Čepčenie

september 30, 2020 by

178Rožňava – september 2020

Tradičné čepčenia sú na svadbách opäť v kurze. Každá nevesta chce byť na svojej svadbe začepčená. Je to zážitkom jednak pre svadobčanov, ale aj pre samotnú nevestu a ženícha. Je veľa súborov, skupín a iných kolektívov, ktoré majú v ponuke vystúpení aj tradičné čepčenie. Tak to je aj v prípade Folklórneho súboru Haviar, ktorý pôsobí v Rožňave. Aj počas septembra sa súbor zúčastnil viacerých čepčení v okrese Rožňava. Veľkou pomocou v tomto čase korony bolo umožnenie nácvikov v priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave. Ďakujeme.
Read more

Matica slovenská si uctila Jozefa Škultétyho odhalením jeho busty v Martine

september 24, 2020 by

45Martin – 23.09.2020

Fotogaléria

Matica slovenská odhalila v stredu  bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia Jozefa Škultétyho. Podobizeň matičného správcu stojí v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. „Za Slovensko sa veľmi tvrdo bil, jeho život bol plný práce pre národ. Príznačná bola pre neho nekompromisnosť národnej pravdy a čestný boj za slovenskú politickú, vedeckú a kultúrnu myšlienku. V roku 1918 mohol vidieť obrodu slovenského národného hnutia a národa v prvej Česko-slovenskej republike. No treba zároveň zdôrazniť, že bol proti čechoslovakizmu,“ ozrejmil predseda MS Marián Gešper. Read more

Matičiari si uctili Andreja Hlinku odhalením jeho busty v Košiciach

september 21, 2020 by

59Košice – 16.09.2020

Fotogaléria

Meno Andrej Hlinka sa takmer štyridsať rokov nemohlo vyslovovať

Za prítomnosti predstaviteľov Matice slovenskej, samosprávy a cirkvi, ale aj predsedu Národnej rady SR odhalili košickí matičiari bustu rímskokatolíckeho kňaza, národovca a politika Andreja Hlinku. Ich motiváciou bolo nielen uctiť si jednu z najvýznamnejších osobností slovenského národa, ale aj vyzdvihnúť jeho zásluhy ako aktívneho matičiara či upozorniť na to, že Hlinka si nezaslúži nálepku kontroverznosti. Od 16. septembra 2020 má svoje miesto na rohu ulíc Hlinkova a Komenského pri Parku duklianskych obetí v Košiciach Andrej Hlinka, ktorý mesto navštevoval. Read more

Banícka nátura

september 10, 2020 by

024Nižná Slaná – 05.09.2020

Fotogaléria

Nižná Slaná má bohatú banícku minulosť. Je všeobecne známy výrok „Ja som baník, kto je viac“ a s úsmevom sa dodáva, že baníkova žena. Železorudné bane – závod Nižná Slaná, to bol v našom regióne pojem. Pracovali tu ľudia zo širokého okolia.  A teraz?….. September je všeobecne známy tým, že si pripomíname baníctvo. V rámci obecných osláv sa položili vence k pamätníku obetiam banských nešťastí. Zároveň si pripomenuli 76. výročie SNP položením venca k pamätníku padlých partizánov a rumunských vojakov. Hostia nevynechali ani banícko mineralogickú expozíciu a svoju techniku predviedli aj dobrovoľní hasiči. Krásne slnečné počasie len podporilo skvelý kultúrny zážitok a  Read more

Veselo nám bolo

september 10, 2020 by

47Vyšná Slaná – 05.09.2020

Fotogaléria

Mnoho podujatí sa v tomto roku neuskutočnilo, veru, bolo nám aj smutno, priatelia sa nestretávali, a čo to cez sociálne siete, hm, to nebolo ono. A tak sme sa tešili, že už máme možnosť,  pripomenúť si výročie SNP,  alebo nezabudnúť na baníctvo, ktoré je typické pre naše okolie, či si zaspievať a zatancovať, nuž konečne. Nezabudnúť na históriu, ale žiť aj v prítomnosti. To je aj ústrednou myšlienkou Matice slovenskej. Vyšnoslanci sa predviedli  v plnej kráse. Aj sa vence položili, aj sa dala patričná úcta baníctvu, aj príhovory boli, aj stánky boli, ale aj krásne vystúpenia v kultúrnom programe sa vystriedali. Radzim z Vyšnej Slanej, Slanka z Nižnej Slanej, Haviar z Rožňavy, ĽH Maroša Rusnáka z Rožňavy a Gonovci z Nižnej Slanej potešili všetkých prítomných. Počasie sa s radosťou usmievalo na všetkých prítomných. Pekné jedno popoludnie, a musím povedať, vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Read more

76.výročie SNP

september 2, 2020 by

51Rožňava – 28.08.2020

Fotogaléria – DMS

V dejinách každého národa je niekoľko míľnikov, ktoré budú navždy  rezonovať v mysliach ľudí. Takým míľnikom je aj 2. svetová vojna a s ňou spojené Slovenské národné povstanie. Do dejín sa zapísalo práve prínosom slovenského ľudu k porážke hitlerovského Nemecka. Prešlo už 76 rokov, keď slovenský národ v pohnutých vojnových rokoch vykročil historicky správnym smerom. Vzdať hold všetkým padlým vojakom bol i zástupca primátora mesta Rožňava Ing. Ján Lach s prítomnými hosťami dňa 28.8.2020 pri pamätníku partizána Tótha v parku na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Uctiť si tento pamätný deň prišli aj hostia z Veľvyslanectva Ruskej federácie. Read more

Pod Stolicou leži jedna dedyna

august 28, 2020 by

095Rejdová – 21.08.2020

Fotogaléria

Krásne slnečné piatkové ráno predpovedalo, že v Rejdovej sa niečo deje. Od rána bol v obci nezvyčajný ruch, a to príprava na podvečerné predstavenie. Obec Rejdová v spolupráci s Občianskym združením Hôra Rejdová zorganizovala podujatie, na ktoré sa tešili všetci milovníci folklóru, aj napriek nepriazni COVID-19.  Bolo to predstavenie nových programových čísiel folklórnej skupiny Hôra a pozvaných hostí.  K programu sa pridali aj deti z muzikantského tábora, kde predviedli svoje umenie, Bolo ich radosť sledovať a počúvať. Program oživil aj folklórny súbor Dubina, ktorý sa predstavil úžasnými speváckymi a tanečnými vystúpeniami. Záver programu patril FSk Hôra Rejdová, kde predstavili všetkým návštevníkom programové číslo „Probabál“, ktorý pripravil rodák Mgr. Ján Lipták. Týmto číslom si mnohí pripomenuli ako to v minulosti bolo, a zároveň mladším ukázali ako sa v minulosti zabávalo. Samozrejme, tak ako pri mnohých iných aktivitách sa pripojili aj iné organizácie fungujúce v obci, teda aj miestny odbor Matice slovenskej. Podujatie malo veľký úspech, a preto sa tešíme na ďalšie vystúpenia. Read more

Na visokom veršku stojím…

august 18, 2020 by

genšenky 01Honce – 15.08.2020

Fotogaléria – FSk Genšenky

Včera sme do života oficiálne uvítali naše prvé cd, s názvom “Na visokom veršku stojím…” Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru, podporu a množstvo gratulácií. Práve to sú tie momenty zadosťučinenia, pre ktoré má význam sa púšťať aj do týchto projektov. Vecí ktoré zotrvajú, aj keď sa niekto pominie, veď to je podstata uchovávania svojich tradícií, ktoré sú tak krásne a jedinečné. Ďakujeme všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri tvorbe cd, Milanovi Rendošovi za skvelú réžiu, celému zvukárskemu tímu, skvelej Ľudovej muzike Ondreja Hlaváča, Občianskému združeniu Genš za administratívnu pomoc, ale aj pomoc pri ďalších projektoch a akciách, obci Honce za podporu, rovnako ako aj Domu Matice Slovenskej v Rožňave. Fondu na podporu umenia, za finančnú pomoc. Veľké ďakujem od nás aj Folklórnemu súboru Dubina, ktorý aj včera dokázal svoje umenie a spestril náš program a v neposlednom rade, našim dvom sudičkám ….Cibimu Hlaváčovi a Jankovi Liptákovi, ktorí naše cd pokrstili symbolicky s gágorikmi. Ešte raz, všetkým Vám milí priatelia, ktorých je naozaj mnoho a aj vy ste súčasťou našej veľkej rodiny, ĎAKUJEME! Read more

Keď sobji paš´aňski ženi zaspjivajut

august 17, 2020 by

14Pača – 14.08.2020

Fotogaléria

Milí priatelia,
s radosťou sme vás všetkých privítali na spoločnom stretnutí v piatok 14.8.2020 v kultúrnom dome v Pači, kde sme si pre vás pripravili program pri príležitosti 10. výročia vzniku našej Folklórnej skupiny Bučina ale hlavne pri príležitosti krstu nášho prvého CD nosiča. Zišli sme sa v hojnom počte s obyvateľmi, rodákmi ale aj všetkými ostatnými priateľmi folklóru. Malú ukážku z podujatia vám posielam a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Ďakujem za vašu priazeň. Read more

Folklórny večer

august 10, 2020 by

49a11Vlachovo – 08.08.2020

Fotogaléria

Nádherný sobotňajší deň plný slnka bol ako stvorený na folklór. Ako to bolo zvykom vo Vlachove, o tomto čase by sa konal letný festival ľudového spevu a tanca. Okolnosti zabránili uskutočneniu tohto festivalu. Vlachovčania sa však folklóru nevzdali a usporiadali si festival v menšom. A veru folklórny večer sa im vydaril na jednotku. Slnko, ľudová hudba, kroje, spev, tanec, dobrá nálada…. Všetko tam bolo. Ďakujeme usporiadateľom, že aj napriek nepriaznivej situácii sa nevzdali myšlienky zorganizovať niečo tradičné, niečo folklórne. Read more

« Predošlá stranaĎalšia strana »