Peter Kellner Hostinský na hodinách literatúry v 6.A a 9.A

14 septembra, 2023 by  

Gemerská Poloma – 06.09.2023

Fotogaléria

Pri príležitosti 150. výročia smrti P. Kellnera Hostinského sa dňa 03. 09. 2023 konali obecné oslavy, v rámci ktorých bola krstená i publikácia, ktorá bola venovaná práve tomuto štúrovcovi. Preto sme sa rozhodli, že aj v našej ZŠ si toto výročie pripomenieme. Na prvých hodinách literatúry v 6.A a 9.A si žiaci vyskúšali vo dvojiciach prácu s odbornou literatúrou. Veľkou pomocou im bola práve publikácia a aj výstavné panely, ktoré nám zapožičal Dom Matice slovenskej v Rožňave, na ktorých bol zachytený život a dielo P. K. Hostinského, zmapovaná celá štúrovská generácia, ale aj ich národnobuditeľská činnosť. Každá dvojica mala k dispozícii hárok s úlohami, ktoré sa týkali P. K. Hostinského – jeho života a činnosti v rámci štúrovskej generácie. Deviataci riešili aj úlohy o celej štúrovskej generácii a Matici slovenskej, ktorej výročie vzniku si tiež v tomto roku pripomíname. Dvojiciam sa darilo, dokázali vyriešiť mnohé zadané úlohy. Tie úlohy, ktoré nestihli alebo nevedeli, sa na nasledujúcej hodine dozvedeli. A tak si rozšírili svoje vedomosti o našom rodákovi, po ktorom je pomenovaná naša ZŠ. Tieto hodiny sa žiakom páčili a už sa tešia na ďalšie bádanie o našich spisovateľoch alebo významných osobnostiach našich dejín.

Mgr. Janka Krivušová

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!