Polomský slávik

11 mája, 2023 by

Gemerská Poloma – 10.05.2023

Fotogaléria TT

Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome v spolupráci s Materskou školou v Gemerskej Polome a Domom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali  10. mája 2023 celoškolskú súťaž v speve ľudových piesní pod názvom „Polomský slávik“. Je to prvá spevácka súťaž v našom okrese, do ktorej boli zapojené deti z materskej školy. 35 detí rôzneho veku od 3 do 6 rokov  nebojácne spievalo ľudové piesne, ktoré ich naučili pani učiteľky a rodičia, či starí rodičia. A bolo sa veru na čo pozerať a počúvať. Deti sa bravúrne popasovali s ľudovkami, ktoré boli vyberané primerane ich veku. Tak sa celou škôlkou rozliehali ich slávičie hlásky. Podujatie sa nieslo v duchu zachovania našich krásnych slovenských tradícií. Vkusne vyzdobená miestnosť,  pedagogický zbor  a poniektoré detičky mali na sebe veľmi pekné kroje, čo ešte znásobilo celú atmosféru tohto podujatia. Proste paráda. A ako to už na takýchto súťažiach býva, ani tu nechýbala porota, ktorá dozerala nad celou súťažou.  Read more

Ovčiarsky deň

9 mája, 2023 by

Brzotín – 06.05.2023

Fotogaléria ŠM

Fotogaléria DMS

zatiaľ aspoň foto, článok čoskoro

Všetko najlepšie prajeme

4 mája, 2023 by

Rožňava – 03.05.2023

Fotogaléria

Zakladajúca členka Miestneho odboru Matice slovenskej a Folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej pani Zuzana Jungerová sa 15. marca 2023 dožila krásnych 95 rokov. Zdravotné problémy jej zabránili pred pár rokmi aktívne účinkovať na folklórnej scéne a odkázali ju na pomoc inej fyzickej osoby. Túto pomoc našla k svojej veľkej spokojnosti v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domov sociálnych služieb SUBSIDIUM v Rožňave. V tomto zariadení má zabezpečenú starostlivosť a miesto, kde trávi jeseň života. Ďakujem vedeniu Subsidia za ústretovosť a poskytnutie spoločenskej miestnosti, kde sme mohli v stredu 3.5.2023 vyjadriť vďaku a zablahoželať našej jubilantke. Read more

Stavanie mája

2 mája, 2023 by

Rožňava, 30.04.2023

Fotogaléria ZH

Fotogaléria JH

Tak, ako to je už tradíciou, koncom apríla sa v centre Rožňavy uskutočnilo tradičné stavanie mája. Máj, ktorý symbolizuje príchod jari, bude zdobiť Námestie baníkov najbližšie týždne.  Folkloristi z folklórnych súborov pôsobiacich v meste – Dubina, Haviar, Borostyán vytvorili na námestí nádhernú atmosféru plnú spevu a tanca. Dobrá nálada pokračovala aj na koncerte Orchestra Retro Music Band. Rožňavčania si mohli užiť krásne slnečné nedeľné popludnie plné zvykov, tradícií  a dobrej nálady. Read more

Zviditeľňovanie nadaných ľudí, umelcov, ktorí žijú, alebo sa narodili v bývalej Gemersko-malohonskej župe pokračuje

21 apríla, 2023 by

Rožňava – 20.04.2023

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Michal Terrai

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Matica slovenská v Rožňave v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných ľudí, umelcov ktorí žijú, alebo sa narodili v bývalej Gemersko-malohonskej župe “ usporiadala 20.4.2023 besedu, kde predstavila ďalšie osobnosti z nášho regiónu. Do života Vlasty Bujnovskej umenie prichádzalo od ranného detstva tak nenápadne, že všetko čo s ním prežila ju duševne obohatilo a dnes to považuje  za samozrejmosť, súčasť svojho života. Od 8 rokov pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti v Betliari. Najprv recitovala. Neskôr po krátkom čase štúdia na ľudovej škole umenia Read more

20. výročie klubu učiteľov – seniorov

4 apríla, 2023 by

Rožňava – 03.04.2023

Fotogaléria

Pri príležitosti 20. výročia klubu učiteľov – seniorov sa uskutočnilo priateľské slávnostné posedenie, na ktorom sa udeľovali ďakovné listy.  Nechýbal ani bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarali žiačky Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave a tanečný klub Sambed Rožňava. Príjemná atmosféra plná vďaky učiteľom, ktorí vychovali mnohé generácie. Nechýbali rozhovory, spomienky a vrúcne slová. Read more

Slováci tohto kraja – 2. časť

4 apríla, 2023 by

Rožňava – 29.03.2023

Fotogaléria

Peter Dragijský urobil besedu nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť, no hlavne pre matičiarov z Gemerskej Polomy. Peter je iniciátorom vytvorenia Aleje dejateľov v Rimavskej Sobote, kde medzi mnohými ďalšími bustami je aj rodák z Gemerskej Polomy – Peter Kellner Záboj Hostinský. Štúrovec, ktorý mal v tomto roku už dvesté výročie narodenia a čoskoro si pripomenieme aj 150. výročie úmrtia. Bol to štúrovec, ktorý patril k aktívnym národovcom. Nedostal sa do povedomia ľudí ako Ľudovít Štúr, no my vieme aké veľké zásluhy mal. Po Kellnerovi je pomenovaná Základná škola v Gemerskej Polome a aj v Rimavskej Sobote. Pružná diskusia priniesla nové poznatky a navzájom si vymenili svoje vedomosti. Read more

Slováci tohto kraja

31 marca, 2023 by

Rožňava – 29.03.2023

Fotogaléria

Žiaci Gymnázia P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gimmnázium Rožňava sa zúčastnili besedy s Petrom Dragijským, autorom knižných publikácií, matičiarom a autorom Aleje dejateľov. Peter Dragijský študentom rozprával o svojej ceste k myšlienke, ktorú sa mu podarilo zhmotniť na Námestí Š.M.Daxnera v Rimavskej Sobote. Alej vznikla v roku 2006 a nachádza sa v nej 23 pamätníkov historických osobností spätých s Gemerom a Malohontom. Stretnutie sa konalo pod záštitou  Matice slovenskej v priestoroch Gemerskej knižnice. Read more

Hviezdoslavov Kubín

30 marca, 2023 by

Rožňava – 28.03.2023

Fotogaléria

Fotogaléria – I.kat.

Fotogaléria – II.kat.

Fotogaléria – III.kat.

Fotogaléria – IV.kat.

Radnica mesta Rožňavy ožila práve historicky na Deň učiteľov 28. Marca 2023. Veľa detí, veľa učiteľov a veľa úsmevov. Centrum voľného času v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali 69. ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Read more

Dobšinský aj v Rakovnici pôsobil

22 marca, 2023 by

Rakovnica 19.03.2023

Fotogaléria – Šanko

Fotogaléria – Jarko

Pri príležitosti 180.výročia narodenia, teda v roku 2008 sme odhalili pamätnú tabuľu Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému.  Predsedníčka MO MS v Rakovnici Katka Nociarová prišla s návrhom osadiť ju na evanjelickom kostole. Okrem Matice slovenskej sa pripojili aj vďační obyvatelia obce. Však tu ako evanjelický farár pôsobil tri roky. V tomto roku si pripomíname 195.výročie narodenia a z iniciatívy starostky obce Radky Uhrínovej sme položili veniec na znak úcty a spomienky na svetového velikána v rozprávkach a povestiach. Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »