Traja sokoli

4 novembra, 2022 by  

Plešivec – 04.11.2022

Fotogaléria

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akademického sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov. Obec Plešivec, SZPB Rožňava,  Miestne odbory Matice slovenskej Plešivec, Rožňava, Pača  a Dom Matice slovenskej Rožňava aj za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci 4.nomebra 2022 uskutočnili spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho a Michala Miloslava Bakulínyho. Traja sokoli nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy boli okrem iného vyslovené v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom Daxnerom. Požadovali v ňom uznanie Slovákov za svojbytný národ a používanie slovenčiny ako úradného a vyučovacieho jazyka. Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov  a tak sme si s úctou pripomenuli troch sokolov a ich okrúhle výročia: 200. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera a Jána Francisciho a 130. výročie úmrtia Michala Miloslava Bakulínyho. Položením vencov za účasti všetkých zástupcov organizácii sa začal pietny akt. Básne v podaní žiačok ZŠ Nelly Vilusovej a Laury Chudárovej umocnili vážnosť podujatia. O histórii predniesol poznatky mladý matičiar Vladimír Tököly. V závere riaditeľka DMS Zlatica Halková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a venovala obci a základnej škole úplne čerstvé brožúrky od  autora Pavla Pareničku – Traja sokoli. 

Text: Ing. Zlatica Halková

Foto: Tatiana Tomková

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!