Michal Miloslav Bakulíny

16 júla, 2013 by  

16.07.1819 Hrnčiarska Ves – 18.01.1892 Kameňany

Ďalšou Gemerskou osobnosťou, ktorú Vám predstavíme je Michal Miloslav Bakulíny. Bol to hlavne národno kultúrny pracovník, úradník. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a prvého literárneho evanjelického gymnázia v Revúcej. Študoval na gymnáziu v Ožďanoch. Bol vychovávateľom v Brzotíne, krátko učiteľ v Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou. Neskoršie pracoval ako adjunkt a slúžny v Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch. Po vypuknutí revolúcie 1848 agitoval medzi ľudom, organizoval národné gardy a stal sa ich veliteľom. Po revolúcii pomáhal roľníkom v sporoch s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch.  V r. 2006 mu bola odhalená v Rimavskej Sobote bronzová busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!