Spolupráca sa vypláca: Národovci v regióne – stretnutie tých, čo chcú…

22 septembra, 2023 by  

Rožňava – 20.09.2023

Fotogaléria DMS

Fotogaléria ZU

V priestoroch Gemerskej knižnice v Rožňave sa 20.09.2023 konala akcia, ktorá hneď  pospájala niekoľko subjektov  – Gemerskú knižnicu P. Dobšinského, Dom MS v Rožňave, MsÚ Rožňava  – odbor školstva a učiteľky slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl.   Stretnutie otvorila hudobná skupina Mrzukanti, zo ZŠ P.K. Hostinského  z Gemerskej Polomy, ktorú viedol pán riaditeľ PhDr. Vladimír Vnenčák. Po vystúpení nasledoval príhovor pani riaditeľky knižnice Mgr. Ivety Kyselovej. Knižnica pedagógom predstavila všetky dostupné možnosti spolupráce, ako vo výpožičných službách, biblioterapii, rovnako aj pri vzdelávaní žiakov. S prácou knižnice a scientometrickou knižnicou nás  zoznámila riaditeľka Univerzitnej knižnice  UPJŠ PhDr. Daniela Džuganová. Po krátkej prestávke sa dostala na rad ďalšia inštitúcia, Dom MS v Rožňave. Pani riaditeľka Ing. Zlatka Halková  oboznámila zúčastnených o aktivitách Matice slovenskej, o možnostiach odborných prednášok priamo na školách, ako aj o možnosti nákupu kníh z matičného vydavateľstva za „ľudové ceny“. Vystúpenie pani riaditeľky doprevádzala Katka Stohrová so svojou gitarou.

Záverom podujatia dostala slovo okresná vedúca predmetovej komisie SJL PhDr. Zuzana Ujházyová, ktorá poďakovala všetkým inštitúciám za skvelú kooperáciu, podporu pri vzdelávaní a s učiteľmi  prebrala výchovno-vzdelávacie aktivity, problémy a úskalia výučby slovenského jazyka.

Celé stretnutie prebiehalo pod dohľadom vedúcej odboru školstva Mgr. Alžbety Tamásovej a referentky Ing. Jany Agnetinovej.

Cieľom akcie bolo utužovať dobré vzťahy kultúrnych inštitúcií a škol, vytvoriť ponukovú škálu možností edukácie, po ktorej môže učiteľ  vo svojom priamom výkone siahnuť. Predsa aj tretie strany v podobe kultúrnych inštitúcií  (knižníc, galérií, múzeí, MS, a pod.)  vo vyučovacom procese  majú svoje pevné miesto. Sú nositeľom tradície, kultúrnych a historických hodnôt.

Počas prezentovania biblioterapie padlo z úst pani Timei Bagačkovej Zollerovej  slovné spojenie „budovanie sebadôvery a sebaúcty“.  Využívajme teda spoluprácu, kooperáciu inštitúcií tak, aby sme si my sami budovali sebaúctu a sebadôveru. Iba vtedy ju dokážeme budovať aj v iných. Veď právom sa hovorí, že len ten dokáže zapáliť pochodeň, kto sám v sebe nesie oheň.

Všetkým prítomným, hosťom a zúčastneným ďakujem za príjemne strávený deň.

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!