Zasadnutie Oblastnej rady MS v Rožňave

7 februára, 2023 by  

Rožňava – 03.02.2023

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Michal Terrai

V priestoroch Domu Matice slovenskej (DMS) v Rožňave sa 3.2.2023 uskutočnilo zasadnutie Oblastnej rady MS v Rožňave, predsedov Miestnych odborov MS okresov Rožňava a Revúca a priaznivcov MS, kde svojou prítomnosťou všetkých osobne pozdravili aj najvyšší predstaviteľ MS – predseda MS Marián Gešper a riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník. Zasadanie otvorila riaditeľka DMS v Rožňave Zlatica Halková, ktorá všetkých privítala a predstavila návrh programu rokovania. Uviedla aktivity za rok 2022, ktoré sa uskutočnili, zhodnotila celé pôsobenie MS  a sumarizovala úspešne zvládnuté projekty v okresoch za rok 2022. Oboznámila o pripravovaných akciách, projektoch a úlohách pre rok 2023. Po všetkých hodnotiacich bodoch programu sa ujal slova predseda MS, Marián Gešper, ktorý tiež zhodnotil aktivity MS v roku 2022, úspešne uskutočnené väčšie projekty a oslavy aj v našich okresoch, na ktorých bol aj osobne prítomný. Informoval o pripravovaných oslavách a projektov pre rok 2023. Nakoľko je aj okrúhle výročie MS, prítomných upovedomil o termíne a pripravovanom programe osláv, ktoré sa uskutočnia v Martine. Samozrejme všetkých na tieto oslavy pozval. Po obšírnych informáciách predsedu MS, sa prítomným prihovoril aj riaditeľ ČÚ MS Martin Hajník, ktorý odovzdal svoje poznatky o členskej základni, zrekapituloval prácu aj po administratívnej stránke, obsahu, za ktorú poďakoval aj predsedom MO MS okresov, bez ktorých fungovanie MS by určite nebolo na takej úrovni, ako je. Prítomných pozdravili aj člen Výboru MS, za okres Rožňava, Vladimír Tököly a podpredseda Dozorného výboru MS Martin Gallík. Po vyčerpanom a ukončenom programe sa predsedovia miestnych odborov ešte spoločne informovali o podujatiach, ktoré nás čakajú v okrese Rožňava a Revúca v roku 2023.

Ďakujeme za dary, ktoré sme všetci obdržali, knihy a Štítnické pozdravy.

Prajeme nech sa darí aj v roku 2023.

PhDr. Michal Terrai, MBA

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!