STRETNEME SA V KNIŽNICI

25 januára, 2024 by  

Gemerská Poloma január 2024

Fotogaléria

KNIŽNICAv Gemerskej Polomea MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJv Gemerskej Polome objavujú svet knihy

Naše spoločné stretnutia, u nás v knižnici, iniciuje naša knihovníčka. Každý rok nakúpi nové knihy, ktoré získa z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia. Stretli sa malí i veľkí čitatelia už niekoľkokrát, aby poodhalili tajomstvá ukryté v knižných novinkách. Poniektoré členky z Matice už stihli niektoré z nových kníh prečítať, tak ostatných nenapínali a podelili sa o svoje dojmy. Naša knihovníčka, ako vždy, pripravila aj iné nové knihy a zaujímavo ich predstavila. Veď prítomní besedy odchádzali nabalení knihami.  Milým prekvapením boli mladí čitatelia, ktorí rozprávali o knihách a svojim pútavým prednesom ukázali nám starším, že i dnes sú deti, ktoré knihám rozumejú a svoj voľný čas venujú aj vzdelávaniu, či relaxu s knihou v ruke. Pekným dôkazom bol zhotovený projekt mladým žiakom, ktorý vytvoril z novej knihy. I starší sa niečomu priučili. Naša knihovníčka čitateľom pripravuje rôzne súťaže. Jednou z nich je súťaž, v ktorej deti môžu prezentovať svoje zručnosti napísaním textu, či nakreslením ilustrácie. A keďže bola vhodná príležitosť  a bolo už rozhodnuté -udeľovali sa ceny, ktoré odovzdala sama pani starostka našej obce. Deti, ako ináč, si za odmenu odniesli novučičké knihy a čo je pre mňa, ako bývalú knihovníčku potešiteľné, že všetky deti čerpali námety z kníh našej knižnice. Na inom stretnutí, sa tešili deti materskej školy a tu opäť nesklamali ženy z našej Matice. Reprodukciu rozprávkyv ich podaní spoločne s pracovníčkami knižnice, deti odmenili potleskom a na oplátku zaspievali. Počas týchto stretnutí do knižnice vždy niekto zavíta, aby si vypožičal knihu, či vyzdvihol pripravené, alebo potreboval od knihovníčky poradiť. Veď napísať prácu do školy s využitím literatúry nie je také jednoduché. Vtedy žiak, či študent využije knihy z našej obecnej knižnice, ktorá projektami každý rok doplňuje knižničný fond o nové prírastky. Myslím, že práca knihovníka je dnes zložitejšia a že v mnohom musia knihovníci vynaložiť viac úsilia, ako to bolo za mojich čias. Nakoľko som aj ja členkou miestneho odboru a naviac bývalou knihovníčkou som potešená vždy, keď ma na takéto stretnutia pozvú. Tu sa stretnem s ľuďmi, ktorí ma obohatia a vrátia  späť do sveta kníh. Slová, ktoré zazneli počas jedného stretnutia ma zaujali a nemôžem na ne zabudnúť: „ … i kniha je jednoduchým, ale účinným prostriedkom pre recept na život, lásku aj úspech v tomto nebezpečnom svete.“Ďakujem za pozvania a teším sa na ďalšie stretávky pri knihách v našej knižnici.

členka MO MS a bývalá knihovníčka

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!