Je dôležité pripomínať si históriu nášho národa

29 mája, 2023 by  

Gemerská Poloma 

Fotogaléria

Takýmto heslom som sa riadila, keď som  po tieto dni bola pani Červenákovou, pracovníčkou obecnej knižnice,  pozvaná do knižnice v obci, aby som žiakom tunajšej základnej školy pripomenula život a dielo nášho  rodáka  a národovca  Petra Kellnera Hostinského. Je to v období, kedy si pripomíname jeho  okrúhle výročia,   200 rokov od jeho narodenia a 150 rokov od jeho smrti. A paradox je aj to,  že v tomto  roku si tiež pripomíname   160. výročie  vzniku Matice slovenskej, ktorej Peter Kellner bol spoluzakladateľom. Žiakom som   vysvetlila  poslanie Matice slovenskej  a jej úlohu na uchovávanie kultúrnych a národných tradícií. Jednotlivé besedy boli uskutočnené s prihliadnutím na vekové kategórie, pričom neboli nudné, práveže mali inšpiratívny  charakter a čo je  dobré    nemíňali sa  účinku. Žiaci sa živo   zaujímali nielen o  nášho rodáka, ale aj slávnych  spisovateľov pochádzajúcich z nášho regiónu. Besedy   pani Červenáková  organizuje už niekoľko rokov a zároveň vždy pripraví aj ukážky knižných noviniek, ktorých nákup realizuje z finančných prostriedkov dotačného systému Fondu na podporu umenia.  Jej cieľom je vzbudiť u nich   záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Stále  pre nich vymyslí  niečo nové,  mladším ale aj starším  žiakom – ako narábať s knihou,  alebo  ako sa orientovať v knižnici, ako z kníh získať potrebné informácie a do povedomia dáva odpoveď na otázku prečo je potrebné čítať knihy.  V závere každej besedy  bolo vyhodnotenie, vzájomné dopĺňanie a zistenia koľko  si z toho  zapamätali so zistením ako sledovali besedu. A myslím si, že sa to aj v plnej miere podarilo.

Mária Antalová – predsedníčka MO MS v obci

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!