Vianočný koncert

7 decembra, 2022 by

Kobeliarovo – 04.12.2022

Fotogaléria

Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a Jednota dôchodcov Slovenska v Kobeliarove zorganizovali na druhú adventnú nedeľu Vianočný koncert, na ktorom sa predstavil Folklórny súbor Haviar a Ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Svojím viac ako hodinovým programom zabavili všetkých prítomných a v druhej polovici programu aj naladili na vianočnú atmosféru. Read more

Jur Hronec v našich srdciach

7 decembra, 2022 by

Gočovo – 04.12.2022

Jur Hronec – akademik, matematik, zakladateľ vysokých technických škôl, predseda Matice slovenskej

Fotogaléria

Narodil sa v Gočove a v Gočove je aj pochovaný. Každý rok si pripomenieme výročie narodenia i úmrtia, teda nezabúdame. Slávnostné Služby Božie v evanjelickom kostole pod vedením Mgr. Martiny Gdovinovej navodili krásnu spomienkovú pohodu. Spevokol vyčaril dobrú a pokojnú chvíľu. Bc. Vladimír Tököly svojím príhovorom pripomenul vzácnosť osobnosti Jura Hronca. Vyvrcholením bol pietny akt kladenia vencov. Nezabúdame a vážime si veľký prínos našich rodákov, ktorí aj vo svete niečo znamenali. Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou spomienkového stretnutia. Read more

Výročná schôdza pri krásnom speve

6 decembra, 2022 by

Vyšná Slaná – 03.12.2022

Fotogaléria

Kultúrny dom vo Vyšnej Slanej ožil spevom a tancom. Stretnutie Folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a hodnotenie činnosti prostredníctvom občianskeho združenia, malo svoje čaro. Aktivít v priebehu roka bolo dostatok. Nielen v rámci okresu, ale aj mimo neho. Minulý rok mnoho podujatí sa pre covidové opatrenia neuskutočnilo a teraz sme zistili, ako nám to všetkým chýbalo. Predsa len stretnutia, spev, tanec, hudba, to je to čo ľudí spája. V rámci kultúrneho programu sme si aj zaspievali. Bolo inak potešujúce, že v závere sa pri speve pridala aj Ľudová hudba  Harvanovci z Telgártu,  ktorá potom pokračovala v ľudovej zábave. Pekná sobota  medzi dobrými ľuďmi. Read more

Zasadala Oblastná rada Matice slovenskej Rožňava – Revúca

5 decembra, 2022 by

Rožňava – 02.12.2022

Fotogaléria

Posledné tohtoročné stretnutie ľudí dobrej vôle sa uskutočnilo 2. decembra 2022 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave. Oblastná rada najprv zhodnotila aktivity za celý rok a vďaka finančnej podpore Matice slovenskej sa uskutočnili nielen rôzne podujatia, ale dali sa vyrobiť aj rôzne brožúry. Aktivita matičiarov v roku odkazu štúrovcov priniesla veľa pozitívnych myšlienok. Nové aktivity na ďalší rok budú zmerané aj na oslavy 160. výročia založenia Matice slovenskej. Môžeme však konštatovať, že gemerskí matičiari sa snažia napĺňať myšlienku zachovania tradícií a myšlienky našich národovcov, ktorých máme v našom okolí veľa. Štúrovci nie sú len Štúr, ale napríklad aj Peter Kellner Hostinský a mnoho ďalších. Každý jeden z nás by mohol byť národovec, pretože každý jeden z nás sa snaží hrdo zachovávať tradície našich predkov. Read more

Stretnutie členov MO MS v Honciach

22 novembra, 2022 by

Honce – 19.11.2022

Fotogaléria

Pochmúrne jesenné počasie nenarušilo plánovanú akciu Miestneho odboru Matice slovenskej v Honciach. Jej členovia sa stretli 19.11.2022 na výročnej členskej schôdzi, aby spoločne prehodnotili uplynulé obdobie. Počtom menšia členská základňa, ale na stretnutia bohatá. 74% účasť na zasadnutí svedčí o súdržnosti a národnej hrdosti jej členov. Naše zasadnutie sme otvorili štátnou hymnou a privítali sme našich hostí – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú a pracovníčku MS v Rožňave Tatianu Tomkovú. Schôdzu viedla predsedníčka MO MS v Honciach Mária Lukáčová, ktorá predniesla aj správu o činnosti miestneho odboru. Slovo odovzdala Vladimírovi Tökölymu, ktorý si pripravil hodnotnú prednášku o živote a tvorbe štúrovcov, ktorí pôsobili aj v našom blízkom okolí. Prihovorila sa nám aj riaditeľka Domu MS v Rožňave Read more

Novembrové stretnutie nadaných Gemerčanov

21 novembra, 2022 by

Rožňava – 18.11.2022

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Fotogaléria – Alexander Lázár

Ďalšia úspešná beseda v rámci projektu „Zviditeľnovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko- malohonskej župy“ je za nami. 18.11.2022 sme predstavili Marcela Páleša prozaika, básnika, rozhlasového redaktora a moderátora Rádio Regina Stred, editora internetových stránok, blogera. Externe pôsobí ako pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autor románu „Keď slnko nezapadá“, básnickej zbierky „Veľký tresk a malá treska“, „Zhrnuté zo stola“, životopisnej novely „Malý príbeh Veľkej nádeje“, „Rozprávka písaná pod hviezdami“, „Dom s úsmevom“, zbierka tvorby členov Generácia nula „Okrôchaný topier“, poviedky Read more

Krásna oslava vo Vlachove

14 novembra, 2022 by

Vlachovo – 12.11.2022

Fotogaléria

Čože je to 55, chcela by som ju mať. No vo folklóre je to krásne výročie. Folklórna skupina Stromíš z Vlachova v sobotu 12.11.2022 oslávila krásne výročie. Folklórny tanečno-spevácky súbor Stromíš vznikol v decembri 1967, ako národopisná skupina Matice slovenskej vo Vlachove. Založil ho učiteľ Mgr. Juraj Kováč s cieľom zachovať zvykoslovie, spevy, tance, detské hry i ľudový spev obyvateľov Vlachova. Z rôznych návrhov na pomenovanie folklórnej skupiny bol prijatý názov Stromíš, podľa najvyššieho vrchu v chotári obce. Koľko ľudí – folkloristov,  sa za toto obdobie vystriedalo? Mnoho. Po každom zostali stopy aktívnej činnosti. Krásne výročie a hlavne krásne spomienky. Nezabúdajme. Read more

Pietny akt – nezabúdajme

11 novembra, 2022 by

Rožňava – 11.11.2022

Fotogaléria

Mesto Rožňava, Obl.výbor SZPB, ZO partizána Tótha SZPB a Vojenské útvary v meste Rožňava dňa 11.11.2022 uskutočnili spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – Dňa červených makov na mestskom cintoríne.Pietnej spomienky sa zúčastnili nielen starší občania a zástupcovia rôznych organizácií, matičiari ale aj žiaci zo Základnej školy Zlatá v Rožňave. Nezabúdame. Nezabúdame na dejiny, na hrôzy či už prvej svetovej vojny ale aj tej druhej, ale ani na padlých hrdinov. V príhovoroch odzneli fakty z prvej svetovej vojny a záver umocnili rozozvučané zvony z kostolov presne o jedenástej hodine a jedenástej minúte. Read more

Zrekonštruovali pamätník padlých hrdinov

10 novembra, 2022 by

Dobšiná – 10.11.2022

Fotogaléria

Na začiatku mesiaca november 2022 Mesto Dobšiná v spolupráci s Maticou slovenskou a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Dobšinej, zrekonštruovali a skrášlili pamätník padlých hrdinov v parku na Ulici SNP, kde sa vzdáva hold a česť pamiatke padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Za pomoc ďakujeme pánovi Vojtechovi Bossányimu, ktorý opravy previedol a primátorovi mesta Dobšiná, Jánovi Slovákovi za podporenie tejto myšlienky. Na našich padlých vo vojnách nikdy nezabudneme a vždy si budeme ctiť ich pamiatku a odkaz, ktorý je vytesaný na samotnom pomníku: „Vzdaj úctu každý kto ideš okolo tým, ktorí umreli, aby si ty žil“. Read more

Traja sokoli

4 novembra, 2022 by

Plešivec – 04.11.2022

Fotogaléria

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akademického sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov. Obec Plešivec, SZPB Rožňava,  Miestne odbory Matice slovenskej Plešivec, Rožňava, Pača  a Dom Matice slovenskej Rožňava aj za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci 4.nomebra 2022 uskutočnili spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho a Michala Miloslava Bakulínyho. Traja sokoli nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »