Jozef Kvetoslav Holub – 200. výročie narodenia

jún 1, 2020 by

06-01 Holub - webJozef Kvetoslav Holub, pedagóg, sa narodil 1. júna 1820 v Prietrži, zomrel 12. júla 1899 v Revúcej. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, potom medicínu v Prahe a v Pešti (štúdium nedokončil). Pôsobil na viacerých miestach ako učiteľ, v rokoch 1865 – 1874 na gymnáziu vo Veľkej Revúcej, po jeho zatvorení sa venoval homeopatii a matematike. Písal ľodovýchovné a zdravotnícke články a učebnice, čím prispel k tvorbe novej slovenskej odbornej terminológie. Read more

Stavanie mája

jún 1, 2020 by

1Nižná Slaná – 31.05.2020

Fotogaléria

Obec Nižná Slaná v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Dobrovoľným hasičským zborom obce si pripomenuli Svätodušné sviatky – sviatky zelene “Rusadlie” , rozhlasovou reláciou v obecnom rozhlase a postavením mája pred Obecným úradom a časti Nižnoslanská Baňa. V prítomnosti starostu obce Tibora Jergu a pod velením veliteľa  DHZ Jána Bendíka boli postavené “brezy”, symboly týchto sviatkov, tentoraz bez spevu a hudby s dôvodu obmedzení COVID 19. Hudbu a sprievodné slová o rusadelných zvykoch si vypočuli občania a skromný počet obyvateľov obce počas stavania mája od moderátorov  Bc. Sylvie Čipkovej a podpredsedu MO MS Ing. Martina Gallíka. Read more

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár navštívil Maticu slovenskú

jún 1, 2020 by

24Martin – 28.05.2020

Fotogaléria

Zdroj: www.matica.sk

Jeden z najvyšších ústavných činiteľov vo štvrtok 28. mája 2020 navštívil sídelnú budovu Matice slovenskej v Martine. Predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára oficiálne privítal predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý mu predstavil najstaršiu národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň Slovákov. „Som veľmi rád, že som tu, a chcem povedať, že budem brániť túto ustanovizeň. Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou nášho národa, či už v časoch úspešných, alebo zložitých. Želám si, aby naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu,“ vyjadril sa predseda parlamentu B. Kollár. Read more

Jozef Gregor Tajovský – 80. výročie úmrtia

máj 19, 2020 by

05-20 TajovskýJozef Gregor Tajovský, spisovateľ, zomrel 20. mája 1940 v Bratislave. Narodil sa 18. októbra 1874 v Tajove. Patril k vedúcim osobnostiam druhej vlny slovenského literárneho realizmu. Jeho dramatická tvorba ho zaraďuje k popredným zakladateľom našej realistickej drámy, pričom jeho hry sú dodnes v repertoároch slovenských divadiel (Ženský zákon, Statky-zmätky). Bol mimoriadne pracovitým literátom. Okrem drámy písal aj prózu (viac ako štyridsať diel, medzi nimi napr. Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Horký chlieb a i.), ale aj poéziu a množstvo článkov (redaktor v Ľudových novinách, Národnom hlásniku, Slovenských hlasov). Už ako študent bol členom spolku Detvan v Prahe, neskôr pôsobil na viacerých miestach ako učiteľ, bankový úradník. V prvej svetovej vojne vstúpil do česko-slovenských légií. Spolu s manželkou Hanou, rod. Lilgovou, podporoval mladých začínajúcich spisovateľov. Read more

Augustín Šulek – 200. výročie narodenia

máj 19, 2020 by

Augustín Šulek, kňaz a národný buditeľ, sa narodil 19. mája 1820 v Revúcej, zomrel 21. septembra 1890 v Ratkovej. Teológiu študoval v Prešove a v nemeckom meste Halle. Výrazným spôsobom sa podieľal na šírení štúrovských myšlienok, organizoval ochotnícke divadlá a spolu zakladal vzdelávacie spolky. Ako člen Matice slovenskej bol jej jednateľom v Gemeri – Malohonte. Finančne podporoval Slovenské národné noviny. Pomery v evanjelickej cirkvi a. v. kritizoval v spise Ratkovské memorandu. Read more

Pavel Beblavý – 110. výročie úmrtia

máj 19, 2020 by

05-18 BeblavyPavel Beblavý, spisovateľ, zomrel 18. mája 1910 v Sobotišti. Narodil sa 6. mája 1847 vo Vrbovciach. Vyštudoval evanjelickú teológiu vo Viedni, potom pôsobil ako kaplán vo Vrbovciach a kňaz v Sobotišti. Bol redaktorom časopisu Svit. Zbieral ľudovú slovesnosť z rodného kraja (kniha Vrbočanské povesti a báje), Je autorom historicko-dobrodružného románu Jánošík.   Read more

Martin Kukučín – 160. výročie narodenia

máj 16, 2020 by

MKMartin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr), spisovateľ, sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej, zomrel 21. mája 1928 v Pakraci (Chorvátsko). Medicínu študoval v Prahe. Od roku 1893 pôsobil ako lekár v Selci na ostrove Brač v Chorvátsku, roku 1908 odtiaľ odišiel spolu s manželkou Pericou Dodolićovou do Čile, kde sa zároveň stal prvým lekárom Červeného kríža v Patagónii. Roku 1926 sa definitívne vrátil do chorvátskeho mesta Lipik. Ako jeden z najvýznamnejších slovenský spisovateľov, predstaviteľov realistickej prózy písal poviedky, novely, romány i dramatické texty, ktoré dnes patria do zlatého fondu našej národnej spisby (Rysavá jalovica, Neprebudený, Na podkonickom bále, Dom v stráni, Dies Irae, Mladé letá, Mať volá a desiatky ďalších). Množstvo z jeho diel má aj filmovú podobu. V Čile zostalo po ňom viacero pamiatok a predovšetkým spomienka ako na človeka veľkého humánneho rozmeru. Read more

Maximilián Hell – 300. výročie narodenia

máj 15, 2020 by

HellMaximilián Hell, vedec, astronóm, sa narodil 15. mája 1720 v Štiavnických Baniach, zomrel 14. apríla 1792 vo Viedni. Už počas štúdia vo Viedni (história, teológia a filozofia) sa zaoberal astronómiou a banským meračstvom. Z nemčiny do latinčiny preložil banské právo. Po roku 1750odišiel do Kluže, kde vybudoval hvezdáreň a zriadil nové kolégium, od roku 1755 pôsobil vo Viedni ako riaditeľ tamojšieho observatória a zároveň prednášal na univerzite. Mal veľkú zásluhu na vybudovaní ďalších hvezdární v Trnave, Budíne a Jágri. Na základe osobného pozorovania počas expedície za severný polárny kruh (spoločne s asistentom Trnavskej univerzity Jánom Nepomukom  Sajnovicsom) vyvrátil názor o existencii satelitu Venuše. Bol jedným z prvých európskych vedcov, ktorí sa snažili v praxi aplikovať vedecké poznatky o magnetickom poli, bol viackrát vyznamenaný, okrem iných aj Rádom britského impéria. O vedeckých objavoch napísal viaceré publikácie a učebnice a desiatky štúdií. Jeho meno nesie jeden z kráterov na Mesiaci. Read more

225. výročie narodenia velikána z Gemera

máj 12, 2020 by

šafaPavol Jozef Šafárik –  *13.05.1795 Kobeliarovo – †26.06.1861 Praha, básnik, prekladateľ, historik,pedagóg, etnograf, archeológ, vedec, slavista, spisovateľ „Jazyk je vedomie národa, je to jeho  duch vo svojom najvyššom zjavení, je to čarovne mocný zväzok, ktorý zväzuje dieťa s matkou, brata s bratom, rodinu s rodinou a všetkých spája v jeden národ

Narodil sa v drevenej kobeliarovskej fare a do novej, murovanej prešiel s rodičmi a súrodencami ako 4 -ročný. Doteraz sa tradovalo, že sa narodil ako syn evanjelického farára v rodine, v ktorej sa kazateľstvo dedilo z otca na syna a ktorá svoj pôvod odvodzovala od kazateľskej rodiny českej, keď po smutnej bitke na Bielej hore roku 1620 našla útočisko na Slovensku. Jeho otec  bol učiteľom najprv v Roštári, potom v Slavošovciach, odkiaľ sa začiatkom roku 1795 presťahoval stále ešte ako učiteľ do Kobeliarova, a až tam prijal miesto evanjelického farára. Read more

Matičné aktivity v Nižnej Slanej

máj 11, 2020 by

NSNižná Slaná  07.05.2020 – 10.05.2020

Fotogaléria

Mesiac máj sa nesie nielen v znamení spomienok na ukončenie 2. svetovej vojny, ale oslovujeme aj svoje matky. Svojim spôsobom sa tak udialo aj v Nižnej Slanej. 07.05.2020 o 14,00 hodine sa odvysielala v obecnom rozhlase relácia k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú pripravil za  MO MS Nižná Slaná Ing. Martin Gallík a Bc. Sylvia Čipková, zamestnankyňa obecného úradu. Po ukončení relácie bol pietny akt položenia venca k pomníku obetí 2. svetovej vojny, za účasti starostu obce Tibora Jergu, jeho zástupkyne, zástupcami MO MS a limitovaného počtu občanov obce. K prítomným na vyzvanie starostu obce prehovoril podpredseda MO MS Ing. Martin Gallík. Poďakoval výkonným orgánom obce za ústretovosť pri zhotovení a osadení pamätnej dosky na pomník, občanovi našej obce, strelníkovi Ladislavovi Sojákovi ( nar.  28. mája 1919), ktorý padol hrdinskou smrťou dňa 21.februára 1942, ako príslušník Rýchlej divízie slovenskej armády pri obci Dmitrijevka (Ukrajina), kde je aj pochovaný. 10.05.2020 o 13,30 hodine sa MO MS podieľal aj na Rozhlasovej relácii ku Dňu matiek, tento krát len slovom, nabudúce znovu v rámci kultúrno-spoločenskej akcie. Read more

« Predošlá stranaĎalšia strana »