok slávnostných služieb Božích pri príležitosti 160. výročia založenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia, 170. výročia úmrtia Samuela Reussa a 130. výročia úmrtia Augusta Horislava Škultétyho, ktoré sa konali pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Odvysielané boli aj v priamom prenose Rozhlasu a televízie Slovenska. Kazateľom Slova Božieho bol Ivan Eľko, generálny biskup ECAV. Liturgovali Peter Mihoč – biskup VD ECAV, Boris Mišina – tajomník generálneho biskupa ECAV, Radovan Gdovin – senior Gemerského seniorátu ECAV, Dušan Pavel Hrivnák – konsenior GES, Danica Hudecová – domáca zborová farárka CZ Revúca, Emília Velebírová – zborová farárka v CZ ECAV Koceľovce a Ivan Bojna – farár CZ ECAV Jelšava. Na organe hrala Jana Januchová – domáca zborová kantorka.  O hudobný vstup sa postarala Dychová hudba pri CZ Jelšava pod vedením Pavla Machajdíka, Spevácke zbory QUIRIN a NÁDEJ z Revúcej pod vedením Jaroslava Petra a s piesňou „Hospodin je spásou“ vystúpili Ivan Nemčok, Nikoleta Tomesová a Šimon Majerník z CZ Rožňava. Juraj Sarvaš vo svojom vstupe predniesol časť inauguračnej reči Augusta Horislava Škultétyho. V príhovoroch vystúpil Július Buchta – primátor mesta Revúca a Rasťo Chalupka – riaditeľ Gymnázia M. Kukučína v Revúcej. Po ukončení sa zhromaždenie presunulo k pamätnej tabuli pri vstupe do chrámu venovanej slávnostnému otvoreniu Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia. Ako prvý sa prihovoril biskup VD ECAV Peter Mihoč, Jaroslav Rezník vyslovil poctu Škultétymu a prítomným sa prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaša. Počas piesne sa uskutočnil akt kladenia vencov k tabuli. Za Maticu slovenskú venček položili Zlatica Halková – riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, Zuzana Pavelcová – riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej a Adam Polievka – riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej. Oslavy vyústili v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde sa slávnostne uviedla nová kniha  Ondreja Sliackeho „Revúcke guľky“ a reedícia knihy „Pamäti Slovenského ev.a.v. gymnasia a s ním spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci“ od Augusta Horislava Škultétyho. Táto kniha vyšla v pôvodnom vydaní v roku 1889 a v reedícii v roku 2022. V podkroví múzea si hostia mohli pozrieť tematickú výstavu „Prvé slovenské gymnázium v ozvenách tlkotu železného srdca Uhorska“. Výstava sa zameriava na prezentáciu informácií spojených so vznikom historicky prvého z trojice slovenských gymnázií. O moderovanie programu sa postaral tradične s úctou Juraj Genčanský a výstupom nesklamal ani Lukáš Latinák, ktorý čítal listy študentov so zanietením a svojím zvláštnym  šarmom. Ďakujeme, že Dom Matice slovenskej v Rožňave mohol byť súčasťou takého krásneho podujatia. Domov sme odchádzali plní dojmov a krásnych zážitkov

ZDROJ:www.muzeum.revuca.sk

TT

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!