Prezentácia monografie Zaniknutá Kaplnka Svätého kríža v Štítniku

4 februára, 2024 by  

Štítnik 02.02.2024

Fotogaléria

V obecnej knižnici Ctibora Štítnického v Štítniku, sa uskutočnila dňa 2.2.2024 (piatok) prezentácia monografie – Zaniknutá Kaplnka Svätého kríža v Štítniku , autorom ktorej je Samuel Sebastian Očkaík z Gemerskej Polomy. Úvodné slovo patrilo vedúcej knižnice, p. Mgr Adriane Oláhovej, ktorá hostí srdečne privítala a v krátkosti predstavila samotného autora. Dozvedeli sme sa, že Samuel Sebastián Očkaík študuje na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Katedre archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty navštevuje v súčasnosti 3. ročník. Počas strednej školy, na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, sa stal 4 x víťazom celoštátneho kola Dejepisnej olympiády ( v kategórii A – 3x, v kategórii C – 1x), kde sa vo svojich prácach venoval zaniknutým kaplnkám a kostolom na Gemeri, konkrétne v Gemerskej Polome, nad Betliarom ako i v obci Štítnik.

Následne sa slova ujal starosta obce Štítnik, p. Ladislav Belányi, ktorý poďakoval Sebastiánovi za viac ako štyri roky trvajúci archívny výskum, ktorého výsledkom je vytvorenie spomínanej monografie, ktorá poukazuje na zaniknutú sakrálnu stavbu v obci Štítnik. Poprial mu veľa úspechov v jeho záslužnej práci v prospech Gemera ako i v osobnom živote.

Zaujímavej prezentácie spomenutej monografie sa zúčastnil aj PhDr. Alexander Botoš – archeológ z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, farský administrátor Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Štítnik Mgr. Zbigniew Stanislav Slawek a okrem iných návštevníkov aj členky MO MS v Štítniku.

                                                                                                       Bc. Monika Liptáková

Poverená vedením MO MS Štítnik

 

 

Foto: Bc. Monika Liptáková, Ladislav Belányi

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!