A opäť je za nami ďalší vydarený ročník Kellnerovej Polomy

6 marca, 2023 by  

Gemerská Poloma – 03.03.2023

Fotogaléria

Výsledková listina

V priestoroch Základnej školy P. Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome sa konal 24. ročník recitačnej súťaže Kellnerova Poloma, súťaže, ktorá je oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si kultúrnych tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné miesto. Organizátori tejto súťaže, ktorými sú ZŠ, Obec i MO Matice slovenskej v Gemerskej Polome dali podujatiu slávnostný a dôstojný ráz. Zároveň si uvedomujú, ako je nesmierne dôležité svoj materinský jazyk pestovať a zveľaďovať, pretože to znamená nielen upevňovanie svojej národnej identity, ale aj vzdanie úcty všetkým tým, ktorí históriu a kultúru Slovenska a slovenčiny začali písať. Posledné 3 „kovidové“ roky zasiahli i túto súťaž, pretože sa nemohla konať, a preto bola u mnohých priaznivcov dlho očakávaná. 24. ročník tejto súťaže bol mimoriadny i preto, že sa konal v roku, keď ubehlo 200 rokov od narodenia práve Petra Kellnera Hostinského a zároveň 10. augusta tohto roku ubehne 150 rokov od jeho smrti.

Pozitívom takýchto recitačných súťaží je to, že mladí ľudia si cvičia pamäť, majú motiváciu čítať, rozvíja sa v nich súťaživosť, zodpovednosť a tiež si rozvíjajú svoj prejav – prednášajú pred mnohými ľuďmi, učia sa artikulovať, mať správny kontakt s publikom, zaujať a pracovať s hlasom.

Atmosféra počas celej súťaže bola skvelá, súťaž veľmi dobre organizačne zvládnutá a 68 súťažiacich z 19 MŠ, ZŠ a SŠ predviedlo svoje nadanie a recitačné schopnosti. Všetci prítomní prežili prekrásne umelecké dopoludnie.

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tejto súťaže, veľmi sa tešíme, že sa tí najlepší recitátori z rôznych školských zariadení okresu Rožňava mohli osobne stretnúť, prezentovať sa svojím recitačným prejavom a získať aj nové skúsenosti.

Mgr. Jana Krivušová

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!