Odhalená pamätná tabuľa Jánovi Antalovi

9 októbra, 2023 by  

Betliar – 08.10.2023

Fotogaléria Michal Terrai

V nedeľu, 8. 10. 2023 vyvrcholili Dni obce Betliar slávnostnými službami Božími, ktoré boli venované spomienke na evanjelického farára, politického väzňa, prekladateľa, básnika a publicistu, Jána Antala, ktorý v Betliari pôsobil v rokoch 1953 až 1962. Služby Božie viedla farárka Erika Sýkorová, ktorá pripomenula aj okrúhle výročie posvätenia chrámu v Betliari. Po nej vystúpil s kázňou emeritný biskup Július Filo, ktorý sprostredkoval svoje spomienky na Jána Antala, ktorého poznal osobne, keďže bol osobným priateľom jeho otca. Spomenul, akým bol Ján Antal človekom aj napriek krivdám, ktoré mu priniesol bývalí režim a zhromaždenie vyzval, aby tiež nezanevreli na ľudskú dobrotu. Ján Antal bol angažovaným kňazom, ktorý za svoju svedomito odvedenú prácu musel pykať. Režimom bol odsúdený na 2 roky za mrežami a 5 ročný zákaz činnosti. Bol degradovaný do najnižších vrstiev spoločnosti, no aj napriek tomu sa nevzdal a vďaka svojim jazykovým schopnostiam, sa opäť dokázal postaviť na nohy, bez straty viery v Boha a v ľudskú dobrotu. Samotný život zhrnul vo svojom príspevku emeritný senior Dušan German, po ktorom vystúpila dcéra Jána Antala, Zuzana Švecová. Tá bezprostredným spôsobom spomínala na detstvo, aký bol otec, aké boli roky jeho služby v Betliari, počas jeho väznenia, ale aj aký bol život, ktorý nasledoval po jeho prepustení. Po slávnostných službách Božích, bola na priečelí evanjelickej fary v Betliari odhalená pani starostkou, Helenou Kúkelovou a emeritným biskupom, Júliusom Filom pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať pamiatku Jána Antala.

Vladimír Tököly

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!