ZNIE JEJ PIESEŇ V TICHU HLBÍN…

4 mája, 2020 by

MHMária Halková rod. Michalíkova

*03.07.1932 Važec – 28.04.2020 Rožňava

 Gloriam qui spreverit, veram habebit – Skutočnú slávu získa ten, kto o ňu nestojí.                 

       Vedeli sme o jej podlomenom zdraví, tušili sme, aká bude posledná etapa cesty našej tety  Halkovej: ad astra per asperam – utrpením ku hviezdam. Jednako správa o poslednom vydýchnutí vzácnej priateľky hlboko zasiahla početné matičiarske spoločenstvo.

Teraz znie mĺkva panychída, rúfusovské nepočuteľné laudácio za húževnatou rodáčkou z malebného Važca, kde uzrela svetlo sveta a pod tatranskými končiarmi jej klíčili v duši výhonky krištáľového národovectva, lásky k piesni, tancu a ľudovým tradíciám. Velebné ticho hlbín sa rozprestiera ponad všetky gemerské miesta či zákutia, ktorým teta Halková od roku 1971, kedy sa presťahovala do Rožňavy, vpisovala letokruhy svojho celoživotného úsilia. Vtlačila autentickú pečať matičiarskemu životu i dianiu v jeho celostnom rozmere aj význame.       Read more

Slovenské národné noviny – objednávka

25 mája, 2017 by

Vážení matičiari, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Slovenské národné noviny, ktoré patrili medzi prvé slovenské politické noviny a vychádzali v štúrovskej slovenčine s prílohou Orol tatranský a ich iniciátorom a hlavným redaktorom bol sám Ľudovít Štúr, je teraz možné objednať si prostredníctvom Domu Matice slovenskej v Rožňave osobne (alebo  objednávka-predplatné-SNN). V súčasnosti sú SNN týždenníkom Matice slovenskej, ktorý je od 1. mája 2011 mienkotvorným médiom.  Šéfredaktorom je pán Mgr. Maroš SMOLEC, súčasný správca Matice slovenskej.  Link na novú webovú stránku SNN  http://snn.sk/ Read more

Rok Svetozára Hurbana Vajanského

17 septembra, 2016 by

svatoSvetozár Hurban Vajanský : 16.01.1847 Hlboké – 17.08.1916 Martin

Svetozár Hurban Vajanský bol synom J. M. Hurbana. Prostredia, v ktorých sa formoval, sa líšili od podmienok iných slovenských vzdelancov tých čias. Od detstva sa pohyboval v kultúrne živom prostredí. Otcove slovanské a nemecké styky spôsobovali, že popri štúrovskej ideológii sa dostával do styku aj s inonárodnými literatúrami. Bol spolutvorcom modernej slovenskej poézie a prózy, literárnej kritiky a esejistiky. Stal sa vedúcou osobnosťou slovenského národného hnutia. Najmä na medzinárodných novinárskych kongresoch vďaka dokonalej znalosti nemčiny mohol informovať o ponižujúcom postavení svojho národa, predovšetkým v časoch uplatňovania tvrdých apponyiovských zákonov na školách v Uhorsku. Read more

Matičný paintballový turnaj 2016

20 júna, 2016 by

paintball9Rožňava – 19.06.2016

Fotogaléria

Krátke predstavenie tejto voľno časovej aktivity: Paintball je šport. Paintball je rekreácia tela i ducha. Jeho zmyslom je dosiahnutie športového víťazstva. Odbúrava stres a agresivitu každodenného života adrenalínovou formou. Rozvíja tímovú spoluprácu, koncentráciu, stratégiu a taktiku, kondíciu, obratnosť a postreh. Paintball je športom, pretože spĺňa všetky podmienky športovej disciplíny. Má presné, medzinárodne uznávané pravidlá, ktoré nie sú v rozpore so žiadnymi morálnymi, alebo etickými normami demokratických štátov jeho zmyslom je dosiahnutie športového víťazstva, a to s vylúčením fyzického násilia; rozvíja kondíciu, obratnosť, postreh a schopnosť tímovej spolupráce existuje medzinárodne uznávaná športová federácia hráčov Read more

04.06.2016 Rožňava

25 mája, 2016 by

Srdečne pozývame
koncert ucitelov

71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

15 mája, 2016 by

SAM_9848SAM_9801Rožňava – 09.05.2016

Fotogaléria

Mesto Rožňava, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave a vojenské útvary v meste Rožňava, zorganizovali spoločne pietny akt kladenia vencov na Námestí baníkov. Akt sa konal pri príležitosti 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny. Pietny akt sa začal o 11tej hodine. Okrem organizátorov sa akcie zúčastnili aj zástupcovia spoločenských, kultúrnych a politických zoskupení, ako aj matičiari z MO MS Rožňava a matičiari z okresu. Úvod sa niesol recitáciou básní, za ňou nasledovali príhovor zástupcu primátora  mesta p. Lacha  Read more

Vlachovský majáles

11 mája, 2016 by

vlachovo10vlachovo17Vlachovo – 08.05.2016

Fotogaléria

Foto Štefan Majerčák

Tak ako po iné roky vždy príde Máj lásky čas. My vo Vlachove si Máj ctíme tradičným Majálesom, tradíciou tak zapísanou v srdciach ľudí. V skvelom programe sme si uctili hneď 3 symboly a to dávalo enormný nádych celej akcii. Pripomenuli sme si založenie MO MS vo Vlachove (1949), pripomenuli sme si našich padlých v 2. svetovej vojne a aby sme sa znovu vrátili k pozitívnemu pripomenuli sme si naše Mamy Read more

Slávik Slovenska 2016

3 mája, 2016 by

SAM_9698Rožňava – 03.05.2016

Fotogaléria

Výsledková listina SS2016

Celoštátna spevácka súťaž amatérskych ľudových spevákov pod názvom Slávik Slovenska 2016 má za sebou už 26. ročník okresného kola. Hlavnými organizátormi boli kabinet hudobnej výchovy v Rožňave, Centrum voľného času v Rožňave a Dom Matice slovenskej v Rožňave. Súťaž sa konala v priestoroch sobášnej siene a súťažiacich hodnotila komisia v zložení; pani učiteľky hudobnej výchovy, Mária Kováčová, Eva Kardošová a Helena Pál Balážová. Read more

Stavanie mája v Gemerskej Polome

1 mája, 2016 by

poloma2poloma17Gemerská Poloma – 01.05.2016

Obec Gemerská Poloma, z histórie známa svojimi rodákmi Petrom Kellnerom Hostinským a Petrom Madáčom a v súčasnosti známa aj vďaka svojim folklóristom – FSk Dolina víťaz celoslovenskej súťaže Nositelia tradícií. FSk Dolina – kolektívny člen MO MS Gemerská Poloma sa neustále podieľa na kultúrnom živote svojej obce a svojho regiónu.V prvomájové popoludnie tomu nebolo inak, spoluzorganizovali tradičné podujatie stavanie mája. Vystúpili tu  – detská FSk Bambuchy a samozrejme FSk Dolina so svojim zaujímavým pásmom. Programu sa prizeralo niekoľko desiatok divákov, ktorí si spolu s folkloristami aj zaspievali.

Read more

Slovenský Komlóš

26 apríla, 2016 by

komlos46Slovenský Komlóš – 23.-24.04.2016

Fotogaléria

Fotogaléria Štefana Majerčáka

Kedysi dávno, v 18.storočí nastal exodus našich krajanov: Slovákov za prácou lepším životom do iných oblastí Uhorského kráľovstva. V tých časoch boli Turci na ústupe a bolo potrebné zaľudniť niektoré oblasti na juhu, ktoré Turci vyľudnili. Slováci mali tiež svoje problémy. Krajina sužovaná vojnou s Turkami a epidémiami moru zanechala biedu a utrpenie. Aj toto boli dôvody 60 rodín s stredného Slovenska, ktoré sa vydali do neznáma na juh na Dolnú zem hľadať šťastie a živobytie. Niektorí ako murári, stolári,  (keďže na juhu tieto remeslá chýbali) alebo roľníci hľadajúci lepšiu pôdu na dolnej zemi. Read more

Nasledujúca strana »