Pietny akt kladenia vencov

27 augusta, 2021 by

Rožňava – 27.08.2021

fotogaléria DMS 

Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku partizána Tótha. Jeho organizátormi boli mesto Rožňava, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, Základná organizácia partizána Tótha SZPB a vojenské útvary mesta Rožňava. Okrem zástupcov organizátorov sa ho zúčastnilo aj množstvo prevažne starších ľudí. Po samotnom akte kladenia vencov a po zaznení štátnej hymny prišli na rad príhovory. Takto opísal partizána Tótha PaedDr. Milan Sajenko na stránke Maj Gemer v článku „Partizán Jozef Tóth položil život v SNP za našu slobodu“: Read more

Gemerský folklórny festival Rejdová 2021, inak…

26 augusta, 2021 by

Rejdová 19.-21.08.2021

Fotogaléria – piatok Monika

Fotogaléria – sobota Monika

Fotogaléria – sobota DMS

Po minuloročnej prestávke v súvislosti s pandémiou sa jeden z najväčších festivalov Košického kraja vrátil do programu letných podujatí. Gemerský folklórny festival Rejdová, ktorý organizuje župné Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a obec Rejdová, už po 47. krát predstavil to najlepšie zo slovenského folklóru a tradičných remesiel. Trojdňový program sa odohrával na malej scéne priamo v centre obce, čiže na Pľacu, ako toto miesto nazývajú domáci obyvatelia. Významný priestor dostali ľudoví remeselníci a výrobcovia ľudovo-umeleckých predmetov i tradičná lokálna gastronómia a aktivity pre detského diváka. Read more

Cesta slovenčiny – Na prahu novoveku (16. – 18. storočie)

16 augusta, 2021 by

Pozrime sa teraz na širšie súvislosti doby a na úlohu Slovanov v nej. Po predchádzajúcom rozkvete stredovekých štátností slovanských národov nastali od 16. storočia prudké búrky. Celý Balkán ovládli osmanskí Turci a zničili kvitnúce Bulharské i Srbské cárstvo. Na veľkej časti Ruska stále vládli tatárske chanáty. V českom priestore po husitskej revolúcii a náboženských vojnách prišla osudná bitka na Bielej hore a Čechy, Moravu i časť Poľska zaplavila nová vlna ponemčovania. Z juhu Turci zabrali i polovicu Chorvátska a zastavili sa až na Slovensku. V takejto pohnutej dobe sa začala rodiť myšlienka spojenectva Slovanov, myšlienka slovanskej vzájomnosti. Pre danú chvíľu dostala názov „barokový slavizmus“. Jedným z jej prvých šíriteľov bol už okolo roku 1600 dubrovnícky mních Mauro Orbini, ktorý ju rozpracoval vo svojej slávnej knihe Il regno de gli Slavi – Ríša Slovanov. Read more

Vlachovské leto …ket si jä zaspievam

10 augusta, 2021 by

Vlachovo – 07.08.2021

Fotogaléria DMS

Už sa stalo tradíciou, že počas leta sa organizujú folklórne festivaly. Pandémia však všetko zmenila. Vo Vlachove sa v auguste každý rok konal Folklórny festival ľudového spevu a tanca aj s remeselníckym jarmokom. Okolnosti však zabránili, aby sa uskutočnil tento festival. Vlachovčania sa však folklóru nevzdali a usporiadali si Vlachovské leto. Slnko, ľudová hudba, kroje, spev, tanec, dobrá nálada…. Všetko tam bolo. DFSk Malý Stromíš z Vlachova, FSk Stromíš z Vlachova, MSSk Pekná dolinka z Vlachova, FSk Bystränky z Rožňavského Bystrého a FSk Bučina z Pače sa postarali o to, aby sa na folklór aj počas pandémie nezabudlo. Read more

Štítnik sa znovu pekne prezentuje

5 augusta, 2021 by

Fotogaléria

Dňa 4. augusta 2021 MO MS a Obec Štítnik pripravili krásnu spoločnú akciu a o 15:30 hod. otvorili výstavu s názvom „Umenie v nás žije ďalej“. V jej úvode sa prítomným hosťom a návštevníkom prihovorila za MO MS Ing. Katarína Zajacová, ktorá priblížila účel výstavy, pohľad do minulosti, ako aj samotnú tvorbu vystavujúcich umelcov zo Štítnika. Účelom výstavy je spojiť na jednom priestore tvorbu viacerých generácií z rôznymi pohľadmi na svet, životnými skúsenosťami, i  výtvarnými technikami či umeleckým prevedením.  Nájdete tu na jednej strane prevažne olejomaľby a kresby Martinky Belányovej, ktorá sa necháva inšpirovať najmä prírodou, a zachytáva do najmenších detailov reálny svet a jej obľúbené mestá a miesta. Objavíte abstraktné a miestami až filozoficko-emocionálne vnímanie skutočnosti, snov, Read more

Spomienky sa nezabúdajú

5 augusta, 2021 by

Martin 04.08.2021

Zdroj: matica slovenska

Fotogaléria DMS

Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a 158. výročia vzniku Matice slovenskej 4. augusta 2021 odhalila národná ustanovizeň bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídelnou budovou v Martine. Slávnostné podujatie poctil svojou záštitou politikov syn Pavol Dubček. „Otec hovoril, že politiku nerobí pre seba, ale pre ľudí. A takto by mala rozmýšľať väčšina politikov a bolo by na Zemi dobre. Ďakujem za úctu k práci môjho otca. Celý jeho život bol obetavosť, ako on hovoril, pre dôstojný život človeka. To bol jeho cieľ, a nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní a darilo sa im,“ povedal doktor Pavol Dubček, ktorého na podujatí sprevádzala rodina, aby si uctila pamiatku Alexandra Dubčeka. Read more

V Rakovnici oslavovali dni obce

29 júla, 2021 by

Rakovnica 24.07.2021

Uplynulý víkend sa v sobotu neďaleko Rožňavy, v Rakovnici, konali dni obce. Počasie prialo, a tak si prítomní mohli vychutnať bohatý program v kruhu svojich známych, priateľov a rodiny. Dni obce Rakovnica 2021 sa konali v miestnom parku pri kultúrnom dome. Po príhovore starostky obce, Ing. Radoslavy Uhrinovej, sa začal kultúrny program. Najprv vystúpili najmenší, s pásmom piesní, predviedli sa aj s hrou na husle, či na píšťalke. V dvoch blokoch sa predstavila Dominika Ďurská, ktorá zaspievala krásne gemerské piesne a na akordeóne ju doprevádzal Marián Molnár. Rovnako v dvoch blokoch vystúpil Folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Celé programové čísla boli vyskladané z piesní a tancov z Rožňavského Bystrého. Prítomným sa predstavili ženská a mužská spevácka skupina, ale aj tanečná zložka súboru. V programovom čísle FS Haviar si sólo zaspievala domáca speváčka, Zuzana Vargová, rodená Birková, Read more

Vatra zvrchovanosti na Trojici

19 júla, 2021 by

Nižná Slaná – 16.07.2021

Fotogaléria – Monika

Fotogaléria – Michal

Fotogaléria – Šani

Fotogaléria – Taňa

Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. Dôležitý medzník našich dejín sme si pripomenuli aj my. Na Trojici v Nižnej Slanej všetkých srdečne privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková, ktorá poďakovala celému kolektívu za ukážkovú pripravenosť podujatia.  Martin Gallík privítal na svojom území všetkých prítomných a následne nám Tomáš Ladňák  priblížil, prečo sa zapaľujú matičné ohne a vatra zvrchovanosti. Po úvodných slovách sa pristúpilo k zapáleniu vatry a hrdo sa spievala matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Veľké poďakovanie patrí domácim matičiarom a Dobrovoľnému hasičskému zboru Nižná Slaná a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí za zvukov prekrásnych piesní a dobrej nálady.

DMS

Cesta slovenčiny – Stredoveké premeny (10. – 15. storočie)

13 júla, 2021 by

Koniec jedného kruhu však zároveň znamenal začiatok nového. Srdce svetadiela sa napriahlo na novú úder. Vari netušíme, aké hlboké korene to sú. Pretože napriek všetkému udržali podstatu národa a neprerušený tok slovenského jazyka. Slovenčina sa vyvíjala nepretržite, ba práve v 10. – 12. storočí nadobudla črty, ktoré ju charakterizujú dodnes. Takto o tom píše prof. Rudolf Krajčovič v diele Svedectvo dejín o slovenčine: „Po historicko-jazykovom spracovaní svedectiev dávnych čias otvorí sa pred nami priam kronika o najstaršom období vývinu slovenčiny. Dočítame sa v nej, že v 10. storočí sa stará slovenčina natrvalo odpútala od svojho praslovanského základu. Najprv spolu so staročeskou a staropoľskou oblasťou zánikom polosamohlások (tzv. tvrdých a mäkkých jerov) sa odlíšila od susedných slovanských oblastí. Potom spolu so staročeskou oblasťou stratou nosových samohlások (tzv. nosoviek) sa odlíšila od staropoľskej oblasti, kde sú nosovky dodnes. Napokon zachovaním rozdielu dz Read more

Cyril a Metod

7 júla, 2021 by

Rožňava – 04.07.2021

Fotogaléria

Ako každý rok, aj tohto roku si pripomíname jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Po solúnskych bratoch zostalo kresťanstvo, ale aj rozsiahla literárna činnosť, prekladová i pôvodná. Zákon sudnyj ľudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom svete. Konštantín napísal v rokoch 863 – 867 prvú báseň v staroslovenčine Proglas ako predhovor k evanjeliu. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Presne pri príležitosti 1000 – eho výročia ich príchodu, vtedajší významní predstavitelia kultúrneho a cirkevného života na Slovensku, dňa 4.augusta 1863 na prvom valnom zhromaždení v Martine, založili najvýznamnejšiu celonárodnú slovenskú kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú. Po celom Slovensku si v tento deň Matica slovenská pripomína tento významný sviatok. Nebolo to inak ani v Rožňave. Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »