Spomienková slávnosť k 150. výročiu úmrtia Petra Kellnera Záboja Hostinského

8 septembra, 2023 by  

Gemerská Poloma – 03.09.2023

Fotogaléria – DMS

Fotogaléria – JH

Matica slovenská v spolupráci  s Obcou Gemerská Poloma, ECAV Gemerská Poloma a Základnou školou Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome zorganizovala 3. septembra 2023 spomienkovú slávnosť, na ktorej si pripomenuli 150. výročie úmrtia  národovca, básnika, novinára, historika, redaktora Slovenských  národných novín, blízkeho spolupracovníka Ľudovíta Štúra a hlavne nášho rodáka, Petra Kellnera Záboja Hostinského. Začiatok slávnosti sa odohral vo farskej záhrade, pri rodnom dome a pamätnej tabuli Petra Kellnera. V úvode prítomní zaspievali hymnu „Kto za pravdu horí“ a sestra konseniorka Karmen Želinská predniesla modlitbu. S jeho pohnutým, ťažkým životom a dielom prítomných oboznámila starostka obce Lilian Bronďošová. Zástupcovia Matice slovenskej, MO MS, evanjelickej cirkvi a obce položením vencov k pamätnej tabuli prejavili úctu a vďaku osobnosti, ktorá v tých časoch dokázala vziať na seba veľkú zodpovednosť. Rozozvučaním zvonov na evanjelickom kostole v Gemerskej Polome sa začali slávnostné Služby Božie, na ktorých farárka Jana Kendžurová privítala všetkých prítomných, osobitne docenta PeaedDr. Pavla Pareničku, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú, kultúrno –  osvetovú pracovníčku Matice slovenskej Tatianu Tomkovú, seniorátneho presbytera Milana Molčana a liturgiou začala slávnostné Služby Božie. Celý priebeh slávnosti obohatili svojimi spevmi evanjelický spevokol, detská ľudová hudba Mrzukanti a spevácka zložka z Folklórnej skupiny Dolina. O činnosti Petra Kellnera v  matičnom hnutí informovala predsedníčka MO MS Mária Antalová. Slávnostnou kázňou Slova Božieho poslúžila sestra farárka Karmen Želinská, ktorá vysoko vyzdvihla jeho prínos pre slovanský národ. „Slovenský národ nezabúda na svojich predkov a svojich dejateľov, ktorí pohli dejinami a nezmazateľne sa zapísali do povedomia slovenského národa. Jedným z takýchto ľudí bol aj Peter Kellner Hostinský, ktorého výročie úmrtia si dnes pripomíname. Udržiaval iskru v pahrebe slovanstva a vždy sa postavil na stranu Slovanov, na pozíciu svojho národa, z ktorého vyšiel práve tu, v Gemerskej Polome. Videl slávu v budúcnosti, videl slávu štúrovskej spisovnej slovenčiny. Šiel veľmi cieľavedome a plný viery. Prekonával ťažké veci a veril v dobrú budúcnosť slovanského národa. Pre našich potomkov je dôležité, aby sme na odkazy našich velikánov slovenského národa nezabudli. Aby sme vedeli, kde sú naše korene. Aby sme nezabudli rozprávať našou ľúbozvučnou slovenčinou. Nezabudnime na časy dávne a do budúcnosti udržiavajme iskru v pahrebe slovanstva.“ Po krátkej prestávke slávnostné podujatie pokračovalo v základnej škole, kde sa  predstavila detská  ľudová hudba Mrzukanti. Veľmi pekný program bol zostavený  z básní štúrovcov spievaných na melódie polomských ľudových piesní a doplnený odborným slovom Pavla Pareničku. V závere nasledovalo uvedenie publikácie „Životný príbeh pobočníka Ľudovíta Štúra“ za účasti autora, ktorý s radosťou podpisoval toto dielko ešte voňajúce novotou.Krstnými rodičmi sa  stali deti z DĽH Mrzukanti.  Prežili sme krásny deň a  takto sme si pripomenuli život a dielo  Petra Kellnera Záboja Hostinského, človeka múdreho,  skromného a  hodného obdivu.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!